עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

54 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון שנים להיווסדה של לשכת עורכי הדין מהווה 60 ציון נקודת זמן מצוינת לשתף מניסיוני בעבודתי כעורך דין, ששזורה בהיסטוריה של לשכת עורכי הדין ובהתפתחות התהליכים במקצוע עריכת הדין. , שנים ספורות לפני הקמת 1958 שנה, בשנת 63 לפני , קיבלתי רישיון לעריכת דין 1961 הלשכה הסטטוטורית במהמועצה המשפטית במשרד המשפטים. טקס ההסמכה התנהל בבית המשפט העליון, ששכן אז באולם קטן מועמדים לקבלת הרישיון, במגרש 30 שנכנסו אליו כהרוסים בירושלים. כל מועמד הוצג בנפרד בפני נשיא בית המשפט העליון על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז, חיים כהן, אשר סקר בקצרה את הרקע של המועמד ואת הכשרתו. באותה העת לא התקיימו בחינות בכתב כתנאי לקבלת הרישיון, אלא מבחן בעל פה בפני ועדה של שלושה שופטים, שהיה יותר שיחה על תקופת ההתמחות. השאלות היו טכניות בעיקרן, ונועדו לוודא את מידת הרצינות של ההתמחות ואת היקפה. זמן קצר לאחר קבלת הרישיון התקבלתי לאוניברסיטת בהנחייתו Ph.D ) לקראת קבלת תואר LSE לונדון ( ), שהוציא באותה LCB GOWER של פרופ' גאואר ( העת ספר חדש שעסק בדיני חברות והפך לספר היסוד בדיני החברות באנגליה. גם בישראל זכה הספר להכרה, (שבוטלה 1929 וזאת לאור העובדה שפקודת החברות מ- ) הייתה פקודה מנדטורית שהועתקה כולה מחוק 1999 בהחברות האנגלי. הספר שימש כבסיס ללימודים אקדמיים ולהסתמכות בבתי המשפט. באותה עת התרכזו משרדי עורכי הדין בתל אביב בדירות סביב בית משפט השלום, ששכן בבית מגורים ברחוב יהודה הלוי. המשרדים היו בהרכב של אדם אחד, או כללו מספר מועט של שותפים, והם שכנו בדירות שכורות ברחובות הסמוכים לבית המשפט. באותה העת לא הייתה התמחות של משרדים בנושאים מוגדרים, ורבים פעלו כעורכי דין משפחתיים. השינוי במעמד המקצוע חל , עם חקיקת חוק לשכת עורכי הדין. 1961 בבמהלך השנים עלו מדי פעם טענות כלפי ראשי הלשכה, ולפיהן זו אינה מתפקדת כראוי בכל הנוגע להגנת המקצוע ושמירה על רמת השתלמות גבוהה, ולא פעם בראי ההיסטוריה יוסף גרוס מטקסי הסמכה אינטימיים במגרש הרוסים, לטקסי הסמכה בהשתתפות אלפים. ממשרדי עורכי דין, שפעלו בדירות מגורים ועד לאימוץ המודל האמריקאי של משרדי ענק. יוסף גרוס משתף בסיפורים אישיים השזורים בפעילות הלשכה מימיה הראשוניים פרופ' יוסף גרוס*

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz