עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

44 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון קובע כי 1 , סעיף המטרה, בחוק לשכת עורכי הדין 1 סעיף אחת ממטרות הלשכה היא לפעול למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל. מתוך סעיף זה שואבת הלשכה את חשיבותה ומרכזיותה במרחב הציבורי, ועל בסיס סעיף זה, מהווה הלשכה נדבך יסודי, מרכזי ואינהרנטי בהגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל. סעיף המטרה בחוק לשכת עורכי הדין הוא לא סמל, ולא raison דגל, ובוודאי לא אות מתה, כי אם סיבת קיומה ( ) של הלשכה. מכוחו היא הוקמה ומכוחו היא שואבת d'être לגיטימיות לפעולותיה בזירה הציבורית, ולמעשה הוא זה שמעניק לה חיות. החשיבות של נקיטת עמדה ופעולה בזירה הציבורית התעצמה בתקופה המאתגרת שבה אנו חיים, ומתאפיינת באי ודאות קיצונית שממחישה עד כמה קיומנו, כמו גם קיום המדינה ומוסדותיה, שברירי יותר מתמיד. בשנים האחרונות פקדו אותנו מגפת קורונה, פגיעה בזכויות אדם, אלימות גואה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט, וכן משבר אקלים כמו גם משבר חוקתי, פוליטי וחברתי עמוק וחריף. אלה מחייבים את כולנו לנקוט עמדה ולפעול לתיקון המצב במרחב הציבורי-משפטי, בין השאר באמצעות העלאת המודעות לנושאים אלה, וקיום דיון ציבורי רציני וביקורתי על כל אחד מהאיומים הרבים הניצבים לפתחנו, בהשתתפותם של טובות וטובי המומחים והנוגעים בדבר. , והן 20 הן התוכנית האקדמית של הכנס השנתי התוכנית ועידת המשפט העשירית, עוצבו ונבנו על בסיס צורך דחוף זה, והנושאים הקבועים בסעיף המטרה בחוק לשכת עורכי הדין שימשו עמודי תווך לשתי תוכניות אלה בדגשים שונים. סביב נושאים אלה נבנו ונבחרו מושבים פרטניים, שנועדו לתת דגשים לנושאים מהותיים, רלוונטיים, דחופים, ערכיים וחדשניים שנמצאים על סדר היום הציבורי-משפטי, לנושאים שאמורים היו להיות על סדר היום (למשל, הגנת הסביבה), וכן לנושאים הרלוונטיים ללשכה בהיותה איגוד מקצועי הדואג לציבור עורכות ועורכי הדין. הכנס השנתי האחרון שימש אות פתיחה לחגיגות השישים של הלשכה, וכן "מעבדה" לבחינת השינויים שפירטנו לעיל. למרבה השמחה, חרף החששות מהשפעות מגפת הקורונה, הכנס זכה להצלחה רבה. כחלק מכך מאות רבות של מרצים, ובכללם שרים, חברי כנסת, שופטים בכירים, עורכות ועורכי דין וכן מומחים מהשורה הראשונה, נטלו מושבים, הרצאות וראיונות שנערכו 60 חלק ביותר מבמסגרת הכנס. שלושת נושאי הליבה שהיוו צירים מרכזיים בכנס השנתי עסקו בשלטון החוק, זכויות אדם, חדשנות ולשכה. לצד הכנס השנתי התקיימו במקביל שלושה "מיני" כנסים בתחומי משפט מובילים: חדלות "כי אמיתית היא ולא סמל, ולא דגל ולא אות. *העבר מאחוריה - היא צופה אל הבאות" שי מילוא עו״ד שי מילוא** שנים להיווסדה, בהשתתפות הצמרת המשפטית 60 לשכת עורכי הדין ציינה השנה בכמה אירועים של הלשכה שהתקיים באילת, 20 בארץ. אלה הגיעו לשיאם בשני אירועים חגיגיים: הכנס השנתי ה- של לשכת עורכי הדין שנערכה בתל אביב 10 וועידת המשפט ה- *השיר בת שישים, מילים: דידי מנוסי. IMLAW וועידת ההמשפט העשירית. משרד עורכי דין אינסל מילוא 20 ** הכותב שימש כיועץ אקדמי ומרכז הכנס השנתי ה- .1961 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz