עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

23 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון האם בשנים שבהן כיהנת כשופט בבית המשפט העליון הרגשת ירידה ברמת המקצוע? האם איכות הטיעון ירדה? , ממבט אחד"בהקשר הזה יש שלושה דברים שצריך לחשוב עליהם: שנה אפשר לומר שבעשורים הקודמים ההופעה 50 של קרוב לבפני בית המשפט העליון ובתי המשפט האחרים חייבה הכנה עצומה מצד עורכי הדין ונמשכה ימים רבים. אני לא רוצה להכליל, אבל כיום רואים שההכנה פחותה. , עורכי הדין הופיעו בעבר בחרדת קודש, והיום הם פחות דבר שני" מקפידים ופחות נרגשים, בין השאר, משום שהם רואים במקצוע יותר עבודה ופחות ייעוד. כתוצאה מכך נראה לי שגם מספר תיקי הפרו בונו פחתו. לעומת זאת, מה שבכל זאת יש היום יותר זה גופים שלוקחים )Nongovermental Organizations) NGO's אינטרסים ציבוריים ומופיעים בשם אותם אינטרסים ציבוריים. , יש פחות קריאה ובקיאות מחד גיסא, ומאידך גיסא דבר שלישי" עלה היקף הפסיקה הרלוונטית. בעבר לא הגעת לבית המשפט העליון מבלי להכיר את כל החקיקה והפסיקה באותה הסוגיה. לעומת זאת היום קורה שאתה שואל אחד מהצדדים על פסק דין כזה או אחר, במיוחד פסקי דין יותר ישנים שעדיין רלוונטיים, אך העובדה הזו מצערת …מגלה שפשוט לא מספיק מכירים אותם משום שבעבר כיהנו בבית המשפט העליון ענקי משפט, כך שיש מה ללמוד מצורת החשיבה שלהם, ויש לא מעט פסקי דין שעד היום בתוקף". מה תאחל ללשכת עורכי הדין לרגל יום חגה? שלה שני דברים: האחד, 60 "אבקש לאחל ללשכה בשנת השתחזור לשיתוף הפעולה עם האקדמיה, מהלך שהוא חשוב מאוד בעיני. בהקשר הזה רצוי גם לברך על חידוש הופעתו של כתב העת ׳הפרקליט׳, שבשעתו היה כתב העת המשפטי המוביל בארץ, ששיקף שיתוף פעולה בין הפרקטיקה במקצוע לבין האקדמיה. "השני, אינני יודע מה תהיה התוצאה של המינויים החדשים לבית המשפט העליון, אבל מאוד חשוב בעיני שבתמהיל הכולל יהיו בבית המשפט העליון גם נציג או נציגים ראויים מהסקטור הפרטי". שופטים בית משפט עליון, אז ראוי 15 אם יש ששניים או שלושה יגיעו מהסקטור הפרטי ) מתגורר בתל אביב, נשוי לעורכת הדין מרגלית 70 השופט מלצר ( מלצר ויש להם ארבעה בנים, שלושה נכדים ושתי נכדות. הוא בן להורים ניצולי שואה שכבר אינם איתנו. אביו, עו"ד יוסף מלצר ז"ל, היה מניצולי רשימת שינדלר, אמו יוכבד הייתה מניצולי אושוויץ, ודודתו גניה שנברג לבית מלצר ז"ל, לחמה בפרטיזנים. מונה מלצר לערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר בישראל, 2007 בשנת במהלך שניתן היה לתאר אז וגם כיום כנדיר, וזאת לאחר קריירה ענפה בסקטור הפרטי, שבה ייצג, בין היתר, עותרים בבג"צים ובהליכים משפטיים רבים, ועסק בייעוץ מסחרי שנגע לפרויקטי ענק באוויר (חברת "מעוף" וחברת "חלל"), בים (רישיונות הגז ), וביבשה 1 הטבעי ופרויקט התקשורת של הכבלים התת-ימיים מד- " ומנהרות הכרמל). 2000 , מיזם "נתב"ג 6 (כביש היית חבר בוועדה למינוי שופטים. האם דרוש לדעתך שינוי בשיטה הנהוגה למינוי שופטים לבית המשפט העליון? "אני חושב שהשיטה טובה גם לתנאי הארץ וגם בהשוואה לעולם, שם לומדים מאיתנו ונותנים אותנו כדוגמה לשיטה מאוזנת ולתמהיל טוב בוועדה. כלל האצבע הוא שמה שעובד פחות או יותר בסדר, לא צריך לשנות אותו. גם החלוקה בין המגזר המקצועי למגזר הפוליטי בוועדה היא סבירה, ובהחלט חשוב בה גם תפקידה של הלשכה, שתורמת באופן חיובי לוועדה כחלק מניסיונה והכרתה הן את עבודת עורכי הדין בשטח והן את הצרכים של המקצוע. מסיבה זו לא הייתי נוגע בהרכב הוועדה". מלבד שיקולים מקצועיים, אלו עוד שיקולים צריכה הוועדה לבחירת שופטים לשקול בעת בחירת מועמדים לשיפוט בעליון? . במקורות היהודים Obvious "ברור שצריכה להיות מצוינות, זה מפורטות התכונות של השופט הראוי. התכונה המודגשת הראשונה היא שעל השופט להיות ׳איש חיל׳. אתה שואל את עצמך מהיכן ולמה באה הדרישה הזו, שהרי שופט לא אמור להשתתף ממש בקרב. הטעם נעוץ בכך, ששופט צריך להיות אמיץ, ואומץ מפגינים לא רק כשהכדורים שורקים מסביב. כשהייתי בוועדה למינוי שופטים וראיינתי מועמדים, תמיד ביקשתי מהמועמדים בווריאציות כאלה ואחרות, לספר לי באיזה שלב בחייהם הם יצאו נגד מערכת כלשהי, או נגד המערכת שבה הם נמצאים, כדי לראות שהם אינם אומרי הן. היו כאלה שהופתעו מהשאלה, ואמרו: ׳תשמע, כשהייתי במערכת אז תמיד הגנתי עליה׳. זו לא תשובה שסיפקה אותי. זו גם הסיבה שבמקורות דרשו מהשופטים להיות ׳אנשי חיל׳". ״כשהייתי בוועדה למינוי שופטים וראיינתי מועמדים, תמיד ביקשתי מהמועמדים, בוואריאציות כאלה או אחרות, שיספרו לי באיזה שלב בחייהם הם יצאו נגד מערכת או נגד המערכת שבה הם נמצאים, כדי לראות שהם לא אומרי הן״

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz