עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

69 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון ועל מנת "לזכות" בעונש המקל המוצע, מוכנים נאשמים אשמים להודות גם בעובדות שאותן הם מכחישים, על מנת שהתביעה תסכים להקל ברכיב העונש שבהסדר. מקרים אלה מהווים 4 הרשעות שווא של אשמים. . בעקבות מאמציה של הנהלת בית המשפט להשיא את הליכי 4 ההידברות ולהגדיל את מספר הסדרי הטיעון, מרבית התיקים הפליליים מנותבים כיום להליך המכונה "יום הקראות בפני סדר דין 5 שופט מוקד", אשר יצר סדר דין חדש בהליך הפלילי. זה מטיל על השופטים תפקיד אקטיבי בעידוד ודרבון הצדדים להגיע להסדר טיעון, בעוד שהצדדים קובעים את מידת האחריות הפלילית של הנאשמים. ביום "המוקד", נדרשים השופטים לדון בעשרות תיקים, ללא זמן מספיק להתעמק במסד הראייתי, ומבלי שמתאפשר להם להכריע באחריות הפלילית. . שיטת הסדרי הטיעון פוגעת בתפקיד של הסניגורים, אשר 5 מתומרצים לזנוח טענות משפטיות שונות על מנת להשיג עבור לקוחותיהם ההקלה הטובה ביותר במידת העונש. לדוגמה, סנגורים מוותרים על טענות שעניינן הפרשנות הראויה של גבולות העבירה המיוחסת לנאשם, על התדיינות לגבי ההגדרה המדויקת של היסוד הנפשי של הנאשם, ועל טענות מקדמיות של ההגנה מן הצדק (כגון "אכיפה בררנית"), זאת מחמת הצורך לקטוף במהירות את פרי ההקלה העונשית המוצעת. מאז היווצרותו של סדר הדין בימי מוקד, נקטה הסניגוריה הציבורית במדיניות להקטנת מידת הלחצים המופעלים על נאשמים שיגיעו להסדר טיעון. על מנת שניתן יהיה לטעון טענות הגנה הראויות לחומר החקירה ועמדת הנאשם. עם זאת, הסיכונים העונשיים הטמונים בניהול הוכחות, לעיתים קרובות מאלצים סנגורים להמליץ ללקוחותיהם לקבל את ההצעות המקלות, וזאת גם בניגוד לרצונם של לקוחותיהם. . גם תפקידם של התובעים נפגע, מאחר שמרביתם נדרשים 6 להכין עשרות תיקים ליום דיון אחד, באופן שמקצר משמעותית את משך זמן ההשקעה בהכנת כל תיק ותיק. כמו כן, לעיתים, נאלצים התובעים לוותר על העונש הראוי לדידם, למען סיום מהיר של ההליך במסגרת הסדר טיעון. . בשל אופיין המהיר של ימי ההקראות ושיטת הסדרי הטיעון, 7 שמאפשרת לצדדים להגיע להסכמות ללא התייעצות עם שירות המבחן, לא ניתן מענה שיקומי לתיקים רבים, וספק אם זמן ההשקעה מספיק לצורכי מטרות שירות המבחן. . שיטת הסדר הטיעון פוגעת גם בפומביות הדיון, שהיא אבן 8 יסוד של ההליך הפלילי. אופן ההתנהלות המהיר של ימי המוקד אינו מאפשר לקהל להבין את ההתרחשות באולמות בתי המשפט, או את תוכנו של התיק הפלילי הנמצא בפני שופט המוקד באותה עת. עיקר ההליך הפלילי, שבו נקבעת האחריות הפלילית, מתרחש בין התובע לבין הסניגור מחוץ לאולם בית המשפט, במשרדי התביעה, בחדרים צדדים בבתי המשפט, או בפרוזדור בית המשפט. (אלון הראל עורך, 230 ,217 בתוך משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים קנת מן "סדר דין פלילי מנהלי: הסדרי טיעון, הרשעות שווא של אשמים ופיקוח שיפוטי" 4 2017 , במסגרת תיקון חוק סדר הדין הפלילי (תיקון 1982 א לחוק סדר הדין הפלילי, [נוסח משולב], תשמ"ב- 143 בסעיף 2006 ההליך של הדיון המקדמי בימי המוקד עוגן בחקיקה בשנת 5 .390 , ס"ח 2006 ), התשס"ו- 48 מס' 2005 ערב לזכרו של עו״ד דיוויד וינר ז״ל, אפריל

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz