עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

92 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון בעיני עורך הדין בירוקרטיה תכנונית אחת מנקודות התורפה המשמעותיות שקשורות בעליית מחירי הדיור, היא הבירוקרטיה העודפת, שמקשה באופן משמעותי על המרכיב המרכזי בשיווק קרקעות לדיור. דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, בראשותו , שנמסר לממשלה לאחר 1 של פרופ' מנואל טרכטנברג , התייחס בתמצית רבה 2011 מהפכת הדיור בשנת לנושא הבירוקרטיה התכנונית, לסיבותיה ולפתרונות הרצויים על מנת להוציא לפועל עשרות אלפי יחידות דיור לשוק, ולהפחית את מחירי הדיור. במסגרת הדוח הוצעה רפורמה בתכנון שתבוא לידי ביטוי בהשכרה ארוכת טווח, בבניית דירות קטנות, וכן בהמשך קידום תוכניות של מתחמים מועדפים לדיור ), במסגרת הליכים תכנוניים בוועדה "ותמ"ל" (להלן: הארצית לתכנון ולבנייה. לצד זאת, במסגרת הדוח לא ניתנה התייחסות משמעותית לבעיה המרכזית בהליכי התכנון, והיא הבירוקרטיה התכנונית, משמעויותיה ומדוע המדינה אינה מצליחה, ולטעמי אף לא מנסה, להפחית אותה ולייעל את הליכי התכנון. ההיגיון המבני של המנגנון התכנוני בישראל נראה דמוקרטי בבסיסו, אך האמנם כך הם פני הדברים? לכאורה, לפרט יש יכולת להשפיע על התכנון בסביבתו הקרובה והרחוקה יותר. במהלך אישורה של תב"ע יכול כל אחד מהאזרחים להשפיע, וזאת גם אם לא הוא יוזם המהלך וגם אם כלל אין לו זיקה תכנונית ישירה לקרקע המתוכננת. למעשה, המערכת בארץ מאפשרת לכל אזרח במדינה להיות חלק מהתכנון ולהתנגד לו, אם הוא רואה את עצמו כנפגע. בנוסף, המודעות לנושא של "שיתוף ציבור" עולה בשנים האחרונות במסגרת מהלכים של שינויים תכנוניים מז'ורים. גם אם השיתוף בישראל עדיין לא במיטבו, קיימת ההבנה כי לציבור יש חלק חשוב בהשפעה על התכנון שמסביבו. למוסדות התכנון נוח להציג כלפי חוץ את הליכי התכנון כדמוקרטים, אף שאינם כאלה. למערכת התכנון בישראל יש היסטוריה לא דמוקרטית. חוק מפקיד את מערכת התכנון והבנייה 2 התכנון והבנייה בידי מערכת מגוונת של מוסדות ארציים, מחוזיים ומקומיים, כאשר בראש הפירמידה עומדת הממשלה, באמצעות המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המופקדת על תהליך התכנון. מערכת התכנון "ירשה" הן את . כלומר, 4 המנגנון הבריטי והן את הגישה הציונית תפיסת התכנון כאחד מכלי השליטה במרחב וכאחד . המסורת התכנונית 4 מהכלים ליישום מדיניות לאומית הסיבה העיקרית למחירי הדיור הגבוהים: בירוקרטיה תכנונית ככלי לשליטה על הציבור עו"ד אילן שרקון* אדר' לילך מור* * הכותב הינו שותף מייסד במשרד עורכי דין שרקון, בן עמי, אשר ושות' ודוקטורנט למשפטים באונ' ת"א. המאמר נכתב בשיתוף אדר' לילך מור, מחברת "נתיבי הקמה" ומרצה לתואר שני באדריכלות בטכניון. .)2011 דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ( 1 .1965 חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 2 .)2016( 4 יד/ מקרקעין בועז ברזילי, דילמת הגמישות התכנונית אל מול היציבות בחוק התכנון והבניה, 3 Yiftachel, Oren "Planning and social control, exploring the dark side" Journal of planning literature 12.4 (1998): 395-406. Yiftachel, Oren. "Planning as 4 .control. Policy and resistance in a deeply divided society". Progress in planning 2.44 (1995) 115-184 אילן שרקון ולילך מור

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz