עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

99 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון רבה למומחיות ולניסיון של השופטים בתחומי משפט ייעודיים. כאשר אנו עוסקים במחלקה הכלכלית טענה זו מקבלת משנה תוקף, משום שעולם העסקים המודרני מאופיין בסוגיות עסקיות, כלכליות וחשבונאיות מורכבות ביותר, והשופטים נדרשים להיות בעלי הבנה מקצועית מעמיקה על מנת לייצר ודאות מרבית בדין הכלכלי במדינת ישראל. מאידך גיסא, ניתן לחלוק על הטענה כי יצירת בתי משפט נפרדים, המתמחים בתחומי משפט ייעודיים, תתרום למערכת המשפט, שכן 5 כל בית משפט מתמחה עשוי לפתח דין משלו לסוגיות כלליות, 6 וכתוצאה מכך תיווצר חוסר אחידות במערכת המשפטית. בחלוף עשור מהקמת המחלקה הכלכלית, נראה כי הביקורות והחששות שמתלווים להקמת בתי משפט המתמחים בתחומי משפט ייעודיים, התבררו כנטולי בסיס במקרה זה. הקמת המחלקה הכלכלית היוותה את אחת המהפכות החשובות ביותר שנעשו במשפט הישראלי, וקשה לחשוב על שינוי משפטי דומה שהשפיע בצורה כל כך רחבה על אופן פעולתו של המשק כולו ועל יצירת הדין ופיתוחו. במחלקה הכלכלית מכהנים באופן קבוע שלושה שופטים אשר מונו לאור מומחיותם בתחומים כלכליים, 7 מקצועיים, חשבונאיים ומימוניים. יתר על כן, מכוח העובדה שהשופטים עוסקים במחלוקות משפטיות הנסובות סביב עניינים כלכליים, הם צוברים ניסיון ומיומנות בתחומים אלו, ובכך מגבירים את היעילות השיפוטית בניהול התיקים שנידונים בפני המחלקה. היעילות השיפוטית באה לידי ביטוי ממשי ברמת הדיון, בבקיאות המתמדת של השופטים בדין הרלוונטי, בפסיקה המקומית והזרה, ובהיכרות קרובה עם עולם המונחים המקצועי בתחומי המימון, החשבונאות, הערכות השווי, הסטטיסטיקה, השמאות, תהליכי קבלת החלטות תאגידיים ועוד. במחלקה הכלכלית החלטות ופסקי דין ניתנים במהירות המתאימה לעולם העסקים הדינאמי. אלה מעידים על העמקה מיוחדת, שבאה לידי ביטוי, בין היתר, "ביבוא" דינים רלוונטיים מעבר לים, ובמיוחד ממדינת דלאוור המאופיינת בדיני חברות ובדיני ניירות ערך מתקדמים וברורים, תוך התאמתם לכלכלה הישראלית. ראוי לציין כי פועלה של המחלקה הכלכלית הוא מושא לדיון ציבורי ער ונראה כי בזכותה העיסוק בדין הכלכלי הפך לאינטנסיבי ורחב. לצד הפיכתה של המחלקה לכר פורה לכתיבה אקדמית, ניתן למצוא בעיתונות הכלכלית כתבות רבות העוסקות בהחלטותיה השונות. בנוסף, השפעת פסיקותיה של המחלקה הכלכלית אינה מצטמצמת רק לצדדים לתיק ספציפי, שכן הדין שהיא מתווה מונגש לציבור הרחב, ובכך היא הופכת לגורם מרכזי המכוון את התנהגותם של השחקנים הרלוונטיים בעולם העסקי (נושאי משרה, משקיעים וכיו"ב). סממן נוסף להצלחתה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט לחוק בתי המשפט, 92 המחוזי בתל אביב-יפו ניתן למצוא בתיקון שבו הוחלט על הקמת מחלקה כלכלית נוספת בבית המשפט המחוזי בחיפה. בבסיס החלטה זו עומדת ההבנה, כי המחלקה הכלכלית "התל-אביבית" משחקת תפקיד משמעותי בעולם העסקים הישראלי, וכי הקמת מחלקה כלכלית נוספת בצפון המדינה תנגיש את השפיטה המתמחה בדינים כלכליים לקהלים נוספים, ותוסיף ליצירת הדין הכלכלי הישראלי. במהלך העשור החולף הפכה המחלקה הכלכלית למקבילה Delaware Court of הישראלית לבית המשפט בדלאוור ( ), שרכש מוניטין עולמי בזכות איכות פסקי הדין שהוא Chancery מוציא תחת ידיו, ביעילות השיפוטית של שופטיו ובמומחיותם המוכחת. החל משנות התשעים של המאה העשרים אימצו מדינות נוספות בארה"ב את המודל המוצלח של בית המשפט המומחה בדלאוור והקימו בתי משפט כלכליים-עסקיים. הפעלת ביקורת שיפוטית בדיעבד על החלטות עסקיות בהסתכלות לאחור על פעילותה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בעשור האחרון, ועם מבט צופה פני עתיד, נראה כי צפויה לה עוד מלאכה רבה. זאת, בין היתר, "הקמת המחלקה הכלכלית היוותה את אחת המהפכות החשובות ביותר שנעשו במשפט הישראלי, וקשה לחשוב על שינוי משפטי דומה שהשפיע בצורה כל כך רחבה על אופן פעולתו של המשק כולו ועל יצירת הדין ופיתוחו" כדוגמת סוגיות העוסקות בסדר דין אזרחי. 5 סוגיה זו נדונה בהרחבה בספרות המשפטית וקצרה היריעה ברשימה זו מלעמוד על כל היתרונות והחסרונות בהקמתם של בתי משפט המתמחים בתחומי משפט ייעודיים. לדיון 6 .)Rochelle C. Dreyfuss, Specialized Adjudication, 1990 BYU L. REV. 377 (1990 : בסוגיה זו ראו למשל השופט סה"נ חאלד כבוב, השופטת רות רונן והשופט מגן אלטוביה שהחליף את השופטת (בדימ') דניה קרת-מאיר עם פרישתה. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz