עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

34 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון אינספור קולמוסים נשתברו על כתיבה משפטית ועל השפה הייחודית שאימצו לעצמם השופטים ועורכי הדין בישראל, על יתרונותיה ומגרעותיה. כדי לתת ביטוי ראוי לחשיבותה של שפה בהירה ונגישה, אפנה מייד לציטוט מתוך הספר ״זאת ועו"ד!״ מבית היוצר של עורכי הדין רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני: "הנתבעת ו/או מי מטעמה ו/או מי שנחזה להיות מטעמה, עשתה כל אשר לאל ידה כדי לרמוס את זכויותיו של התובע, בסרבה ליתן טעם להתנהלותה השערורייתית בעניין נשוא תביעה זו, ולא זו אף זו, האחרונה הוסיפה חטא על פשע ועשתה שימוש פסול דה־פקטו בסמכויותיה באופן העולה לכדי התעמרות בעלמא, ברם בכך לא סגי: כפי שיובהר להלן, המקרה דנן אולי אינו נופל בגדרו של החוק, אולם כל בר דעת יעמוד על ההפרה הבוטה של ההתחייבות דלעיל". דברים אלה אינם לקוחים מתוך כתב חידה, אלא נכתבו בהשראת כתבי טענות בתביעה אזרחית. נדרש לשפשף את העיניים, ויש שיאמרו כי מדובר בחלום בלהות דקדוקי, אבל האמת צריכה להיאמר – סגנון זה הפך זה מכבר למציאות רווחת במסמכים משפטיים כגון כתבי טענות וחוזים. הנמענים, בין אם הם שופטים שנדרשים להכריע בסכסוך ובין אם לקוחות המבקשים לרכוש פוליסת ביטוח – נאלצים לקרוא שוב ושוב את הטקסט, לגשש את דרכם בין כינויי הגוף, ולנווט בין עברית ובין ארמית כשהם חמושים במילון ובמידה רבה של סבלנות – הכל כדי להבין את כוונת המשורר. תופעה זו של כתיבה משפטית בלתי קריאה היא שעומדת במרכז הספר ״זאת ועו"ד!״ בעריכת ד"ר רוביק רוזנטל, שיצא לאור לאחרונה במהדורה שלישית. ספרם של לוסטיגמן ואהרוני הוא מלאכת מחשבת, ומשרטט לפני הקוראים את דיוקן השפה הכתובה של עולם המשפט הישראלי. בלשונם, יש להם "אג'נדה" והיא אינה מוצנעת. הספר מקדש את יפי הפשטות של השפה, והוא חלק מתנועה עולמית לפישוט השפה המשפטית. הוא מעודד את הקוראים להקדיש זמן להתבוננות במילים המשמשות אותנו, במקורן ובמשמעותן, ומצביע בחן ובשעשוע על מטבעות לשון שרצוי לזנוח. העברית המשפטית מתאפיינת בעושר של ביטויים ציוריים ומונחים ששורשיהם מגיעים עד בבל והאימפריה הרומית. לצד זאת, היא לוקה בארכנות ובריבוי קלישאות ושגיאות. המחברים מבקשים להנחיל לקוראים ידע על התפתחות השפה המשפטית – והם עושים זאת בכתיבה קולחת ומרתקת – אך יש להם גם שאיפה מעשית, לקדם שימוש בשפה פשוטה ובהירה. הם פונים לעורכי דין שעמלים על כתיבת מסמכים משפטיים ולשופטים שעבודתם מתנקזת לכתיבת פסקי דין, ומספקים גם "מורה נבוכים" לקהל הקוראים שאינם בעלי השכלה משפטית. הכלים המעשיים המשובצים בספר נלמדים ומתורגלים בהשתלמות כתיבת פסקי דין של המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים, שבראשה אני עומדת זה כמה פישוט השפה המשפטית - *בעקבות הספר ״זאת ועו"ד!״ ענת ברון ענת ברון שופטת בית המשפט העליון * הספר "זאת ועו"ד! דיוקן העברית המשפטית בישראל", מאת עורכי הדין רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני, מהדורה שלישית ומעודכנת בעריכת ד"ר רוביק רוזנטל. הספר יצא לאור על ידי ״הוצאה לאור של ספרות משפטית״ מבית החברה הכלכלית לשכת עורכי הדין. 2016 בשנת

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz