עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

24 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון התייחסת קודם לתמהיל השופטים בבית המשפט, האם לדעתך יש "לשמור" כיסא לעורכת דין או לעורך דין מהמגזר הפרטי? "צריכה להיות ייצוגיות מסוימת. צריך להיות תמהיל שכולל שופטים שהתקדמו מלמטה, מבית משפט השלום ומבית המשפט המחוזי, והם צריכים להיות הרוב, כי שיפוט זה גם מקצוע. צריכים להיות שופטים שבאו מהאקדמיה, ויש לנו כאלה עכשיו. צריכים להיות שופטים שבאו מהפרקליטות או מהמערכת הציבורית, שגם את זה יש, וצריכים להיות גם שופטים שבאים מהסקטור הפרטי. שוב, התמהיל הוא כזה שופטים בבית המשפט, אז ראוי ששניים או שלושה מהם 15 שאם יש יגיעו מהסקטור הפרטי. זה מספיק, אבל לא פחות מכך. "את התפיסה הזו הנחיל פרופ' דניאל פרידמן, כשהיה שר המשפטים, וראוי שהכל יכירו בחשיבותה. גם רצוי בהחלט שמגזרים שונים יהיו מיוצגים, שזה כולל דתיים על גווניהם השונים ובני מיעוטים. כך הם פני הדברים גם לגבי מזרחיים, ובנושאים אלה היו עליות ומורדות ברבות השנים, כמו גם לגבי החלוקה בין גברים לנשים, שאף שאינם מגזר אלא מגדר, יש צורך באיזון. "פעם גם כיהן בבית המשפט העליון שופט חרדי, השופט יצחק קיסטר, והעובדה הזו תרמה הן לבית המשפט, הן לקהילה והן לרמת האמון. חבל שזה לא כך יותר". ח לוֹ" ַ ת ּ ְ פ ּ ְ ת ַ "א כל מי שיעיין בפסקי הדין הרבים שכתב השופט מלצר, ייווכח עד מהרה כי אלה מתאפיינים בחידושים משפטיים. בין השאר הכוונה לייבוא דוקטרינת ההגנה מן הצדק, שלה נתן את השם במסגרת "משפט הבנקאים", שבו ייצג יחד עם עו"ד דן שיינמן את רואה החשבון דן בבלי, שזוכה באופן מוחלט. בנוסף, פיתח השופט מלצר את עיקרון "הזהירות המונעת", במסגרת עניין גלאון השני (בג"ץ איחוד משפחות), ולראשונה החיל אותו בענייני ביטחון, לאחר שעד אז הופעל רק בענייני איכות הסביבה ורפואה. לצד אלה הפגין לא פעם רגישות מרבית לזכויות בעלי דין שבעניינם הכריע, וכלפי ציבור המתדיינים וכבוד האדם. כך למשל, בבג"ץ עמנואל, שעסק בהפרדה שהתקיימה בבית הספר היסודי לבנות "בית יעקב", שביישוב עמנואל, בין רוב התלמידות שמוצא משפחתן אשכנזי, לבין התלמידות שמוצא משפחתן ספרדי. השופט מלצר פסק כי אפליית התלמידות שמוצא משפחתן ספרדי פוגעת לא רק בזכותן לחינוך ולשוויון – כפי שפסקו חבריו להרכב, השופטים בדימוס אדמונד לוי ז"ל ועדנה ארבל תבדל"א – אלא גם בזכותן לכבוד. המשנה לנשיאה לשעבר. לא הייתי נוגע בהרכב הוועדה לבחירת שופטים.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz