עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

79 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון חלק מהשופטים המכהנים היום בבית-המשפט העליון. הנשיא משה לנדוי בהרצאותיו, בנאומיו, במאמריו ובראיונות עימו, לא חדל לבקר, ובתקיפות רבה, את הכניסה של בית המשפט לתחומים לא לו. הוא חזה שכניסה זו תוזיל את בית המשפט, תנמיך את השפעתו ותנחית מכה על אמון הציבור בו. ברבות השנים ראינו שהחששות עליהם הצביע כבוד הנשיא התאמתו. כמתריע בשער, במסגרת ראיון שקוים עימו, ובהתייחס לגישתו המרחיבה של הנשיא (כתוארו אז) ברק, סבר הנשיא לנדוי, כי מטרתו של הנשיא ברק אינה להשליט את המשפט, "אלא להשליט ערכים מוסריים מסוימים כפי שהם נראים לו. וזו . וראינו מה 7 כעין דיקטטורה שיפוטית שאינה נראית לי כלל" שקבע השופט ויתקון במאמרו בעיתון "דבר". ביקורת זו, היא גם מנת חלקם של אנשי אקדמיה בכירים, חברי סגל הפקולטות למשפטים, לרבות דיקנים, אשר מבקרים את בג"ץ על כניסתו לתחומים לא לו. מן האמור לעיל עולה כי גם לדעת נשיאי עבר של בית המשפט העליון, שופטיו ופרופסורים מן האקדמיה, הדרך הטובה והראויה להחזיר את האמון לבית המשפט היא אם בג"ץ עצמו יחזור למה שסללו הדורות הראשונים של הנשיאים אולשן, אגרנט, זוסמן, לנדוי, כהן ואחרים, שנזהרו מפני מעורבות בסמכות של רשות אחרת. אם כך יעשה בית משפט אין לי ספק שהאמון בו ישוב לאיתנו. כמובן, שבמקרה כזה לא יהיה צורך בחקיקה להסדרת הנושא. עם זאת, וככל שתידרש חקיקה, חייב הדבר להיעשות, אך ורק בהישען ובהיתמך על עמדות בית המשפט העליון עצמו, מפי נשיאיו ושופטיו הדגולים, אשר הביעו את דעתם החולקת בשלושת התחומים שתוארו לעיל, וביתר שאת בנושא היקף זכות העמידה לעותר הציבורי. 2002 "בבג"ץ רסלר הרחיב השופט (כתוארו אז) ברק את זכות העמידה עוד יותר". בתמונה: הנשיא בדימוס אהרן ברק, בית הפרקליט בירושלים,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz