עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

62 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון .2014-2004 * הכותב הינו עו"ד וכיהן כיו"ר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין בין השנים לכללי 2 : "במילוי תפקידיו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות, ויעזור לבית המשפט לעשות משפט." וכן כלל 1961 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 54 . סעיף 1 .1986 לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשנ"ו- .)2007 (יולי 1 ,23 . ד' ארד-אילון "סיכום פעילות ועדת האתיקה הארצית בקדנציה" אתיקה מקצועית גליון 2 תמונת היסוד, הפרדיגמה, של מקצוע עריכת הדין היא קשר של ייצוג, שבו אדם הנדרש לייצוג משפטי מיפה את כוחו של עורך הדין לפעול בשמו בעולם המשפט לצורך השגת המטרה שהפקיד בידיו. עורך דין המקבל לידיו את כוחו של הלקוח הופך בכך לנאמנו המשפטי וחייב לייצגו בנאמנות ובמסירות. אמנם בעולם עריכת הדין יש סוגים רבים של יחסים מקצועיים השונים מפרדיגמת הייצוג הזו. כך למשל עורכי דין המייצגים את המדינה בהליכים משפטיים, תובעים בתביעות ייצוגיות ונגזרות, עורכי דין העוסקים ביזמות, יועצים משפטיים של הממשלה ושל רשויות שלטוניות, יועצים משפטיים של חברות (פרטיות, ציבוריות, ממשלתיות) ועוד. עם זאת גדול ככל שיהיה השוני, הרכיב המשותף של כל אופני המקצוע הוא יחס הייצוג והנאמנות ללקוח או למטרה שנמסרה בידי עורך הדין, ולצד הייצוג באות אחריות וחובה לפעול בנאמנות ובמסירות. זו התורה כולה על רגל אחת. אמרת ״נאמנות ומסירות״ – אמרת ״אתיקה מקצועית״. מחייב הגנה על 1 העיקר הראשון, הנאמנות והמסירות, עצמאות וחופשיות שיקול הדעת המקצועי של עורך הדין מפני ניגוד עניינים ומפני השפעות חיצוניות. מסירת הטיפול באתיקה המקצועית ואכיפתה בידי הארגון של עורכי הדין מיועדים בראש ובראשונה להגן על שיקול הדעת המקצועי העצמאי. לנוכח המונופול שיש למדינה על כל היבטי הפעלת הכוח השלטוני (חקיקה, אכיפה, חקירה, משפט, הוצאה לפועל, מאסר, גביית קנסות ועוד), ומאחר שזירת הפעולה המשפטית (ובעיקר בתי המשפט) היא זרוע של המדינה, נדרשת הפרדה בין הכוח השלטוני של המדינה (על כל רשויותיה) לבין האתיקה המקצועית של עורכי הדין ואכיפתה. ההפרדה והביזור חיוניים להגנה על שיקול הדעת המקצועי, שנועד להבטיח את הנאמנות ללקוח, ובכך להבטיח גם את עצמאותו ואיכותו של השירות המשפטי 2 לאורך זמן. עולה מכך שהאוטונומיה המשמעתית נועדה להגן על ערכים יסודיים במשטר דמוקרטי וחופשי, שרואה את האדם במרכז. עורכת הדין המייצגת את הלקוח הבודד לא צריכה לחשוש שמא ייצוג נאמן ותקיף יהיה חשוף ואף על פי כן – אוטונומיה משמעתית והצעות לתיקונה עו"ד דרור ארד אילון* דרור ארד אילון אתיקה מקצועית תשובה לד"ר לימור זר-גוטמן

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz