עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

61 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון .2095 שם, בעמ' 13 .)2013( 115–108 דין וחשבון הועדה הציבורית בנושא לשכת עורכי הדין 14 בדעת המיעוט שלי בדוח ועדת פרוקצ'יה, שהוגש לשרת המשפטים , הצגתי את עמדתי לפיה יש להוציא מידי הלשכה 2013 בסוף שנת את הסמכות להפעיל את מערך הדין המשמעתי, ולהעבירה לידי גוף סטטוטורי שיוקם בנפרד מהלשכה ובנפרד ממשרד המשפטים, שכן אין מקום שהמדינה תעסוק בפיקוח על עורכי דין. לא אחזור כאן על נימוקיי שגם היום אני עומדת מאחוריהם ומייחלת לשינוי 14 שציינתי. קיים בלבול מושגי הקושר בין עצמאות הפרופסיה לדין משמעתי אוטונומי בידי הלשכה. נכון שעצמאות הפרופסיה מחייבת דין משמעתי עצמאי, אך הדין המשמעתי יכול להיות עצמאי רק כשהוא מצוי בידי גוף סטטוטורי חיצוני, הנפרד מהלשכה ואינו קשור כלל למדינה. זו בדיוק הצעתי לאורך כל השנים – להוציא את מערך הדין המשמעתי מידי הלשכה ולא להעבירו למדינה, אלא להקים גוף סטטוטורי שיהיה מנותק מהפוליטיקאים של הלשכה, יפעל לפי החוק בשקיפות מלאה, ולהכפיף אליו את כלל עורכי הדין בארץ. זו אשליה לטעון שמערך דין משמעתי הנשלט בידי הפוליטיקאים הנבחרים של הלשכה הוא אכן עצמאי. כולנו מכירים דוגמאות לאכיפה הסלקטיבית הקיימת במערך הקיים. אני רוצה לנצל רשימה זו כדי להצטרף בשלב זה לחלק מהצעתו של חברי עו"ד דרור ארד איילון המציע ברשימתו בגיליון זה להקים מערך דין משמעתי ארצי אחד לכל עורכי הדין בישראל. מערך זה, שיהיה שייך ללשכה, יטפל בתלונות (השלב הראשון) ובקובלנות (השלב השני) הנוגעות לכלל עורכי הדין. בנוסף, הוא יתוקצב בנדיבות, כך שיועסקו בו מקבלי שכר שיקדישו את כל עבודתם לנושא זה. בשונה מעמדתו של חברי, אני סבורה שיש לבטל את ועדות האתיקה המחוזיות ולרכז את כל הטיפול ברשות המשמעת הארצית. כל ששת פרקליטי האתיקה שפועלים היום במחוזות צריכים לפעול ברשות הארצית יחד. נכון שגוף זה יהיה כפוף לאוטונומיה של הלשכה, ובכך הצעתו רחוקה מעמדתי, אך זה יהיה גוף שקוף ואחיד, שיש בו להקהות חלק מחוליי המערך הקיים. הגיעה העת לנער ולעצב מחדש את מערך הדין המשמעתי, שהוקם לפני שישים שנה עבור כמה מאות עורכי דין, ומטפל כיום בקרוב עורכי דין פעילים. מערך הדין המשמעתי הקיים אינו 70,000- ל מייצר לטעמי הרתעה מספיקה כלפי עורכי הדין הסוררים, ואין לו את היכולת להטמיע באופן שוטף נורמות התנהגות אתיות בקרב כלל עורכי הדין, ובכך כישלונו העיקרי. חשוב לערוך חשיבה מחודשת ולהכניס שינויים גם במסגרת האוטונומית הנוכחית, בתקווה שבעתיד תתקבל העמדה המצדדת בהקמת גוף משמעת עצמאי הנפרד ממוסדות הלשכה. אני רוצה לנצל רשימה זו כדי להצטרף בשלב זה לחלק מהצעתו של חברי עו"ד דרור ארד איילון המציע ברשימתו בגיליון זה להקים מערך דין משמעתי ארצי אחד לכל עורכי הדין בישראל. מערך זה, שיהיה שייך ללשכה, יטפל בתלונות (השלב הראשון) ובקובלנות (השלב השני) הנוגעות לכלל עורכי הדין . מימין: פרופ' חמי בן נון, ד"ר משה וינברג, ד"ר לימור זר גוטמן והשופט ד"ר עמי קובו 2014 ערב הוקרה לעו"ד דרור ארד אילון, ינואר

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz