עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

16 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון לבקשת 47-48 הדין בישראל ובציבור המיוצג על ידם" (סעיפים ההצטרפות של הלשכה). במקרה אחר מהשנה האחרונה – עניין החיסון של אסירים נגד קורונה – הייתה לשכת עורכי הדין אחד הצדדים שעתרו לבג"ץ, על מנת לחייב את השר לביטחון הפנים לחסן אסירים בהתאם לתעדוף שנקבע על ידי גורמי המקצוע במשרד הבריאות. מדובר בהתערבות חשובה ביותר מצד לשכת עורכי הדין, לצדם של אלו השייכים לאחת הקבוצות המוחלשות ביותר בחברה – העצורים והאסירים בבתי הכלא. ביחס לקבוצה זו, גם במצב של שגרה, ולא בזמן מגיפה, קיים צורך מוגבר במתן ביטחון משפטי לחבריה, בשל היותם נמצאים במצב של שלילת חירות, שגוזרת נגישות מוגבלת לייעוץ משפטי ולהליכים משפטיים. בפסק הדין התקבלה עמדתה של לשכת עורכי הדין, יחד עם יתר העותרים, וכן עם היועץ המשפטי לממשלה שהתייצב אף הוא נגד החלטת השר לביטחון הפנים, ונקבע כי השר פעל בחוסר סמכות כאשר נתן הוראה שלא לחסן אסירים נגד נגיף הקורונה, בניגוד לעמדת גורמי המקצוע .רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים) 158-21 (בג"ץ במקרה שלישי, הצטרפה לשכת עורכי הדין כ"ידיד בית המשפט" להליך שעסק בחוקיות החיפוש בטלפונים ניידים במהלך חקירה פלילית. בהודעה לתקשורת שפרסמה לשכת עורכי הדין בהקשר זה נמסר כי: "עניינה של הלשכה בהצטרפות להליך זה קמה ללשכת עורכי הדין ונוגעת לזכויות כלליות 1 מחובתה על פי סעיף של חשודים ונחקרים, כדי שיתקיים הליך הוגן מאחר שמדובר באדן חשוב ויציב בבסיס הדמוקרטיה". בית המשפט העליון, אשר קיבל את בקשת ההצטרפות של הלשכה להליך, עמד על חשיבות ההגנה על זכותם של נחקרים לפרטיות ועל הקפדה מצד רשויות החקירה לפעול בהתאם להוראות הדין במסגרת פעולותיהן .אוריך ואח' נ' מדינת ישראל) 7919/19 (בש"פ הדוגמאות המובאות הן חלק קטן מהעשייה הענפה והיומיומית של לשכת עורכי הדין לשם קידום הביטחון המשפטי במדינת ישראל. שנות קיומה הציבה לשכת עורכי הדין אידיאל גבוה של 60 בהגנה על שלטון החוק, שמירה על זכויות האדם, וביצור מעמדם של מוסדות החוק והמשפט. על כך, ראויה לשכת עורכי הדין לכל שבח, וראויים ראשיה לכל ברכה. אני מאחל ללשכת עורכי הדין בישראל עוד שנים רבות של עשייה ברוכה, ועמידה איתנה על עקרונותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 2021 שנות קיומה הציבה לשכת עורכי הדין אידיאל גבוה של הגנה על שלטון החוק״, היועמ״ש בוועידת המשפט, ספטמבר 60 ״בראש לשכת עורכי הדין הנוכחי, עו"ד אבי חימי, הדגיש פעם אחר פעם את תפקידה של לשכת עורכי הדין, והתייצב איתן לצדן של מערכות החוק והמשפט ולצד הביטחון המשפטי במדינת ישראל, אל מול התקפות שביקשו להחליש את מעמדן

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz