עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

93 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון הלא דמוקרטית באה לידי ביטוי מוסדי בישראל הן באי הפרדת הרשויות והן בריכוזיות, כאשר התכנון הוא האינטרס הציבורי שעדיף וגובר על האינטרס הפרטי, ובכלל זה הקנייני. כל זאת, כאשר האינטרס הקנייני מיוצג על ידי הממשלה. תכנון, בהגדרה, הוא התערבות מוסדית להשגת מטרות ומדיניות רצויה. התערבות זו אינה דמוקרטית ולעיתים היא נכפית וקמים לה מתנגדים שטוענים כי התהליך לא דמוקרטי ומלא בחוסר צדק. המורשת התכנונית המנדטורית כוננה מערכת תכנון ממלכתית, שבראש ובראשונה שומרת על שליטתה במנגנוני המנהל הציבורי ודרכה באוכלוסייה המקומית ויישובה. מורשת זו הפרידה בין תכנון, קניין ומיסוי מבחינה מנהלית ופרוצדורלית. מערכת התכנון ההיררכית מבטאת תפיסה של ממשל פטריארכלי, שהמנגנונים הליברליים והמודרניים רק הבטיחו את מרותו על הפרט. המורשת הבריטית שהנהיגה את התכנון המתערב השתמרה גם לאחר חקיקתו של חוק התכנון והבנייה באמצעות התיקונים הרבים שהותקנו במהלך השנים, וזאת ככלי לשימור אידיאולוגיה סוציו-פוליטית. הליכי התכנון והבנייה בישראל מולאמים באופן מלא על ידי המדינה, כאשר כל החלטותיה מתקבלות על ידי זרועותיה השונות. התכנון משמש ככלי עיקרי לשליטה מרחביתחברתית במיעוטים ובקבוצות שונות, וככלי לשמירת הסטטוס קוו הכלכלי. כלומר, התכנון משמש ככלי שליטה בידי השלטון המרכזי ולא כאמצעי לביצוע רפורמות, כפי שמתואר בתיאוריות .5 המסורתיות של התכנון הבירוקרטיה התכנונית ומשמעויותיה מערכת התכנון היא מערכת שלטונית שבה מתקבלות החלטות בעלות השלכות ציבוריות מרחיקות לכת בתחומים שונים, בהם כלכלי, חברתי ופוליטי. החלטות אלה עוסקות בהקצאת קרקע, שהיא המשאב הציבורי העיקרי ביותר. לכן, כל החלטה תכנונית היא בעלת היבט של חלוקת העושר הציבורי, ולעיתים קרובות היא נושאת השלכות כספיות. החלטות אלה מעניקות הטבות ליחידים ולקבוצות, דבר ההופך את מערכת התכנון לכר פורה . מערכת התכנון בישראל, שהיא מערכת 6 של שחיתות ציבורית חזקה, היררכית ומפותחת, עומדת בשנים האחרונות בעין הסערה הציבורית. הצפיפות הגבוהה המאפיינת את המדינה, לצד שיעור גבוה בגידול האוכלוסייה, מביאים לביקוש גדל והולך לקרקע מתוכננת. עם זאת, תהליכי התכנון והרישוי במדינה נודעים לשמצה, אורכים זמן רב, מורכבים מאוד ומאופיינים בחוסר ודאות. אנשי מקצוע העוסקים בתחום מודעים לכך שהליכי התכנון הארוכים והמורכבים הם אבן הנגף בקידום ושיווק דיור לציבור הרחב. למשל, לצורך קידום הליך התב"ע נדרש הליך מסורבל ביותר המצורף 1 שעל פניו נראה כי נלקח מסיפור "קפקאי". תרשים מסביר את תהליך התכנון והרישוי החל מהתב"ע, דרך ההיתר וכלה באכלוס, וכן את ההליך של אישור תב"ע במדינת ישראל. כל הליך משפיע ומושפע מזה שהיה לפניו ומזה שיבוא אחריו. למעשה התב"ע מתווה את כל ההליך עד לסיומו של הביצוע, וההליך נדרש לשם קבלת האישורים לתעודת גמר. בכל תת הליך שכזה מעורבים אינספור גורמים, מעבר למשולש של יזם – רשות – ציבור, ובתוך כל קודקוד טמונים מספר רב של בעלי עניין, שלכל אחד מהם עניין ואינטרס שונה מהתהליך. ריבוי אינטרסים והשוני ביניהם משפיע גם הוא על טיב התהליך ומשכו. , מורכבים הן מבחינה 2 תהליכים אלה, המוצגים בתרשים מס' .4 ראה ה"ש 5 )2006 ה ( מקרקעין ); שוקי אמרני "חוק ואתיקה בתהליכי התכנון והבנייה בישראל" 2012 , (דפנה לביא עורכת שחיתות פוליטית בישראל דורון נבות, 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz