עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

36 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון ״המצאה" זו אינה נחלתם של השופטים הישראלים בלבד, וברוח התקופה ניתן לדבר על מגפה עולמית. לוסטיגמן ואהרוני מקדישים בספרם תשומת לב מרכזית לנטייתם של משפטנים לכתוב באריכות, ובפרט לזו של "אורכי הדין", כלשונם. הם מציעים מספר הסברים אפשריים לתופעה: הקלות שבפעולת "העתק־הדבק" מאז כניסתם של המחשבים לחיינו; החינוך המשפטי, שבהקשר זה דורש חישוב מסלול מחדש לטעמי, להעלאת כל טיעון אפשרי – גם אם שולי וזניח; וההשראה שעורכי הדין מקבלים מנטייתם של שופטים, שאינם חוסכים במילים. ייאמר עם זאת כי אף שהשאיפה לתמצות של ההכרעה השיפוטית היא רצויה וראויה, אין לאפשר לה לבוא על חשבון בהירות הכתיבה וההנמקה. התשובה, כמו במקרים רבים, נמצאת בדרך האמצע – במידתיות ובאיזון שבין כתיבה תמציתית ובין שרטוט התמונה השלמה לפני הקוראים. ותוך שאני נוקטת לשון "מידתיות" ו"איזונים" אציין שלוסטיגמן ואהרוני מבקרים גם את השימוש ב"איזונים" בפרק מאיר עיניים על שימוש במושגים מדעיים ומתמטיים במשפט. המהדורה השלישית של הספר עודכנה לרגל כניסתה לתוקף של הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי. השינויים שהוכנסו בתקנות נועדו לקדם את היעילות המשפטית, בין היתר באמצעות הגבלה של מכסת העמודים בכתבי טענות. זהו ודאי אתגר לעורכי הדין שמתבקשים להתרגל לסגנון כתיבה תמציתי יותר, אך המטרה מבורכת. המחברים קוראים להפצת הבשורה של שימוש בשפה פשוטה גם בחוזים ובטפסים הנפוצים בנקודות ההשקה של המשפט וחיי היום יום – כחוזי שכירות ומסמכים בנקאיים; ותקוותי עימם שבשורה זו תחלחל גם לעבודת הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. אני מברכת את רן ומיכל לכבוד השקת המהדורה השלישית של ספרם, שהקריאה בו מהנה ומלמדת. דבריהם נאמרים בחן ובהגחכה מבוקרת, ועם זאת בנחישות וברצינות. זהו ספר יוצא דופן בתחום המשפט, ושווה לכל נפש. כל מי שהלשון והשפה העברית יקרות לליבו ימצא בספר עניין. כל מי שעיסוקו בשפה משפטית ימצא בו ארגז כלים יקר מפז. פסק דין בהיר מקל על הצד שהפסיד בהליך להבין מדוע, גם אם לא להסכים. מבחינה זו, כתיבה נגישה מסייעת בהגשמת התכלית של עקרון פומביות הדיון, והיא תורמת לאמון הציבור במערכת המשפט 2021 ישיבת הוועדה לניסוח משפטי, מרץ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz