עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

08 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון כחבר לשכת עורכי הדין, שאף נשוי לכזו, וכנצר לחבר לשכה, שמחת חגיגות השישים היא גם שמחתנו. שישים שנות הלשכה היו גדושות ומלאות. היו בהן ימים גדולים ורמים וגם ימים קשים ומעוננים, אך איש לא יחלוק כי במבט רחב רשמה לשכת עורכי הדין פרק מפואר בבניין עולם המשפט הישראלי, בביצור הסדר והחוק, ובעיצוב דמותם והתפתחותם של בתי המשפט. עריכת דין אינה מקצוע כשאר המקצועות. לחברי הלשכה מעמד משמעותי בבניין הדמוקרטיה הישראלית ואחריות לשמירת עולם המשפט. אין קיום לעולם המשפט ללא עורכי הדין. אין משפט צדק ללא זכותו של כל אזרח להגנה משפטית, ואין זכויות אזרח במדינה דמוקרטית ללא סנגוריה ציבורית חזקה וללא ראייה חברתית רחבה, כפי שמביאה לידי ביטוי תוכנית "שכר מצווה" של חברי הלשכה המתנדבים למען אלה שזקוקים לכך. זכינו, והלשכה היא אחד המרחבים הבולטים שבהם יש מקום אמיתי לכל גווני החברה בישראל. ערבים ויהודים, חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים, אנשי פריפריה ואנשי מרכז, צעירים ובאים בימים. אני מברך את ידידי ראש הלשכה, עו"ד אבי חימי, ואת כל העושים במלאכה, ומבקש כי נמשיך לפעול כדי שכל עורכי ועורכות הדין יתגאו בחברותם בלשכה, וכי גם עם העלייה המתמדת במספר החברים בלשכה נצליח לשמר ולרומם את מעמד המקצוע. ככל גוף וככל מערכת, אחרי שישים שנה גם לשכת עורכי הדין מתחדשת ומשתפרת, אבל הרוח נשמרת. הלשכה צריכה לשמור על מקומה המשפיע. עליה להביע עמדה נחרצת באשר להקפדה על סדרי הדין, על הליך חקיקה נאות, ועל שמירת עצמאותה וכבודה של מערכת המשפט. בפרקי אבות אמר רבן שמעון בן גמליאל: "על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת, ועל השלום". התלמוד הירושלמי במסכת תענית מלמד כי "שלשתן דבר אחד הן: נעשה הדין, נעשה האמת, נעשה השלום". ללא דין ומשפט צדק, מדינה אינה יכולה לזכות באמון אזרחיה; ולפגיעה באמון הציבור במערכת המשפט, עשויות להיות השלכות קשות מנשוא. מערכת המשפט שלנו זוכה לאמון גבוה יחסית מצד הציבור, בוודאי בהשוואה לרשויות אחרות. אבל, וגם את זאת צריך נעשה הדין, נעשה אמת, נעשה שלום הלשכה צריכה לשמור על מקומה המשפיע. עליה להביע עמדה נחרצת באשר להקפדה על סדרי הדין, על הליך חקיקה נאות, ועל שמירת עצמאותה וכבודה של מערכת המשפט דבר נשיא המדינה יצחק הרצוג

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz