עורך הדין - גיליון 49 - יולי 2022

49 גיליון | 2022 יולי | עורך הדין | 104 מעבר לחוץ לארץ לצורך מגורים, עבודה או לימודים, הוא אירוע שכיח בימינו. גם כשהגבולות הפיזיים נסגרים, כפי שארע לא פעם במהלך משבר הקורונה, מאפשרת הטכנולוגיה לנתק את התלות בין מקום העבודה או הלימודים, לבין מקום המגורים או השהות של האדם. במצב שבו המעבר בין מדינות הופך פשוט יותר, עולות מחדש השאלות מתי ייקבע כי אדם חדל מלהיות תושב ישראל לצורכי מס, ובאיזה אופן הוא יחויב במס בגין נכסיו השונים בישראל במועד עזיבתו. בהקשר זה גובשה תוכנית סדורה בוועדה לרפורמה בתחום המיסוי הבין-לאומי, שהגישה את המלצותיה למנהל רשות המיסים בנובמבר אשתקד. התוכנית מהווה מהפיכה של ממש בתחום המיסוי במישור הבינלאומי, וחלקים משמעותיים ממנה נוגעים לשאלת קביעת התושבות של האדם לצורכי מס ומיסוי בעת ניתוק התושבות. אומנם התוכנית עוד צפויה לעבור הליכי חקיקה בכנסת, אך מאחר שגיבוש מסקנותיה בוצע בשיתוף פעולה עם נציגי הלשכות המקצועיות, עורכי הדין, רואי החשבון ויועצי המס, יש להעריך כי העקרונות שגובשו ייושמו ברובם בחקיקה. על כן אבקש במאמר זה להידרש לניתוח ההמלצות המוצעות והשלכותיהן האפשריות על נישומים בעתיד הקרוב, מקום שתאושרנה בחוק. לשאלת קביעת התושבות של יחיד לצורכי מס יש השלכות שונות, בין היתר, בשל העובדה שכל מי שמוגדר כתושב ישראל מחויב במס בישראל על ההכנסות שהפיק בכל מקום בעולם, וכן בשל הזכאות לקבלת הטבות מס שונות. לדוגמה, במצב בו שהה היחיד בחוץ לארץ תקופה ממושכת (והיה לתושב חוץ), וחוזר להתגורר בישראל. כיצד מוגדר תושב ישראל לצורכי מס? כיום נקבע מקום מושבו של יחיד לפי "מבחן מרכז חייו", מבחן איכותי הבודק את קשריו וזיקותיו של היחיד. מבחן זה אינו ברור דיו ומבוסס על כמה פסקי דין שונים. אי הבהירות מולידה מחלוקות רבות בין רשות המיסים ליחידים בנושא זה. רשות המיסים מנהלת דיוני שומה רבים עם ישראלים שטוענים כי אינם תושבי ישראל לצורכי מס, ולפיכך אינם צריכים לשלם מס בישראל בגין הכנסותיהם, לטענתם. כך לדוגמה, יש לא מעט מקרים שבהם אב המשפחה שוהה ימים רבים במהלך השנה מחוץ לישראל ומנהל שם את עסקיו, בעוד משפחתו (בת זוגו וילדים קטינים) מנהלת את חייה בישראל. דיני מיסים בעיני עורך הדין צאתך בשלום? רשות המיסים מפנה את הזרקור למי שמבצע רילוקשיין לירז טובול* * עורכת דין ורואת חשבון, שותפה במחלקת המיסים של משרד גולדפרב זליגמן ושות'.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz