קיץ אקדמי 2022

קיץ אקדמי המדרשה - אקדמ י ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן מלון קרלטון, תל-אביב | 2022 יולי-אוגוסט כנסי הקיץ לשכת עורכי הדין

קיץ אקדמי יומי-כנס חד יומי-כנס חד 2

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 3 חברות וחברים יקרים, המדרשה - אקדמיה ארצית " מבית קיץ אקדמימוגשת לכם בזאת חוברת " , המרכזת את כנסי הקיץ החד-יומיים של לשכת עורכי הדין לחודשים לעורכי דין .2022 יולי-אוגוסט מאז כניסתי לתפקיד אני מייחס חשיבות עליונה לערך המצוינות כמו גם לערך ."קיץ אקדמיהמקצוענות ולכן אני מברך על יוזמת המדרשה לתכנית " החוברת שלפניכם, כוללת כנסים חד-יומיים בתחומי משפט רבים ובהם: חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עבירות כלכליות ועבירות מס, עולם הבנקאות, משפט העבודה, רשלנות רפואית, דיני משפחה וירושה ועוד. הכנסים יתקיימו במלון קרלטון בתל אביב. ברצוני להודות לצוות המדרשה המסור על הפקתם של כנסי הקיץ המרתקים. ברצוני להזמין כל אחת ואחד מכם לעיין בחוברת, להיחשף למגוון הכנסים הקיימים בה, לבחור את תחומי העניין וליהנות מהעשרה מקצועית לעילא ולעילא. בהזדמנות זו אאחל לכולנו בריאות איתנה ופרנסה טובה. בברכת חברים, עו"ד אבי חימי ראש לשכת עורכי הדין קיץ אקדמי המדרשה - אקדמ י ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 4 קיץ אקדמי יומי-כנס חד חדלות פירעון ושיקום כלכלי על הפער שבין התיאוריה לבין המציאות יום חמישי | 21.7.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-16:45 IMLAW משרד עורכי דין אינסל מילוא עו"ד שי מילוא, | מרכז אקדמי 08:30-09:00 התכנסות וארוחת בוקר קלה 09:00-09:10 | דברי ברכה ראש לשכת עורכי דיןעו"ד אבי חימי, 09:10-09:30 חדלות פירעון של מדינות, מה ניתן לעשות בנדון? משרד עורכי דין גרוס ושות'פרופ' דוד האן, 09:30-10:50 הפער שבין התיאוריה לבין המציאות: הקשיים בניהול הליכי חדלות פירעון | מושב שופטים (מנקודת המבט של בימ"ש) IMLAW משרד עורכי דין אינסל מילוא עו"ד יניב אינסל, | מנחה המושב | בהשתתפות בית המשפט המחוזי תל-אביב כבוד השופטת חנה פלינר, בית המשפט המחוזי תל-אביב כבוד השופטת נועה גרוסמן, בית המשפט השלום חיפהכבוד השופטת תמי יטח, בית משפט השלום תל-אביבכבוד השופט ד"ר דן סעדון, 10:50-11:10 הלבנת הון בהליכי הבראת חברות בית המשפט המחוזי תל-אביב כבוד השופטת דנה אמיר,

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 5 11:10-12:40 מהות ופרוצדורה: תביעות כנגד צדדים שלישיים והמחאת זכויות תביעה (לרבות תביעות בנזיקין) של נושי החברה , משרד עורכי דין נוב, קסנר, שניר ושות'עו"ד חנית נובמנחה: | בהשתתפות בית המשפט המחוזי תל-אביב כבוד השופטת איריס לושי עבודי, הממונה על הליכי חדלות פירעוןעו"ד כלנית הרמלין וגר, משרד עורכי דין לוי טילר, נרדיה, הר-צבי, ברא"ז ושות'עו"ד מור נרדיה, משרד עורכי דין רוזן-מזרחי עו"ד סיגל רוזן רכב, משרד עורכי דין יגאל ארנון עו"ד גיל אורן, משרד עורכי דין מטרי, מאירי, וכט ושות'עו"ד רונן מטרי, משרד עורכי דין בסאם כרכביעו"ד בסאם כרכבי, 12:40-13:45 ארוחת צהרים במסעדת המלון 13:45-14:00 פיקוח על הנאמנים מנהלת היחידה להנחייה ופיקוח על נאמנים, הממונה על הליכי חדלות פירעון עו"ד נטע כצמן יעקבוביץ', 14:00-15:15 ל פערים ונהלים: סוגיות תפעוליות ומהותיות בניהול הליך חדלות פירעון בממונה ע | מושב משרד עורכי דין אורן הראל עו"ד אורן הראל, | מנחה המושב | בהשתתפות בית המשפט המחוזי חיפה כבוד השופט נאסר ג'השאן, הממונה על חדלות פירעוןעו"ד הילה גולברי בר און, משרד עורכי דין פריימן ספיבק עו"ד איתי פריימן, משרד עורכי דין שפירא ושות' עו"ד עופר שפירא, משרד עורכי דין מזור בית הלחמיעו"ד ענבל בית הלחמי, משרד עורכי דין א. שמרת ושות' עו"ד טליה בן ברוך, משרד עורכי דין מנחם מושקוביץ עו''ד מנחם מושקוביץ, 15:15-16:45 לעל פערים תפעוליים ומהותיים בניהול הליך חדלות פירעון בהוצאה לפוע | מושב משרד עורכי דין לירן רוני שלום עו"ד לירן רוני שלום, | מנחה המושב | בהשתתפות מנהל רשות האכיפה והגבייה עו"ד אורי ולרשטיין, רשם לענייני חדלות פירעון ורשם הוצאה לפועל, רשות האכיפה והגבייהכבוד הרשם ד"ר שי קידר, משרד עורכי דין יוסף ויצמן עו"ד יוסף ויצמן, משרד עורכי דין יעל רותם עו"ד יעל רותם, משרד עורכי דין רואי נגריס ושות' עו"ד רואי נגריס, משרד עורכי דין משה פת עו"ד תמי מייזליק, משרד עורכי דין אורית רייעו"ד אורית ריי,

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 6 קיץ אקדמי יומי-כנס חד הלבנת הון יום שלישי | 26.7.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-16:15 | מרכזים אקדמים יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד יעל גרוסמן, משרד עורכי דין יעל גרוסמן יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד אורי גולדמן, משרד עורכי דין גולדמן ושות' 08:30-09:00 התכנסות וארוחת בוקר קלה 09:00-9:15 דברי ברכה: ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, 9:15-09:45 תפיסה וחילוט בשלב החקירה בית משפט השלום נתניה כבוד השופט גיא אבנון, 09:45-11:10 עורכי דין והלבנת הון | מושב הגבול בין ייעוץ משפטי לשותפות לעבירה, חילוט שכ"ט עו"ד בתיקים פליליים ואזרחיים, החובות המוטלות על עו"ד כנותני שירות עסקי יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון עו"ד יעל גרוסמן, | מנחת המושב בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן בהשתתפות: לשעבר משנה לפרקליט המדינה לעניינים כלכליים, פרקליטות המדינהעו"ד יהודה שפר, ממונה (ראש צוות) בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד אלעד פנחס, מנהל אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצין ציות ראשי, בנק דיסקונטעו"ד רמי ששון, משרד עורכי דין שינמן-נגב-ניבעו"ד נוית נגב, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין עו"ד אביה אלף, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד גיל דחוח, משרד עורכי דין דחוח ושות'

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 7 11.10-11.35 הפסקת קפה 11.35-12:50 עבירות מס והלבנת הון | מושב עבירות מס כעבירות מקור, חילוט בהקשר לעבירות מס, שימוש באישורי עו"ד במסגרת ניהול חשבון יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד ליה פלוס, | מנחה המושב משרד עורכי דין ליה פלוס בהשתתפות: מנהלת תחום בכיר הלבנת הון וחקירות, רשות המיסיםגב' גלי בר-עוז סטי, משרד עורכי דין ד"ר חיים גבאי ושות' דר' חיים גבאי, שטרק את שטרק, משרד רואי חשבוןרו"ח איריס שטרק, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין עו"ד אורי גולדמן, גולדמן ושות' מנהלת מחלקת מיסוי פלילי, משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס עמית עו"ד שרון פישמן, גרוס ושות' 12:50-14:00 ארוחת צהריים במסעדת המלון 14:00-14:30 המטבעות הוירטואליים ועולם המשפט בית המשפט המחוזי תל-אביבכבוד השופטת לימור ביבי, 14:30-15:40 הלבנת הון והמאבק בפשיעה החמורה | מושב השימוש במשטר הלבנת הון למאבק בפשיעה החמורה, יעילות השימוש במכשיר החילוט, המאבק בהלבנת הון במגזר הערבי ניצב בדימוס משטרת ישראל עו"ד יוסי סדבון, | מנחה המושב בהשתתפות: ראש מפלג מקרקעין ביאל"כ, משטרת ישראלסנ"צ אסף וולפיש, משרד עורכי דין אורית חיוןעו"ד אורית חיון, ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה עו"ד שרון פרידמן, הסניגוריה הציבוריתעו"ד מורן כרמון, ראש אגף חקירות והערכה ברשות לאיסור הלבנת הון מר יובל רבין,

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 8 קיץ אקדמי יומי-כנס חד דיני הבנקאות בסימן רפורמות וחידושים יום חמישי | 28.7.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-16:00 | מרכזים אקדמים משרד עורכי דין יגאל בורוכובסקי ושות'עו"ד יגאל בורוכובסקי, יו"ר (משותף) פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גלעד נרקיס עו"ד גלעד נרקיס, יו"ר (משותף) פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין דורון אריאל עו"ד דורון אריאל, יו"ר (משותף) פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יורם אלקיס עו"ד יורם אלקיס, 08:30-09:00 התכנסות וכיבוד קל 09:00-09:10 | דברי ברכה ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, 09:10-09:30 | דברי פתיחה יו"ר (משותף) פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גלעד נרקיס עו"ד גלעד נרקיס, משרד עורכי דין יגאל בורוכובסקי ושות'עו"ד יגאל בורוכובסקי, 09:30-10:00 המרכז לדיני בנקאות ורגולציה בשיחה עם פרופ' רות פלאטו-שנער, המפקח על הבנקיםמר יאיר אבידן, על מגמות, אתגרים והזדמנויות בפיקוח על המערכת הבנקאיתפיננסים במכללה האקדמית נתניה, 10:00-11:00 הליכים משפטיים והליכי גישור בתחום הבנקאות | מושב משרד עורכי דין יגאל בורוכובסקי ושות'עו"ד יגאל בורוכובסקי, | מנחה המושב | בהשתתפות בית המשפט המחוזי תל-אביבכבוד השופט עודד מאור, משנה למנכ"ל ויועמ"שית ראשית, בנק הפועליםעו"ד יעל אלמוג, מנהלת מחלקת לקוחות מיוחדים, בנק מזרחי טפחות בע"מעו"ד מלי עפארי, שותפה מייסדת, משרד עורכי דין הראל, בן-דרור ושות'עו"ד ברוריה שריר-הראל, משרד עורכי דין א. שמרת ושות'עו"ד אסף שמרת, משרד עורכי דין ישראל שפלרעו"ד ישראל שפלר, יו"ר (משותף) פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גלעד נרקיס עו"ד גלעד נרקיס,

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 9 11:15-12:15 היבטי הלבנת הון בפעילות הבנקאית | מושב סגן יו"ר פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, שותף במשרד עו"ד מאיר לפלר, | מנחה המושב עורכי דין לוסטיגמן, לפלר, רוזנברג ושות' | בהשתתפות בית המשפט המחוזי תל-אביבכבוד השופט גרשון גונטובניק, קצינת ציות ראשית, בנק הפועליםעו"ד שלומית אליאסף דיין, יועמ"שית רשות לאיסור הלבנת הון עו"ד מאיה לדרמן, יועמ"ש בנק ישראל עו"ד רונן ניסים, שותף בכיר במשרד עורכי דין פרל כהןעו"ד ישראל בכר, משרד עורכי דין שריג דמאריעו"ד שריג דמארי, 12:15-13:15 שוק המימון והאשראי החוץ בנקאי | מושב יו"ר (משותף) פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, משרד עו"ד דורון אריאל, | מנחה המושב עורכי דין דורון אריאל הממונה על חוק המכר, משרד הבינוי והשיכוןמר עמית גריידי, מנהלת מחלקת מימון נדל"ן, הפניקסגב' גלית טפר, מנכ"ל טריאמר שחף ארליך, מנכ"ל קרן ברקתמר עדי גזית, משרד עורכי דין שמעוני ושות' עו"ד אילן שמעוני, 13:15-14:15 ארוחת צהרים במסעדת המלון 14:15-16:00 שירותים בנקאיים בעידן הדיגיטלי | מושב המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסים, המכללה פרופ' רות פלאטו-שנער, | מנחת המושב האקדמית נתניה | בהשתתפות מחלקת ייעוץ וחקיקה משרד המשפטיםעו"ד לירון מאוטנר, מנהלת מחלקת ייעוץ משפטי וחדשנות, בנק הפועליםעו"ד ד"ר מוריה הופטמן-דורון, שותף ומנהל מחלקת שוק ההון: השקעות, מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים עו"ד עודד אופק, במשרד עורכי דין מ. פירון ושות' סגנית מנהלת מערך שירותי מידע פיננסי, שירותי תשלום ורישוי, רשות ניירות ערךעו"ד אביטל קרופניק, שותפה במחלקת בנקאות ומימון במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמןעו"ד אסתי הדר, ראש יחידת החדשנות, הפיקוח על הבנקיםגב' אילנית מדמוני,

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 10 קיץ אקדמי יומי-כנס חד הסכמי עבודה ותנאי שכר יום שלישי | 2.8.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-15:40 | מרכזים אקדמים יו"ר (משותפת) פורום דיני עבודה בלשכת עורכי הדין, שותפה במשרד עורכי דין גרוס ושות' עו"ד יעל דולב, יו"ר (משותף) וועדת חקיקה פורום עבודה, משרד עורכי דין אמיר בשה, משרד עורכי דין עו"ד אמיר בשה, בשה, זבידה ושות' משרד עורכי דין סיגל פעיל ושות'עו"ד סיגל פעיל, 08:30-09:00 התכנסות וכיבוד קל 09:00-09:30 | דברי ברכה ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב כבוד השופטת הדס יהלום, 09:30-10:15 הסכמי העסקה לרבות שיטת תגמול, בונוסים, אופציות משרד עורכי דין מיתר עו''ד נטע פורמן, 10:15-11:15 הטרדה מינית, התנכלות והתעמרות - דרכי טיפול משרד עורכי דין לוי-אטינגר, נקדימון ושות' עו''ד שיר-אל נקדימון, 11:30-12:15 עבודה מהבית - משמעותה על הסכמים אישיים וקיבוציים ראש הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה עו''ד חנה שניצר רהב,

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 11 12:15-13:15 שעון גמיש ביחסי עבודה משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן עו''ד אורלי ג'רבי, 13:15-14:15 ארוחת צהריים במסעדת המלון 14:15-15:40 עולם הביטוח הפנסיוני - צעדים ראשוניים יו''ר (משותף) ועדת פנסיה וחיסכון ארוך טווח בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין עו''ד אבנר בן חיון, אבנר בן חיון

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 12 קיץ אקדמי יומי-כנס חד אחריות מקצועית ברפואה ובמיוחד הרשלנות הרפואיתהסוגיות הבוערות שאנו נתקלים בהן בתחום המפגש שבין הרפואה למשפט בסוגיות אלה. כנס חובה לעוסקים בתחום הרשלנות הרפואית והעולם המדיקו-לגאלי יום שלישי | 9.8.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-16:15 | מרכזים אקדמים יו"ר (משותף) פורום נזיקין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין י. כץ ש. כץ ושות' עו"ד שמעון כץ, יו"ר (משותפת) פורום רשלנות רפואית בלשכת עורכי הדין עו"ד דפנה צדיקריו-אלי, משרד עורכי דין קרנר ושות' עו"ד גלית קרנר, 08:30-09:00 התכנסות וארוחת בוקר קלה 09:00-09:15 | דברי ברכה ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, יו"ר (משותף) פורום נזיקין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין י. כץ עו"ד שמעון כץ, עו"ד שמעון כץ, ש. כץ ושות' 09:15-10:45 חוזרי מנכל משרד הבריאות - יצירת הסטנדרט הרפואי - שיקולים, מדיניות ויישום | מושב משרד עורכי דין גלית קרנר עו"ד גלית קרנר, | מנחת המושב | בהשתתפות בית משפט השלום הרצליהכבוד השופט יוסף ברכיה, יו"ר איגוד הגניקולוגים לשעבר פרופ' אריה הרמן, המחלקה המשפטית, משרד הבריאות עו"ד אדוה גואל, נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים עו"ד רפי טוויזר, 10:45-11:15 ניהול בית המשפט המחוזי ירושלים בנושא: כבוד השופט ארנון דראל, מראיין אתעו"ד שמעון כץ תביעת רשלנות רפואית בבית המשפט

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 13 11:15-12:15 איזהו החכם הרואה את הנולד? חידושים בעולם האולטרסאונד מומחה בתחום האולטרסאונד במיילדותפרופ' ישראל מייזנר, 12:15-13:30 ניהול בית חולים תחת משבר - התמודדות רפואית ומשפטית | מושב יו"ר (משותפת) פורום רשלנות רפואית בלשכת עורכי הדין, משרד עו"ד דפנה צדיקריו-אלי, | מנחת המושב עורכי דין דפנה צדיקריו-אלי | בהשתתפות שופט מומחה למערכות בריאות, לשעבר מנכ"ל המרכז הרפואי שיבא והמרכז הרפואי פרופ' זאב רוטשטיין, האוניברסיטאי הדסה מנכ"ל המרכז הרפואי הלל יפהדר' מיקי דודקביץ, 13:30-14:30 ארוחת צהרים במסעדת המלון 14:30-16:00 ניירות העמדה של האיגודים המקצועיים - מעמדם, עדכונם ויישומם בתביעות רשלנות רפואית | מושב שותפה במשרד עורכי דין כספי סרור ושות'עו"ד שירה פרידן, | מנחת המושב | בהשתתפות בית המשפט המחוזי תל-אביבכבוד השופט אליהו בכר, מומחה בגנטיקה וגיניקולוגיה, יו"ר איגוד הגנטיקאים הרפואיים פרופ' יובל ירון, מומחה בפסיכיאטריה, לשעבר מנהל של בי"ח שלוותה ויו"ר לשעבר של האגודה למניעת דר' שמואל קרון, התאבדויות בישראל מומחה בגיניקולוגיה, יו"ר איגוד הגניקולוגיה והמיילדותפרופ' רוני מימון,

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 14 קיץ אקדמי יומי-כנס חד דיני משפחה וירושה מבט חדש על סוגיות ותיקות יום חמישי | 11.8.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-16:00 | מרכזים אקדמים יו"ר (משותף) פורום משפחה בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין ביאזי חסקי ושות' עו"ד שמעון חסקי, דיקאנית בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפטפרופ' איילת בלכר-פריגת, 08:30-09:00 התכנסות וארוחת בוקר קלה 09:00-09:05 | דברי ברכה ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, 09:05-10:30 שותפות, זוגיות או ידועים בציבור: הגדרה, והשלכות משפטיות | מושב יו"ר (משותף) פורום משפחה בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין עו"ד שמעון חסקי, | מנחה המושב ביאזי חסקי ושות' | בהשתתפות בית משפט השלום לענייני משפחה ירושליםכבוד השופט נמרוד פלקס, משרד עורכי דין י. מנדלסון ושות'עו"ד יוסף מנדלסון , המרכז האקדמי שערי מדע ומשפטפרופ' איילת בלכר-פריגת, משרד עורכי דין גל און קפל שמואלי ושות'עו"ד אור גל-און, משרד עורכי דין שני ושות' עו"ד ארתור שני, 10:30-11:45 לחוק יחסי ממון: מהן "נסיבות מיוחדות"? 8 הפעלת שיקול הדעת במסגרת סעיף | מושב משרד עורכי דין לורי גייזלר עו"ד לורי גייזלר, | מנחה המושב | בהשתתפות נשיא בתי משפט השלום במחוז הדרום כבוד השופט אלון גביזון, בית המשפט המחוזי חיפהכבוד השופט ניצן סילמן, משרד עורכי דין דני שרמןעו"ד דני שרמן, האוניברסיטה העברית ירושליםד"ר רם ריבלין, יו"ר (משותפת) ועדת אימוץ, פונדקאות ואומנה בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין עדי חן עו"ד עדי חן,

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 15 11:45-12:00 הפסקת קפה 12:00-13:30 מחלוקות בין הורים: חינוך, בריאות ומקום מגורים | מושב משרד עורכי דין איימי בכור-בוני עו"ד איימי בכור-בוני, | מנחת המושב | בהשתתפות בית המשפט המחוזי באר שבעכבוד השופטת פאני גילת כהן, בית משפט השלום לענייני משפחה תל-אביבכבוד השופט יחזקאל אליהו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילןפרופ' רות הלפרין-קדרי, משרד עורכי דין א. זינגר ושות'עו"ד אבנר זינגר, משרד עורכי דין שמואל מורןעו"ד שמואל מורן, 13:30-14:30 ארוחת צהרים במסעדת המלון 14:30-16:00 דיני ירושה וצוואות: מבט לעתיד לאור התזכיר | מושב יו"ר מחוז מרכז, משרד עורכי דין רומי קנבל עו"ד רומי קנבל, | מנחת המושב | בהשתתפות המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםפרופ' שלי קרייצר-לוי, יו"ר (משותף) ועדת צוואות, ירושה ועזבון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין בועז עו"ד בועז קראוס, קראוס ושות' יו"ר (משותף) ועדת צוואות, ירושה ועזבון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אורי צפת עו"ד אורי צפת, משרד עורכי דין יהודית מייזלסעו"ד יהודית מייזלס, משרד עורכי דין טל איטקיןעו"ד טל איטקין,

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 16 קיץ אקדמי יומי-כנס חד מקרקעין והתחדשות עירונית כל החידושים והשינויים בעולם הנדל"ן וההתחדשות העירונית, כנס חובה לעוסקים בתחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית יום שלישי | 16.8.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-16:15 | מרכזים אקדמים משנה לראש הלשכה ויו"ר פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין עו"ד אברהם ללום, אברהם ללום ושות' משנה לראש הלשכה ויו"ר פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין עו"ד יצחק נטוביץ, יצחק נטוביץ ושות' יו"ר (משותף) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין הרצוג עו"ד ד"ר אריאל פלביאן, פוקס נאמן יו"ר (משותפת) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין ציפי רוזנברג ושות' עו"ד ציפי רוזנברג, יו"ר (משותפת) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, שותפה במשרד עורכי דין עו"ד לירז ראש, גולדפרב זליגמן 08:30-09:00 התכנסות וכיבוד קל 09:00-09:05 | דברי ברכה ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, 09:05-09:30 המגמות והשינויים בענף הנדל"ן בעקבות משבר הדיור עו"ד אברהם ללום בריאיון אישי אחד על אחד 9:30-10:45 מנהלות | מושב יו"ר (משותף) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עו"ד ד"ר אריאל פלביאן, | מנחה המושב עורכי דין הרצוג פוקס נאמן מנהלת התחדשות עירונית, עיריית נתניה עו"ד הדס גבע מדליה, מנהלת המחלקה להתחדשות עירונית אגף תכנון עיר, עיריית חיפה גב' אורנה מור, ראש מנהלת פינוי ובינוי רמת אליהו עיריית ראשון לציון מר דודו מנצור,

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 17 10:45-12:00 קידום התחדשות עירונית הלכה למעשה - מה עושות המדינה והרשויות המקומיות כדי לאפשר | מושב התחדשות עירונית בתחומן והחסמים עמם מתמודדים עדיין הייזמים יו"ר (משותפת) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי עו"ד ציפי רוזנברג, | מנחת המושב דין ציפי רוזנברג ושות' | בהשתתפות יו"ר מטה התכנון הלאומי עו"ד שלומי הייזלר, ראש העיר גבעתיים מר רן קוניק, ראש העיר רעננה מר חיים ברוידא, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ מר ראול סרוגו, סמנכ"ל פיתוח עסקי חברת תדהר מר עמי פליישר, מנכ"ל ובעלים חברת רינובו נדל"ןמר אליאב אסייג, 12:00-12:15 הפסקת קפה 12:15-12:45 21 תקן יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל עו"ד חיים מסילתי, 12:45-13:15 חידושים בתחום ההתחדשות העירונית מנהל הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעיןעו"ד דוד שני, 13:15-14:15 ארוחת צהרים 14:15-15:30 הסבת בנייני משרדים למגורים | מושב משנה לראש הלשכה ויו"ר פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, עו"ד יצחק נטוביץ, | מנחה המושב משרד עורכי דין יצחק נטוביץ ושות' | בהשתתפות יו"ר מטה התכנון הלאומי עו"ד שלומי הייזלר, ראש העיר קרית אונומר ישראל גל, יו"ר (משותף) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין הרצוג עו"ד ד"ר אריאל פלביאן, פוקס נאמן יו"ר (משותף) פורום בנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין דורון אריאל עו"ד דורון אריאל, 15:30-16:00 חלופת שקד עו"ד אברהם ללום בריאיון אישי אחד על אחד 16:00-16:15 דברי סיכום משנה לראש הלשכה ויו"ר פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדיןעו"ד יצחק נטוביץ, יו"ר (משותפת) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין ציפי רוזנברג ושות' עו"ד ציפי רוזנברג, יו"ר (משותפת) פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין עו"ד לירז ראש,

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 18 קיץ אקדמי יומי-כנס חד הוצאה לפועל, חייבים, זוכים וחדלות פירעון יום חמישי | 18.8.22 מלו ן קרלטו ן , תל-אביב | 08:30-16:15 | מרכזים אקדמים 'משנה לראש לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסף ויצמן ושותעו"ד יוסף ויצמן, ייו"ר (משותפת) ועדת הוצאה לפועל במחוז מרכז, משרד עורכי דין מריאנה ל עו"ד מריאנה לי, משרד עורכי דין לובנה כליבאתעו"ד לובנה כליבאת, 08:30-09:00 התכנסות וכיבוד קל 09:00-09:15 | דברי ברכה ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, 09:15-09:45 דברי ברכה וסקירה על רשות האכיפה והגבייה מנהל רשות האכיפה והגבייהעו"ד אורי ולרשטיין, 09:45-10:15 דיני שטרות - הלכה למעשה חבר ועדת הוצאה לפועל וסגן יו"ר (משותף) ועדת כינוסים וחדלות פירעון בלשכת עו"ד יואב סברוב, עורכי הדין, משרד עורכי דין יואב סברוב 10:15-11:00 מימוש דירת מגורים בהליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל | מושב משנה לראש לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסף ויצמן ושות' עו"ד יוסף ויצמן, | מנחה המושב | בהשתתפות בית משפט השלום תל-אביבכבוד השופט יגאל נמרודי, לשכת הוצאה לפועל קריותכבוד הרשם סאלם ג'דעון, משרד עורכי דין אוריאל זעיראעו"ד אוריאל זעירא, משרד עורכי דין חיים חזקיה עו"ד חיים חזקיה, משרד עורכי דין שלי בורנשטיין עו"ד שלי בורנשטיין,

התכנית כפופה לשינויים | המחיר כולל ארוחת צהרים במסעדת המלון | ₪ 269 עלות לעו"ד: להרשמה באתר המדרשה » המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן 19 11:00-11:30 הפסקת קפה 11:30-12:00 חובות לרשויות המס - דרכי ביצוע גביה ומשמעויותן ממונה פירוקים וגבייה מיוחדת, רשות המיסיםגב' אורית רם, 12:00-12:30 הפחתת ריביות וסגירת תיקים - הדרכים הנכונות לביצוע לשכת הוצאה לפועל רמלהכבוד הרשמת מורן דהן, 12:30-13:00 התנהלות מול המרכז לגביית קנסות וניהול התנגדויות מנהל המרכז לגביית קנסותמר דורון תשתית, 13:00-14:30 ארוחת צהריים במסעדת המלון 14:30-15:30 ייצוג חייבים וזוכים בתיקי מזונות | מושב משרד עורכי דין מריאנה לי עו"ד מריאנה לי, | מנחת המושב | בהשתתפות בית משפט השלום לענייני משפחה תל-אביב כבוד השופטת קרן גיל, לשכת הוצאה לפועל פתח-תקווה כבוד הרשמת קורין יצחקי, משרד עורכי דין לורנץ בר-טלעו"ד גלעד בר טל, מנהלת מחוז מרכז - מסלול מזונות בהוצאה לפועלגב' איילת דורסמן, משרד עורכי דין יוסף גביזוןעו"ד יוסף גביזון, 15:30-16:15 חוק חדלות פירעון בדגש על יחידים בהוצאה לפועל - על ההליך בתוך המערכת ושלביו | מושב שותפה במשרד עורכי דין פדר עו"ד גלית שוקרון, | מנחת המושב | בהשתתפות לשכת הוצאה לפועל תל-אביבכבוד הרשם גיא סמולרציק, יו"ר ועדת האתיקה הארצית, משרד עורכי דין מנחם מושקוביץ עו"ד מנחם מושקוביץ , משרד עורכי דין מייסא אבו אקסה עו"ד מייסא אבו עקסה, סגן יו"ר (משותף) פורום חדלות פירעון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין קובי לוי עו"ד קובי לוי,

המדרשה אקדמ י ה ארצ י ת לע ו רכ י ד י ן

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz