עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

41 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון היסטורי שנעשה לתושבי הפריפריה. פתיחת בתי הספר אלה לפני יותר מעשור, אפשרה לתושבי הנגב (ספיר) והגליל (צפת), שהודרו מהשיח המשפטי בשל היעדר נגישות אליו, להיחשף 8 למשפט, לשתף ולהשתתף בו. מטרת הלימודים בפקולטות ובבתי הספר למשפטים רביעית, אינה מתנקזת להענקת ידע משפטי בלבד, אלא גם (ואולי בעיקר) להענקת חינוך משפטי ערכי. השאיפה אינה יכולה להסתכם בהכשרת סטודנטים בצורה פורמאלית לשם השתלבות בפרופסיה המשפטית – כעורכי דין, סנגורים או פרקליטים, במגזר הפרטי או במגזר הציבורי, או כאנשי אקדמיה. השאיפה העיקרית חייבת להיות הטמעה והשרשה של חינוך משפטי ערכי בקרב הסטודנטים, הנדרש לצורך מילוי תפקידיהם השונים באופן מקצועי, אתי, מוסרי ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים מהותיים. בין ערכים אלו יש להקנות לסטודנטים מודעות לשלטון החוק ולהגנה על זכויות אדם, תוך עידודם למעורבות ציבורית, חברתית, קהילתית ורב-תרבותית. כחלק מהגדרת הפעילות המשפטית של עריכת הדין כפרופסיה, להבדיל ממקצוע, מתחייבת מאליה הגזירה השווה כי עורך הדין זאת, משום שהפרופסיה 9 צריך להיות בעל מחויבות חברתית. המשפטית, באופן מיוחד, שואבת את חיותה מהחברה ומהאמון שזו מעניקה לציבור עורכי הדין. מכל מקום, הפקולטות ובתי הספר למשפטים אינם בזאר טורקי למכירת מוצרי משפט, אלא דווקא כיכר החוקה (כיכר סינטגמה) של יוון העתיקה, שבה עוצבו דעות משפטיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ומדיניות. אפילוג שנים לייסוד 60 רגע לפני שאני חותם רשימה זו, הנכתבת לציון לשכת עורכי הדין, אבקש לאחל ללשכת עורכי הדין המשך עשייה פורייה ומוצלחת הן במסגרת המקצועית והן במסגרת האתית, ששתיהן שלובות האחת בשנייה. בנוסף, ולא פחות חשוב מכך, אאחל ללשכה המשך עשייה בשני מישורים נוספים: האחד, המשך חיזוק קשריה עם האקדמיה, והשני, המשך במעורבותה הברוכה בעניינים חברתיים ובהגנה על זכויות אדם ועל ערכי יסוד אחרים, דוגמת שלטון החוק ועצמאותה של הרשות השופטת. הפקולטות ובתי הספר למשפטים אינם בזאר טורקי למכירת מוצרי משפט, אלא דווקא כיכר החוקה (כיכר סינטגמה) של יוון העתיקה, בה עוצבו דעות משפטיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ומדיניות צילום: יוני לובלינר

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz