עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

51 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון אנו שגדלנו למציאות של לשכת עורכי דין עצמאית, צריכים לזכור שלא תמיד היה זה המצב. בשנותיה הראשונות של המדינה רבות מהסמכויות היו נתונות בידיה של המועצה המשפטית במשרד המשפטים, כלומר בידי השלטון. לשכת עורכי דין עצמאית היא בראש ובראשונה חיונית להגנה על עורכות ועורכי הדין ולקידומם. זהו ארגון מקצועי שחייב לדאוג לחבריו, עצמאים ושכירים, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, מהמרכז ומהפריפריה. בנוסף, ללשכת עורכי הדין יש תפקיד ציבורי חשוב ביותר לפעול למען ההגנה על שלטון החוק ועל זכויות האדם. לא רק משום שזו , אלא משום 1961 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״ה- 1 מצוות סעיף שזו נשמת אפו של מקצוע עריכת הדין בארץ ובעולם. מקום מיוחד בהקשר זה נועד להגנה על בתי המשפט, הפרקליטות ורשויות אכיפת החוק, מפני התקפות עליהן. על לשכת עורכי הדין להיות הראשונה להביע ביקורת עניינית כשזו מוצדקת, ובאותה נשימה עליה להיות הראשונה שמגנה על מי שעיסוקו הוא שלטון החוק. לאורך השנים חוותה לשכת עורכי הדין עליות ומורדות בתפקודה בתחומים אלו. אולם כיום מעורבת הלשכה יותר מאי פעם. כולי שנים הבאות היא תמשיך בדרכו של ראש 60 תקווה שגם בהלשכה הנוכחי, שרואה חשיבות רבה הן בדיבור הן במעשה, במילוי תפקידה זה. יתרה מכך, בקדנציה הנוכחית מהווה הלשכה גורם מוביל בהגנה על זכויות הפרט. חשוב ששתי מגמות אלה, הן שמירה על שלטון החוק והן הקפדה על זכויות אדם אוניברסליות, יישמרו ויורחבו. ללשכת עורכי הדין נועד תפקיד חשוב נוסף, והוא עיצוב מערכת המשפט על דרך בחירתם של השופטים הראויים ביותר במקצועיותם ובאישיותם. מאז נבחרתי לתפקיד החשוב של נציג לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים, אני גאה בחלקי הצנוע. בשנה שבה אני משמש כחבר בוועדה לבחירת שופטים, אני מנסה לתרום לבחירתם של המועמדים הטובים ביותר, ולהביא את קולו של ציבור עורכי הדין. דגל החיים המשותפים הוא דגל נוסף שעל לשכת עורכי הדין להניף. לשמחתי זו דרכו של ראש הלשכה, והדברים ניכרים בשטח שנות פעילות בלשכת עורכי הדין, במוסדות הארציים 12 לאחר כובמחוז צפון, זכיתי באמונם של חברי המחוז ונבחרתי לפני שנתיים לתפקיד יו״ר ועד המחוז. המחוז הוא דוגמה ומופת לאווירה טובה בין כלל חבריו, לשיח מכובד ומכבד עם בתי המשפט ורשויות המדינה, ולחיים משותפים אמתיים של עורכות ועורכי הדין היהודים והערבים. דגל החיים המשותפים הוא דגל נוסף שעל לשכת עורכי הדין להניף. לשמחתי זו דרכו של עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה, והדברים ניכרים בשטח בכל המישורים. אני מאחל לנו שכשנביט אחורה בעוד עשור, והלשכה תהיה בת , נהיה גאים בה ובעשייה של העשור הבא בתחומים עליהם 70 התעכבתי לעיל, ובכלל. ראשים מברכים להרים את דגל החיים המשותפים מברך את לשכת עורכי הדין לרגל יום חגה עו"ד מוחמד נעאמנהיו"ר ועד מחוז צפון,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz