עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

82 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון על הגשת מועמדותו לשפיטה "כשפנו אליי מלשכת עורכי הדין כדי שאציע מועמדות לשפיטה בבית המשפט המחוזי הייתי בדילמה, מפני שאני יודע שלא כל חכמי התורה מסכימים עם בתי המשפט ורואים בהם ערכאות. הרב שאול ישראלי, לדוגמה, שלמדתי אצלו בישיבה, חשב שדין המדינה צריך להיות דין תורה ובתי הדין הרבניים צריכים להיות בתי הדין של המדינה, ומשפט שאיננו משפט התורה הוא כאילו הרמת יד בתורת משה". (מעריב, "צבי טל: הייתי מסרב לפקודת עקירת )8.9.2010 , יישובים", קלמן ליבסקינד דעה מאובנת או קפואה אחת ״צריך גיוון בשופטים. שופט בבג"ץ דן בערכים, לא של אמת ושקר אלא של טוב ורע. הוא מביא את כל המטען הרוחני שלו ואת כל ההשכלה שלו ואת כל הערכים שלו ולכן לא ייפלא שאתה יכול לנחש מראש מה תהיה עמדתו של שופט, כל שופט, בנושא של דת ומדינה, למשל, לפי מטענו הרוחני. הוא לא יכול להחליט אחרת. הגיוון מבטיח שישקלו מגוון של שיקולים ולא דעה מאובנת או קפואה אחת". ("נכונו לנו ימים קשים", "הארץ", ראיון של )11.01.2006 , השופט טל עם שחר אילן משמרת למשמרתם "נכון הוא כי העיתונות - וכמוה כלי התקשורת בכללם - משמשים כ׳שומרי׳ הדמוקרטיה, ואין חולק על חשיבותם. אבל כשם שהם יכולים להיות כלי קודש, יכולים הם להיות כלי משחית, ולפגוע ללא רחם. והלבנת פני אדם ברבים, ואפילו פניו של אדם ששפך דם, הרי אף היא ׳שפיכות דמים׳. ואם כלי התקשורת הם ׳שומרי׳ הדמוקרטיה, הרי בית המשפט מופקד לעשות ׳משמרת למשמרתם׳״. פלוני נ' הכתב-אלמוני) 172/89 ) (ת"א (י-ם על האיזון בין "חופש התנועה" ל"שבת קודש" "לפיכך, מול ׳חופש התנועה׳, שהיא זכות יסוד חשובה, עומדת ׳שבת קדש׳ שהיא חובתו וזכותו הכמעט אבסולוטית של עם ישראל. "אבל לאמיתו של דבר, אין כאן התמודדות כלל בין ׳חופש התנועה׳ לבין השבת. אין איש, גם לא שר התחבורה, מבקש לשלול או לבטל חופש זה מן העותרים, ומכל אדם. ההתמודדות היא בין פגיעה קלה ביותר בחופש התנועה, אי-נוחות קלה, ובין פגיעה אנושה ברגשותיהם ובאורח חייהם של הציבור המקומי. "וכאן אני מבקש לחלוק על חברי הנשיא, המעמיד ׳זכויות אדם׳ בסולם עדיף על פגיעה ברגשות אדם או ציבור. לדעתי לא ניתן לקבוע מראש כדבר הזה. יש לבחון בכל מקרה את כובד הזכות מול עומק הרגש. המשקל והמאזן הם חברתיים וערכיים. לכל אדם, ולכל ציבור, מערך זכויות ורגשות, ויש שהאדם, ויש שהציבור כולו, נותנים משקל יתר לרגשות מאשר לזכויות. מהי פטריוטיות אם לא רגש? מה הן אהבה, שנאה, אחווה ורעות, אסתטיקה ואמנות, שירה ופיוט, אם לא רגשות? לאורך כל ההיסטוריה הוכיחה אומתנו, שהיא מוכנה להקריב את זכויותיה היסודיות ביותר – את חייה – על מזבח רגש הקדושה של השבת והמצוות". חורב ואח' נ' שר התחבורה 5016/96 (בג"ץ ואח', דעת המיעוט של כב' השופט טל) עם הפותח את שעריו לכל דכפין איבד כל זהות שהיא "גישה זו, בה מרכינה מדינת ישראל את ריבונותה בפני העולה היהודי, מבטאת את היותה של מדינת ישראל בית ומקלט לכל יהודי. היא מבטאת את הקשר והברית שבין יהודי ישראל ליהודי התפוצות. היא מבטאת את ההמשכיות היהודית הבלתי פוסקת והפורצת מחסומי זמן ומקום. לא בכדי כינה כבוד הנשיא את חוק השבות ׳חוק היסוד הראשון של מדינת ישראל׳. חוק זה מבטא את האופי והזהות הבסיסית של המדינה מדינת העם היהודי״. 2021-1927 צבי טל ז"ל 2021-1927 1 9 9 7 - 1 9 9 4 ש ו פ ט ב י ת ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן סייעה באיסוף החומרים למדור, המתמחה קרין שני. * נאמן למקור *מדור מיוחד לזכרו של השופט צבי טל ז"ל

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz