עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

58 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון אתיקה מקצועית שישים שנות אתיקה , ועד לחקיקת חוק 1948 בעת הקמת מדינת ישראל בשנת , התקיים לגבי הפרופסיה 1961 לשכת עורכי הדין בשנת המצב המשפטי שנקבע בתקופת השלטון הבריטי בשני , שהגדירה את 1938 , פקודת עורכי הדין, הראשון חוקים: תחומי המקצוע, הסדירה את רישום עורכי הדין, קבעה את חובותיהם המקצועיות של עורכי הדין והעניקה סמכות לזקן השופטים להתקין תקנות, בין היתר, , פקודת המועצה המשפטית, השני בענייני אתיקה. , שהקימה מועצה משפטית לה הוקנו הסמכויות 1938 לפקח על ענייני השיפוט המשמעתי, ההתמחות ותנאי הרישוי של עורכי הדין. חברי המועצה המשפטית מונו בידי הנציב העליון הבריטי, ולאחר הקמת המדינה בידי שר המשפטים. מרבית חברי המועצה היו עורכי דין לצד חברים שאינם מהמקצוע, ובראשה עמד היועץ המשפטי לממשלה. ניתן לראות שהפרופסיה לא הייתה עצמאית, וכי את עניינה ניהל גוף סטטוטורי שהיה במינוי ובשליטת שר המשפטים, ועם חבריו נמנו גם מי שאינם עורכי דין. בכל אותה תקופה פעל גם ארגון וולונטרי חסר סמכויות של עורכי הדין בשם הסתדרות עורכי הדין. ארגון וולונטרי זה שם לו כמטרה עיקרית להקים לשכת עורכי דין עצמאית, שתנהל את ענייניה באופן עצמאי ככל האפשר ובמנותק ממוסדות השלטון. השנים הראשונות של הקמת המדינה התאפיינו במעורבות ממשלתית עמוקה בחיי החברה, ובכלל זה בהסדרת המקצועות השונים הפועלים בחברה. הארגון התמודד נגד מגמה זו, וביקש לעגן בחוק מיוחד את עצמאות המקצוע, כתנאי להמשך ההתפתחות החברתיתתרבותית-מקצועית של עריכת דין. זו הייתה משימה לא פשוטה לשכנע את חברי הכנסת להעניק מעמד אוטונומי לעורכי דין בתקופה של ריכוזיות מדינתית וקולקטיביזם. עורכי הדין ביססו את דרישתם על שתי הנמקות: הראשונה, תרומתם בתהליך הקמת מוסדות המדינה והנחת היסודות למערכת החוקים החדשה. השנייה, בגלל יכולותיהם, מעמדם, בגרותם והמוניטין שרכשו. דבר שהוחמץ ולא טופל במסגרת הדיונים סביב חוק לשכת עורכי הדין הוא הקמת מערך של איזונים ובלמים רגולטוריים בין המדינה ללשכת עורכי הדין הסטטוטורית והעצמאית שהוקמה. בתקופה בה נחקק החוק לא התקיימו בזירה הציבורית בישראל קבוצות אינטרס, או ארגוני חברה אזרחית, שמטרתם להגן על האינטרס הציבורי. אמנם היו כמה חברי כנסת שהעלו שישים שנה ללשכת עורכי הדין - לאן פני הדין המשמעתי? ד"ר לימור זר-גוטמן ראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי דין ע"ש דיויד וינר ז"ל, המכללה למינהל לימור זר-גוטמן

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz