עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

21 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון לשכה סטטוטורית? זה דווקא טוב מספרים לי שהגעת לאחרונה כ"אחד האדם" לבית לשכת עורכי הדין בתל אביב, כדי לאסוף את כרטיס החבר שלך. התרגשת? התגעגעת לפרקטיקה? "אכן הייתה לי קורת רוח רבה ממעמד החזרת הרישיון, משתי סיבות: האחת, קיבלתי את המספר הישן שלי, ושמחתי שהוא המתין עבורי. השנייה, אבי זכרונו לברכה היה עורך דין, כך גם רעייתי ועכשיו אחד מבניי הוא עורך דין פעיל, אז אני מרוצה שהשלשלת לא ניתקה. אשתי אמרה לי שזרחתי ביום שבו קיבלתי את הרישיון בחזרה, ובאותו המעמד אמרתי בערך כך: ׳תדעו לכם, הייתי שופט בירושלים ועכשיו חזרתי להיות עורך דין בתל אביב׳". שנים להיווסדה. כיצד אתה 60 השנה מציינת לשכת עורכי הדין רואה את תפקידי הלשכה? , כלפי פנים, ראשית "ללשכה יש כמה תפקידים מאוד מרכזיים. כלפי החברים, הלשכה צריכה להסדיר את המקצוע, את הרמה האתית וגם את השפיטה של מי שחורג מכללי האתיקה. מאחר שמדובר בתפקיד מאוד חשוב, טוב שהלשכה היא סטטוטורית , כלפי חוץ צריכה הלשכה למלא תפקיד שנית ולא וולונטרית. מאוד חשוב שלה, והוא להיות הגורם שנלחם ועוזר בשמירה על שלטון החוק. ברבות השנים היו עליות ומורדות במילוי מטלה זו. היסטורית הלשכה הצטיינה בנושא, אך היו בעבר גם פעמים שבהן הפונקציה האמורה פחות הודגשה. מי שהבין לאחרונה את הפונקציה הזו, הוא ראש הלשכה הנוכחי, עו"ד אבי חימי - שאני עוקב אחרי דבריו ונאומיו - ואני אומר זאת לא כשופט לשעבר, אלא כחבר לשכה דהיום. אילו הייתי עדיין שופט מכהן לא הייתי נכנס לשדה הזה, אבל ראש הלשכה בהחלט אומר דברים נכוחים גם בנושא שלטון החוק, ויש לברך על כך". כמי שעוסק במשפט כחמישים שנה, האם תוכל לשים את האצבע על שינוי משמעותי שחוותה הלשכה? ר, נוסף על ֶ רוֹפּ ְ "בשעתו עסקה הלשכה יותר בנושאים מקצועיים פּ שתי הפונקציות הראשונות שציינתי. גם בנושא של השתלמויות מקצועיות היה שינוי. פעם הכנסים המקצועיים נוהלו יחד עם האוניברסיטאות, והיה שיתוף פעולה הדוק בין הלשכה לבין הקהילה האקדמית. שיתוף הפעולה הזה הלך ופחת, וזה בא לידי ביטוי בשני דברים: יש יותר כנסים שהם מקצועיים אך יש בהם גם אלמנט של פנאי ונופש. דבר שני, הפאנלים עצמם רחבים יותר כיום וכוללים מגוון רחב יותר של דוברים, בהם עורכי דין ושופטים, אך חסר בהם נציגים מהאקדמיה. לטעמי, יש להחזיר בנושא זה עטרה ליושנה". "ראש הלשכה הנוכחי, בהחלט אומר דברים נכוחים גם בנושא שלטון החוק, ויש לברך על כך", השופט מלצר וראש הלשכה, עו״ד 2021 אבי חימי בכנס השנתי באילת, יוני

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz