עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

65 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון והפרדת הפוליטיקה מהאתיקה. אני מסכים לגמרי שבעניינים אלה נדרש שינוי יסודי. הצעות זמינות שאינן מחייבות מהפכה רבתי: 11 אציע בתמצית א) להפוך את מערך ועדות האתיקה למערך אחיד והיררכי, שבראשו תעמוד ועדת האתיקה הארצית כגורם הקולט את התלונות ומחליט אם לטפל בהן או להעבירן לוועדות אתיקה מחוזיות, שישמשו כוועדות משנה (או במתכונת דומה). ב) לחזק ולהרחיב את היקף הפעילות המקצועית בשכר בוועדות האתיקה (פרקליטים, סגני פרקליטים ועוזרי פרקליטים) ולקבוע שלא ייגנז תיק ולא תוגש קובלנה בלי שפרקליט או מי מטעמו חיווה את דעתו בעניין. ג) להקים מערכת מקוונת אחידה לכל ועדות האתיקה, שתרכז את הטיפול, תייעל אותו, תשמר מידע ותאפשר בירור עבר משמעתי של עורכי דין בתנאים שיוגדרו בכללים. בנוסף, יש לפרסם באופן הולם את פסקי הדין והחלטות ועדות האתיקה. ד) להרחיב ולייעל את דרכי ההיוועצות עם ועדת האתיקה בדרך של קבלת חוות דעת מקדימה. ה) למנות מנהל בדרג מנכ"ל לבתי הדין המשמעתיים ולהפריד את ניהולם מניהול הלשכה. ו) להרחיב את סמכויות ועדת המינויים. ז) לדרוש השתלמות חובה באתיקה מחברי ועדות האתיקה ומחברי בתי הדין המשמעתיים. ח) להקים בכללים מוסד של נציב ביקורת מערך האתיקה, שיהיה בעל סמכות לברר כל התנהגות לא הולמת, ואף לבדוק באופן מערכתי ויזום עניינים הנוגעים לחברי ועדות האתיקה, פרקליטים וחברי בתי הדין המשמעתיים. ט) לקבוע כללי התנהגות מחייבים לחברי בתי הדין המשמעתיים, בכללם כללי איסור ניגוד עניינים. י) להגדיל את תקציב האתיקה ובתי הדין המשמעתיים ולקבוע שיעור קבוע מתקציב הלשכה. יא) הגיעה השעה להקים ועדה קבועה בעלת סמכויות ותקציב לצורך בחינה ועיון מתמיד בכללי האתיקה המהותיים. הוועדה תוכל להציע שינוי, עדכון או הוספה להסדרים הקיימים. חלק מההצעות הללו נמצאות כבר היום בתהליך של יישום או הכנה לקראת יישום, ואחרות ניתנות ליישום ללא מהפכות. בלשכה ניכרת לאחרונה התעוררות באשר לחוסרים ולפגמים שהצטברו במערך האתיקה ובפעילותו, ויש לקוות שההצעות לשינויים הנדרשים יאומצו וייושמו במהרה. תהיה זו עוד הוכחה לחיוניותו של מערך האתיקה העצמאי של לשכת עורכי הדין. . מימין: פרופ' דפנה ברק-ארז ופרופ' יוסי שיין (כתוארם אז), עו"ד דרור ארד איילון ופרופ' 2011 ערב לזכרו של עו"ד דיויד וינר ז"ל, ינואר רות גביזון ז"ל

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz