עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

38 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון לפני עשור פרסם פרופ׳ יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון (בדימוס), רשימה במסגרת גיליון מיוחד של כתב שנים להקמת לשכת עורכי 50 העת ״עורך הדין״, לציון ברשימתו טען פרופ׳ זמיר כי לא ניתן 1 הדין בישראל. לקבוע בפסקנות שיש בישראל יותר מדי עורכי דין. ברם, לגישתו, אפילו ניתן היה לקבוע זאת, עדיין ״לא יהיה זה נכון להגביל באופן מלאכותי את המספר של תלמידי המשפטים או המספר של עורכי הדין״. במישור העקרוני סבור פרופ׳ זמיר כי הכבדת התנאים לכניסה למקצוע יתר על המידה, מעוררת שאלה משפטית רצינית בהיותה פוגעת הן בזכות לחינוך והן בזכות לחופש עיסוק. במישור המעשי הצביע פרופ׳ זמיר על שני סוגי נזקים הכרוכים בריבוי מספר עורכי הדין; האחד עניינו בתחרות הקשה הפוגעת בפרנסתם של עורכי דין רבים, והשני עניינו בהורדת הרמה המקצועית ובפגיעה באתיקה המקצועית. אלא שלגישת פרופ׳ זמיר, בתחרות שבין התועלת לבין הנזק הכרוך בריבוי מספר עורכי הדין, התועלת מאזנת את הנזק. שכן, עורכי דין שאינם נקלטים בשוק העיסוק המשפטי עשויים למצוא את עצמם עוסקים בשירות הציבורי או במשק הפרטי במשרות אחרות, דוגמת תקשורת, ניהול ועסקים, ובכך להעלות את הרמה המקצועית בתחומים אלה. לדבריו, בעוד שהנזק מהסוג הראשון לעיל אינו ייחודי לעולם המשפט, אלא מהווה ״נזק בלתי נמנע בחברה הדוגלת בחופש העיסוק ובתחרות חופשית״, הרי שהנזק מהסוג השני לעיל אינו נזק הכרחי, וניתן למנוע אותו. בעניין אחרון זה הציע פרופ׳ זמיר כי לשכת עורכי הדין תדרוש מהמועצה להשכלה גבוהה להדק את הפיקוח על המוסדות להוראת משפטים, וכי הלשכה תפעל לשיפור ההכשרה המקצועית, לרבות בענייני אתיקה מקצועית, הן במסגרת תקופת ההתמחות והן באמצעות הליכי המשמעת לאחר מכן. עשור חלף מאז התפרסמה רשימתו של פרופ׳ זמיר; עשור חלף וכל השאלות שהציג ברשימתו נותרו אקטואליות, ואולי ביתר שאת. כבר כאן אבקש לציין כי ייתכן מאוד שהבעיה, ככל שזו קיימת, אינה עודף עורכי דין, אלא ריכוזם במרכז הארץ לעומת הפריפריה שבה שיעור הבלתי מיוצגים גבוה מאוד. כלומר, ייתכן מאוד כי ״הבעיה״ היא בעיה כלכלית ולא בעיה מספרית כפי שנטען עד היום. במדעי הכלכלה המחיר עולה ככל שהביקוש עולה וככל שההיצע יורד. אלא שבפריפריה הכלל הזה פשוט לא עובד. בהתאם לכך נשאלת השאלה אם ניתן לומר כי בפריפריה יש היצע יתר למרות שיש ביקוש, וכי השוק מתנהג כאילו אין היצע בכלל? אינני יודע; אבל זהו נושא המצדיק מחקר מקיף. אודה ולא אבוש, כי מספר עורכי הדין בישראל מעולם לא הטריד את מנוחתי, ואולם הדאגה לאיכותם האתית *״מלאה הארץ משפטנים, ואני אומר – לטובה״ פרופ׳ מוחמד ותד** )21.02.2011 * דברי יושב-ראש הכנסת חה״כ ראובן ריבלין, כתוארו אז, בכנס היובל לייסוד לשכת עורכי הדין ( ** פרופסור חבר, דיקאן, בית-הספר למשפטים של המכללה האקדמית צפת. )2011( 22-24 עורך הדין 11 יצחק זמיר, ״מלאה הארץ משפטנים״ 1 אודה ולא אבוש, כי מספר עורכי הדין בישראל מעולם לא הטריד את מנוחתי, ואולם הדאגה לאיכותם האתית והמקצועית בהחלט מדירה שינה מעיניי מוחמד ותד

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz