עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

80 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון ,1 שנה פרסמתי רשימה בשם "המשפטנים החדשים" 20 לפני כבמסגרתה קראתי להזרמת רוחות חדשות בקרב ציבור המשפטנים. לשמחתי, מאז שפורסמה הרשימה ועד היום, נשבו רוחות טובות, רוחות של ערבות הדדית ועזרה לזולת, לחלש ולזה שאין ידו משגת, בעולם המשפט בכלל ובלשכת עורכי הדין בפרט, בדגש על השנתיים וחצי האחרונות. רוחות אלה הן המאפשרת לאותם אנשים, לעיתים החלשים בחברה, להשמיע את קולם בבית המשפט ולקבל סעד מתאים במקרה הצורך. ייצוג כאמור אינו נובע רק משכר הטרחה שמשלם הלקוח לבא כוחו, אלא גם מכוח תפקידו המוסרי הייחודי של עורך הדין בחברה, ומכוח קולם הצלול והטוב של המשפטנים החדשים. גישה זו אליה התייחסתי באריכות ברשימה המקורית, נובעת מטעמים רבים, שבכל אחד מהם די כדי לבסס את חשיבותה של פעילות ההתנדבות בקרב ציבור עורכי הדין. בעיקר, נובעת גישה זו מהתפקיד המיוחד של עורך הדין בחברה בכלל ובחברה אדוורסרית בפרט, שניתן לו בשל מעלותיו ויכולתו המיוחדת להביא את עניינו הצודק של אדם (כל אדם), שאינו יכול לעשות כן בשל מגבלותיו. הטעמים למחויבות המשפטן לקהילה הטעם הראשון והמשמעותי ביותר למחויבות המשפטן לקהילה הוא ערכי-מוסרי ונובע מתפקידו המיוחד של המשפטן, כאמצעי להוצאת הצדק ולמקסום הצדק הכולל בחברה. הטעם השני נובע מהמונופול שניתן לנו המשפטנים, לייצג אדם בערכאות המשפטיות ובפני כל רשות מרשויות המדינה, לחוק לשכת עורכי הדין. מכוח החוק, זכאי 20 מכוח סעיף המשפטן לייצג באופן בלעדי ואקסקלוסיבי בערכאות המדינה ורשויותיה, ולגבות שכר טרחה ראוי והוגן על השירות הזה ממי שיכול לשלמו. אל מול הזכות הזו ניצבת החובה של המשפטן לספק את אותו שירות ממש, ובאותה מידה של דבקות ולהט, למי שידו משגת ולמי שאין ידו משגת לשלם עבור השירות המשפטי המצוין שאנו מעניקים. מי שיתנער מחובתו זו סופו שתישמט הקרקע מתחת לזכותו הבלעדית, וייצא שכרו בהפסדו. לאחר שסקרנו את הטעם הראשון הערכי-מוסרי ואת הטעם השני הנובע מיחסי הגינות ויושר בחברה וכלפיה, נדון בטעם השלישי, שהוא כלכלי בעיקרו ונוגע להשבת חלק מהמשאבים שעורכי הדין מקבלים מהחברה, לקהילה עצמה. זאת, לא במתן ממון (דרך ראויה לכשעצמה), אלא במתן שירותים לחברה ולקהילה. כלומר, הייחוד שניתן לעורכי הדין בכל הנוגע לייצוג בישראל יש לו ערך כלכלי רב, והיכולת של עורך הדין להתפרנס בכבוד צריכה להישמר. אולם לצידה, יש להחזיר לקהילה חלק מהמשאבים שנמסרו לנו, באמצעות מתן שירותים משפטיים למעוטי יכולת. בכך יסייעו המשפטנים ביצירת חברה שיש בה ערבות הדדית. כאן אנו נשאבים אל הטעם הרביעי, הנובע מאמון הציבור בעורכי הדין ומהמעמד המיוחד לו זוכים האחרונים בקרב הציבור בישראל. עורך הדין האוטופי נתפס בקרב הציבור לא רק כבעל תפקיד טכני משפטי, אלא אף כדמות ציבורית-ערכית השואפת לצדק (לקוחותיו של עורך הדין בין אם הם צודקים אובייקטיבית, ובין אם לאו, מצפים ממנו כי יוציא לאור את צדקתם הסובייקטיבית, ויהפוך אותה לאובייקטיבית). ככזה נדרש עורך הדין לפעול לטובת הקהילה שבה הוא חי, לעיתים ללא תמורה ממונית, תוך הסתפקות בהכרת תודה, מצד מי שבחר לסייע לו. שנה למשפטנים החדשים 20 יורם סגי זקס עו"ד יורם סגי זקס יו"ר (מנהל) החטיבה החברתית באתר 'פסק דין'. 27.2.2002 המאמר המקורי נכתב על ידי עו"ד סגי זקס ופורסם בתאריך 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz