עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

39 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון והמקצועית בהחלט מדירה שינה מעיניי. במסגרת רשימה זו אבקש להציג נימוקים מעשיים ועקרוניים לעמדתי זו, ולהוסיף תובנות אישיות ביחס לצורך בשילוב ידיים מוסדי בין הפקולטות ובתי הספר למשפטים, לבין לשכת עורכי הדין, בכל הנוגע לחינוך לאתיקה מקצועית. לבסוף, אבקש להציג הגיגים ראשוניים על האופן שבו יש לאכוף את כללי האתיקה המקצועית במסגרת בתי הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין, כך שיבטא הגנה יעילה על התכליות והמטרות המונחות ביסוד דיני האתיקה (ביחס לשתי .)42 הסוגיות האחרונות – ראו מסגרת בעמ׳ ברמה המעשית, מספר עורכי הדין בישראל אינו מדאיג אותי, וזאת מכמה סיבות. לא כל מי שרוכש השכלה משפטית עושה זאת לשם ראשית, עיסוק בעריכת דין, וזאת גם אם ניגש לבחינת ההסכמה של לשכת עורכי הדין ועבר אותה. יש העושים זאת לשם ההשכלה בלבד, שהרי אנחנו חיים במדינה שבה המשפט חולש על כל תחום אפשרי בחיים הציבוריים והפרטיים שלנו. כחברה דעתנית במיוחד, אנשים שואפים ליטול חלק בשיח, במיוחד הציבורי; היכרות עם הלקסיקון המשפטי, לא כל שכן עם הידע המשפטי, עשויה לעזור לאנשים להשתתף בשיח האמור באופן ענייני ושוויוני, ואף להתבלט בו. חלק מהפוקדים את הפקולטות ובתי הספר למשפטים, גם שנית, אלה שניגשים לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין ועוברים אותה, עדיין אינם עוסקים בעריכת דין. כלומר, הם רוכשים את ההשכלה המשפטית ומחזיקים בתואר עורך דין לצורכי קידום תעסוקתי ושיפור תנאי השכר שלהם בתחומי עיסוקם השונים. בולטים בין אלה הם עובדי מדינה, דוגמת שוטרים ואחרים. אפשר להצביע על מגמה בהתהוות, לפיה אנשים רוכשים שלישית, השכלה משפטית, ניגשים לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין, אך עם הסמכתם כעורכי דין משתלבים בתחומי עיסוק אחרים מחוץ לעולם המשפט, במשרות ציבוריות או במשק הפרטי. הסיבה לכך איננה היעדר יכולת להיקלט בשוק העיסוק המשפטי, אלא תוצאה של התפתחות המשק הפרטי העסקי, לרבות חברות היי-טק, שמציע לבעלי השכלה משפטית משרות בתנאי העסקה מפתים במיוחד. בעשור האחרון התפתח עולם המשפט, לא כל שכן רביעית, העיסוק בו, בצורה דרמטית. כיום הוא כולל לצד ההתמחויות הקלאסיות, דוגמת משפט ציבורי ומשפט פרטי, התמחויות משנה ואף נגזרות שלהן. כחלק מכך אנו עדים למגמה בקרב עורכי הדין הצעירים, אבל לא רק, שנרשמים להשתלמויות המקצועיות הרבות שמעבירה לשכת עורכי הדין במחוזות השונים, כדי לרכוש ידע משפטי מקצועי בהתמחויות ספציפיות. .)2001( 388 ,385 )2 כה( עיוני משפט נטע זיו "חינוך משפטי ואחריות חברתית: על הזיקה בין הפקולטה למשפטים והקהילה שהיא מצויה בה" 2 מוחמד ותד ויעל עפרון, ״הנגשת לימודי המשפט לפריפריה הצפונית: מנגנון לצמצום פערים ולפיתוח מחויבות חברתית ורגישות רב-תרבותית״ ראו: . לדיון יותר רחב בעניין זה 3 https ://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=424642&catId=287 ). ראו: 13.05.2021 לשכת עורכי הדין בישראל ( 2021 עו"ד ואיל חלאילה, יו"ר ועדת התמחות ארצית בנאומו בטקס ההסמכה האחרון, אוג׳

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz