עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

48 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון שנים להיווסדה של לשכת עורכי 60 בימים אלה אנו מציינים חוקק חוק לשכת עורכי הדין, ומכוחו הוקמה 1961 הדין. בשנת לשכת עורכי הדין כפי שאנו מכירים אותה כיום. עם הקמתה החליפה לשכת עורכי הדין את הארגון ההיסטורי שאיגד את עורכי הדין בישראל עד אותה העת: "הסתדרות עורכי הדין בישראל". מאז ועד היום לשכת עורכי הדין היא גוף סטטוטורי, שמאגד את עורכות ועורכי הדין בישראל. רבות דובר ונכתב על התפקידים השונים שממלאת לשכת עורכי הדין, החל מהגנה על שלטון החוק, דרך הסדרת מקצוע עריכת הדין ושמירה על רמתו וטוהרו, וכלה בקידום האינטרסים של חברותיה וחבריה. ואולם, ללשכת עורכי הדין תפקיד חשוב נוסף, שאמנם לא מוגדר בחוק הלשכה, אך לדעתי הוא החשוב מבין תפקידיה השונים, והוא שליחותה הציבורית והחברתית של הלשכה. חלק מחובתו המוסרית והחברתית של ארגון - כל ארגון - הוא להפעיל את כוחו ויכולותיו על מנת לקדם אינטרסים חברתיים בחברה שבה הוא מתקיים, ועל ידי כך לסייע ליצירת עתיד טוב יותר לחברה הזו. לשכת עורכי הדין לא שונה בעניין זה, אלא להיפך. כגוף האמון, בין היתר, על הגנה על שלטון החוק מחד גיסא, והגנה על אזרחים מפני השלטון וגופים אחרים בעלי כוח מאידך גיסא, חובתה של הלשכה בעניין הזה אף גדולה יותר. ואכן, לאורך השנים פעלה לשכת עורכי הדין רבות ובאופנים שונים למען קידום יוזמות המשפיעות על החברה בישראל בכלל, ועל כל אחת ואחד מהאזרחי המדינה בפרט. כך תמכה הלשכה בהקמת הסנגוריה הציבורית; הקימה את פרויקט שכר מצווה; דאגה לגבש נוהל הצטרפות של הלשכה להליכים משפטיים כידיד בית המשפט; יזמה פרויקט אימות חתימה על תצהירים, ועוד שלל דוגמאות שהיריעה קצרה מלפרטן. על רקע המציאות החברתית המורכבת ורוויית הקונפליקטים שבה אנו חיים, על לשכת עורכי הדין להרחיב את השפעתה, ולפעול אף יותר מכפי שפעלה עד כה לקידום סדר יום חברתי. וזאת, תוך גיבוש מדיניות ברורה בנושא זה, שמגדירה מטרות ברורות ודרכי פעולה להשגתן. בד בבד, יצאה לדרך אצלנו במחוז חיפה, תוכנית השתלמויות לשנת המשפט הנוכחית. לשמחתי, מדובר בתוכנית העשירה והמקצועית ביותר שידע המחוז בשנים האחרונות, הכוללת השתלמויות בנושאים מגוונים, שמתקיימות כולן הן בבית הפרקליט בחיפה והן במוקדי המחוז השונים. לצד פעילות שגרתית זו, ובהתאם לתפיסת עולמי, אנו במחוז דואגים להמשיך ולקדם יוזמות חברתיות שונות. חלק מהיוזמות מתוכננות, כגון פרויקט משותף של חברי המחוז המלווים ניצולי שואה, וחלקן נוצרו כמענה לאירועים, חלקם טרגיים, כגון כנס הגינוי והמחאה שיזמה הלשכה בשיתוף המחוז, לאחר הרצח המזעזע של חברנו למחוז, עו"ד אפרים ארנון. לצד יוזמות חשובות אלה אנו מתכננים להקים לשכות קשר נוספות, ולשדרג את המערך הטכנולוגי כך שיתאים לפעילות היברדית ולהרחיב את פעילות הספורט במחוז. זאת במטרה שחברות וחברי המחוז יוכלו ליהנות הן מפעילויות מקצועיות, והן מפעילויות לבר-משפטיות באופן הנוח להם. זהו חזוני לעשור הקרוב. ניתן להסתכל בגאווה על הדרך שעברנו עד כה ולשאוף ליותר. מדובר בחזון בר השגה. ראשים מברכים השליחות הציבורית והחברתית של הלשכה , מברכת את לשכת עורכי הדין לרגל יום חגהעו"ד תמי אולמןיו"ר ועד מחוז חיפה,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz