עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

50 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון זו לי כהונתי הרביעית, בתפקידי כיו"ר ועד מחוז ירושלים. מנקודת תצפית זו, לציון יום חגה של הלשכה, אני מבקש להביא בקצרה בפני הקוראים שתי תובנות: האחת בענייני מחוז ירושלים, והשנייה בעניינים הנוגעים לכולנו. אין זה סוד, כי במחוז ירושלים שוכנים הגוף, הראש והלב של המשפט והממשל הישראלי. בירושלים נמצא משכנו של בית המשפט העליון, כאן שוכנים ראשי לשכת היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה ומשרדי הממשלה. תכנים מפוארים ורבי חשיבות אלה ראויים למעטפת מתאימה. למרבית הצער, לא זה המצב. במבט חטוף אנו מוצאים כי מתקני בתי המשפט הפזורים בכל רחבי העיר ירושלים אינם תואמים את המצופה, ורמתם רחוקה מאוד מרמת היכלי המשפט הראויים, שהוקמו בשנים האחרונות ברחבי המדינה, בערים הגדולות ובפריפריה. מתקנים אלה, בחלקם הגדול, אינם תקינים ואינם מתאימים לייעודם, ואין בהם לספק את צורכי השופטים ואת צורכי המנהלה והמזכירות של בתי המשפט. מטבע הדברים, אין במתקנים אלה שטחים ראויים שיאפשרו הקצאת חדרים מתאימים לניוד עצורים, לשימוש עובדי משמר-המשפט, לשימוש הנחוץ לצרכיה של לשכת עורכי הדין ושל עורכי הדין המייצגים, לפרקליטים מייצגי המדינה, ואף לא לצרכיו של ציבור המתדיינים. במהלך שלושים שנות פעילותי בלשכה, ובמהלך כהונתי כיו"ר המחוז, חלפו בפני אין ספור תוכניות, מצגים והבטחות. אני רוצה להאמין ולקוות, שהתוכניות הנוכחיות העומדות היום לנגד עיני, יוליכו לסיום טוב, ושנזכה כולנו במהרה בימינו להיכל המשפט המרכזי, שהעיר ירושלים ראויה לו. בשלושים החודשים האחרונים עברנו כולנו מבחנים וניסיונות, כאשר אנו מתמודדים, מחד גיסא, אל מול מגפת הקורונה, ועושים כל הניתן כדי להתגבר על תוצאות המגפה; ומאידך גיסא, נאלצנו להתמודד גם מול חוליי המשברים הפוליטיים שחלפו על החברה הישראלית, והקשו על הקמתה של ממשלה יציבה. חוליים אלה יצרו שסעים ועימותים חברתיים עמוקים, עד כדי פגיעות מהותיות בתחומים שונים של סדרי השלטון והמשפט. המשברים שחלפו עלינו נתנו את אותותיהם גם על מערכת המשפט ועל הקהילה המשפטית; וכולנו יחד, שופטות ושופטים, עורכות ועורכי דין, עושים כל שבידינו כדי שנוכל לעבור תהליכים אלה בהצלחה. בתקופה לא פשוטה זו חשוב להזכיר את החשיבות העליונה של ביצור מעמדו של בית המשפט העליון כמעוז לשמירה על ערכי הדמוקרטיה, כמגדלור שאליו יחתרו כל מי שיקרות לליבו זכויות אזרח, זכויות אדם וזכויות חברתיות. בשנים האחרונות מוצא עצמו בית המשפט העליון מתפקד תחת אש כבדה, במילוי תפקידו לשמירה על ערכי שוויון, מניעת אפליה והקפדה על זכויות מיעוטים מכל סוג, מגזר ומגדר. לשכת עורכי הדין היא חיל החלוץ, שבידיו מופקדת המטלה לשמש "קו ראשון" להגנה על בית המשפט העליון מפני כל מתקפה, במאבק לשמירה על מעמדו המיוחד. בימים אלה, במלאות ששים שנה לכינונה של הלשכה, חשוב שנזכור להעמיד בראש מעינינו את המשימה הייחודית הזו. אסור לנו להסס או להתלבט, במערכה חשובה זו המתנהלת למולנו, לנגד עינינו, ברגעים אלה ממש, ומצופה מכל מוסדות לשכת עורכי הדין, וכך גם מכל אחת ואחד מאיתנו, להתגייס למערכה חשובה זו. ראשים מברכים "קו ראשון" להגנה על בית המשפט העליון מברך את לשכת עורכי הדין לרגל יום חגה עו"ד אשר אקסלרדיו"ר ועד מחוז ירושלים,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz