עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

97 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון אפשרית, כדי להציל את תמר מעגינות רבת שנים. הגשנו בקשה להטלת סנקציות על עורך הדין מכוח פקודת בזיון בית המשפט, כמי שמסכל את מתן הגט וגורם בפועל לאי קיום פסק הדין. בית הדין קבע כי הבקשה תידון בדיון הבא שייערך. כמה ימים לאחר הגשת הבקשה הבטיח גיל לתת את הגט בדיון הקרוב, וזאת בניגוד להצהרותיו לאורך כל ההליך בבית הדין. ואכן, בבוקר הדיון משכנו את בקשתנו להטיל סנקציות על עורך הדין, גיל נתן גט כפי שהבטיח ותמר השתחררה. אבל עורך הדין לא הסתפק בכך וביקש מבית הדין לחייב אותנו בהוצאות המשפט על הגשת תגובתו לבקשתנו, וזאת על אף שהתגובה כלל לא נדרשה על ידי בית הדין, אלא הוגשה על ידו באופן וולונטרי. בית הדין סירב לבקשתו, אך ניצל את ההזדמנות כדי להתייחס לגופו של עניין. בהחלטה תקדימית שקיבל קבע בית הדין, כי במקרים שבהם ניתן להוכיח שעורכי הדין מנסים לסכל את מתן הגט ולפגוע בהליך הגירושין, ניתן יהיה להאשימם בביזיון בית הדין, ואף להטיל עליהם קנס. בהחלטתם קבעו דיני בית הדין האזורי בירושלים, הרב מאיר פרימן – אב"ד, הרב דוד בירדוגו, הרב יצחק רבינוביץ: "יובהר שהתביעה כשלעצמה אינה נחשבת לתביעה קנטרנית מיסודה, שכן לא מן הנמנע שיש מקרים שבהם ניתן יהיה להוכיח שבעל שחייב לתת גט, מסרב לתת את הגט רק בשל התנהלות קלוקלת של בא כוחו. במקרים אלה תעלה לדיון השאלה המשפטית אם ניתן יהיה לפעול, במסגרת הליך של ביזיון בית הדין, כנגד בא כוח המסכל מתן גט. במקרים אלה תיבדק השאלה ביחס למידת הלגיטימיות בהתנהלותו של המייצג". החלטתו התקדימית של בית הדין למעשה מאשרת מהבחינה התיאורטית את בקשתנו, ולפיה ניתן להתייחס לעורך הדין כאל סרבן גט שמסכל את קיום פסק הדין, וכחלק מכך להטיל עליו סנקציות בגין הסרבנות. כארגון המייצג מאות נשים מסורבות גט אנו מזהות פעמים רבות עורכי דין המשתמשים בטקטיקה של סרבנות גט, כדי להשיג זכויות רכושיות או אחרות, שאינן מגיעות לבעל על פי דין. כולי תקווה כי החלטת בית הדין, הקובעת שניתן להטיל את האחריות על סרבנות הגט על עורכי הדין, תסייע בהרתעה מפני שימוש בטקטיקות מסוג זה, ותמנע את התופעה הפסולה והאכזרית הזו. בית הדין הרבני האזורי ירושלים

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz