עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

45 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון פירעון ושיקום כלכלי, דיני משפחה ודיני נזיקין, שהשתלבו עם מושבי הכנס השנתי בלוח זמנים אינטגרטיבי ומותאם. ועידת המשפט של ישראל , אירוע הנחשב לחשוב ביותר בעולם המשפט 10 ועידת המשפט הבישראל, הציב בפנינו אתגר של ממש. רף הציפיות ממנו עלה לאור ההצלחה של הכנס השנתי מחד גיסא, ובמקביל עלה גם מספר הנדבקים בגל הרביעי של הקורונה, עובדה שחייבה היערכות מיוחדת ושינויים אקדמיים ותפעוליים תכופים, מאידך גיסא. אם לא די בכך, הרי שדיוני תקציב המדינה בכנסת וההצבעה על , נקבעו "מהיום למחר" דווקא 2022 ו- 2021 אישור התקציב לשנים במועד שבו נערכה ועידת המשפט העשירית; וכמעט שיבשו את השתתפותם של חלק מהשרים וחברי הכנסת לאחר שכבר אישרו את השתתפותם בוועידה. למרות הנסיבות המאתגרות, ברגע אחרון נמצא פתרון יצירתי. ראש הממשלה ויו"ר הכנסת השתתפו בוועידה, באמצעות שליחת נאום מצולם. בנוסף, הלשכה וכנסת ישראל סיכמו על הקמת ארבע עמדות שידור במסדרונות הכנסת, כך ששרים וחברי כנסת נקראו אל עמדות השידור והתראיינו בשידור חי על ידי מנחי הוועידה, ומתוך אולמות הוועידה. בסיכומו של דבר ועידת המשפט העשירית זכתה להצלחה כבירה, ולראשונה בתולדות הלשכה נטלו בה חלק פעיל נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, נשיאת בית המשפט העליון וכל צמרת עולם המשפט. השנה נפתחה הוועידה בפעם בראשונה בנאומים של נשיא המדינה וראש הממשלה. מיד אחר כך, נערך טקס פתיחת שנת המשפט התשפ"ב, ובו נאמו ראש הלשכה, נשיאת בית המשפט העליון, יו"ר הכנסת, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה ומפכ"ל המשטרה. כל ההרצאות, הראיונות והמושבים המקצועיים בוועידת המשפט העשירית עסקו בשלושה נושאים: "ממלכתיות", "סולידריות" ו"סביבה". כבוד הנשיאה, השופטת אסתר חיות, עמדה על חשיבותם של נושאים אלה בנאום שנשאה בפני באי הוועידה, ואמרה: "דומה כי שלושת הנושאים שבהם עוסקת הוועידה – ממלכתיות, סולידריות וסביבה – שזורים זה בזה. כך, הממלכתיות והסולידריות הן מסימני ההיכר של חברה חפצת חיים. ממלכתיות אין משמעה אחידות או השתקה של מחלוקות. ממלכתיות היא קיום חיים משותפים על אף המחלוקת. ממלכתיות היא הבנה שקשת הגוונים המאפיינת את החברה הישראלית איננה קושי, אלא הזדמנות להקשיב למנעד רחב של קולות – שכל אחד ואחד מהם ראוי להישמע, וההבנה שבחברה דמוקרטית, על כל הקבוצות והחלקים שבה לשתף פעולה אלה עם אלה למען עתיד משותף... "הנושא השני של הוועידה – סולידריות חברתית – משמיע לנו הזדהות, ערבות הדדית ושותפוּת, המבוססות אף הן על ההבנה שאנו כולנו חלק מחברה אחת ועלינו לשמור מכל משמר על הדבק המחבר את כל הפרטים שבה. פרק משמעותי מאוד בחשיבותה של הסולידריות החברתית למדנו – ואנו עדיין לומדים – בעקבות התפרצות מגפת הקורונה והשלכותיה... "והנושא השלישי – הסביבה. השנה האחרונה – על שלל תופעות הטבע והאסונות שהתרחשו בה – לימדה אותנו, ככל שעוד היה בכך צורך, את ההכרח בהגנה על הסביבה – למעננו ולמען הדורות הבאים. ׳ההגנה על הסביבה׳ היא, אפוא, אתגר ספציפי ודוחק במיוחד, הדורש התנהלות סולידרית למען הדורות הבאים". קצרה היריעה מלציין את שמותיהם של כל המשתתפים בוועידת , אולם היו אלה הבכירים ביותר מכל שלוש רשויות 10 המשפט ה- .2 השלטון ממש לפני סיום, אבקש לאחל מזל טוב ללשכה ולעומד בראשה, עו"ד אבי חימי, שהרי לא בכל שנה חוגגים שישים. בנוסף, אאחל ללשכה ולכל עורכות ועורכי הדין עוד אינספור שנים מלאות בכל טוב ובעשייה ברוכה. כל הנאומים, ההרצאות, הראיונות והמושבים שהתקיימו בוועידה זמינים עבורכם לצפייה באתר הלשכה. הנכם מוזמנים לצפות בשידורים 2 המרתקים ולעיין בגיליון מיוחד זה של "עורך הדין" המסקר בהרחבה את אירועי הכנס השנתי באילת.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz