עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

15 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון ז"ל, אשר כינה את מקצוע עריכת הדין כ"הזרוע השלישית של עשיית דין וצדק" לצד הרשות המחוקקת והרשות השופטת. הנאמנות הכפולה של עורכי הדין – ללקוח אותו הם מייצגים, ולערכים של הביטחון המשפטי באופן כללי, באה לידי ביטוי גם בפסיקתו של בית המשפט העליון. כדברי הנשיאה אסתר חיות, באחת הפרשות: "עורך הדין מייצג את שלטון החוק, והוא נתפס כחלק מן המערכת המשפטית, לפיכך עליו להיות נאמן לחוקי המדינה ובעל רמה מקצועית ואתית ההולמת את המקצוע ואת 10320/02 האמון שהלקוח, בתי המשפט והציבור נותנים בו" (על"ע ,)2004( 695 )5 , פ"ד נח(פאדי בולוס נ' לשכת עורכי-הדין בישראל לפסק דינה של השופטת חיות (כתוארה אז). 10 פס' הדבר בא לידי ביטוי כאמור גם בהקשר המוסדי הרחב יותר של לשכת עורכי הדין, כפי שפסק השופט בדימוס יצחק זמיר באחת הפרשות: "אכן, הלשכה היא נאמן הציבור. זוהי נאמנות כפולה. כמו כל גוף הממלא תפקיד ציבורי על פי דין, היא חבה נאמנות כלפי הציבור הרחב, שמכוחו היא קמה, ממנו היא קיבלה את סמכויותיה ולמענו היא פועלת. זוהי נאמנות כללית. אולם, יש שגוף הממלא תפקיד ציבורי על פי דין חב גם נאמנות מיוחדת. זוהי נאמנות כלפי ציבור מסוים שאותו גוף מייצגו, או משרת אותו, או מפקח עליו. שתי הנאמנויות, הכללית והמיוחדת, משלימות זו יוסף בנאי נ' המועצה הארצית של לשכת 2832/96 את זו" (בג"ץ בפסק דינו של השופט 592 ), עמ' 1996( 582 )2 , נ(עורכי הדין זמיר). שנותיה, פעלה לשכת עורכי הדין בכמה דרכים ואפיקים 60 לאורך במסגרת תפקידה כסוכנת של ביטחון משפטי במדינת ישראל. באופן מסורתי, ראשיה של הלשכה נעמדו לימין מערכות החוק והמשפט אל מול התקפות מצד גורמים שונים. כפי שאמר ד"ר אמנון גולדנברג ז"ל בדברים שנשא כראש לשכת עורכי הדין, שנים להקמת לשכת עורכי הדין: "מאז ומתמיד 25 לרגל ציון גרסתי שלשכת עורכי הדין אינה רק גוף מקצועי צר מידות השוקד על האינטרסים של חבריו, אלא גוף ציבורי בעל ייעוד מובהק בנושא שלטון החוק. מתפיסה זו נגזרת גם חובתה להשמיע קולה בנושאים ציבוריים בעלי אופי משפטי. [...] הנושאים שבהם הייתי מצפה שהלשכה תדריך את דעת הקהל נוגעים לזכויות האזרח, מעמדו של שלטון החוק, שמירת מעמדה של מערכת המשפט וכיוצא באלה עניינים אשר בהם מוסמכת הלשכה לחוות דעתה, מכוח הכשרתה ונסיונה". ראש לשכת עורכי הדין הנוכחי, עו"ד אבי חימי, הדגיש פעם אחר פעם את תפקידה זה של לשכת עורכי הדין, והתייצב איתן לצדן של מערכות החוק והמשפט ולצד הביטחון המשפטי במדינת ישראל, אל מול התקפות שביקשו להחליש את מעמדן. אך לאחרונה, במושב הפתיחה של כנס לשכת עורכי הדין , הדגיש עו"ד חימי: "אנחנו בלשכת עורכי 2021 באילת לשנת הדין נמשיך ונהיה ממלכתיים ועצמאיים, נמשיך ונהיה איתנים אל מול כל ניסיון להחליש את מערכות אכיפת החוק, את מוסד היועץ המשפטי לממשלה ואת מערכת בתי המשפט. לא ניתן יד להתלהמות, לא ניגרר לפופוליזם, לא נתפשר על עיקרון שלטון החוק ולא נוותר על הדמוקרטיה. עצמאותן של מערכות אכיפת החוק ושל השופטים היא ענף עליו נשענת הדמוקרטיה הישראלית והיא הערובה להבטחת זכויות האדם במדינה. אנחנו לא ניתן לגדוע את הענף הזה". אחד התחומים שבו באה לידי ביטוי, באופן בולט ביותר, תרומתה של לשכת עורכי הדין לביטחון המשפטי במדינת ישראל, הוא הצטרפותה של הלשכה כצד להליכים משפטיים, בין כצד ישיר לאותם הליכים ובין במעמד של "ידיד בית המשפט". בהקשר זה, ניתן להזכיר למשל את הצטרפותה של הלשכה כ"ידיד בית המשפט" לעתירות שעסקו בעניין מינויו של שר משפטים קבוע, לאחר פקיעת כהונתו של השר בני גנץ כממלא מקום שר התנועה לאיכות השלטון נ' ממשלת 2255/21 המשפטים (בג"ץ . בבקשת ההצטרפות להליכים, עמדה הלשכה על הפגיעה ישראל) הקשה בשלטון החוק הנובעת מהיעדר שר משפטים מכהן: "לעמדת הלשכה, כמי שמייצגת את שלטון החוק ואמונה על שמירתו, המחדל באי-מינוי שרים חלף שרים שכהונתם פקעה, ובראש ובראשונה באי-מינוי קבוע של שר משפטים, חלף מ"מ שר המשפטים שכהונתו פקעה, אינו מותיר ספק בדבר הפגיעה הקשה בשלטון החוק ובציבור עורכי הדין בישראל כאחד. מחדל זה מוביל לפגיעה קשה בשלטון החוק, אשר על שמירתו אמונה הלשכה, ולפגיעה בפעילותה השוטפת של הלשכה, לרבות באפשרותה להפעיל סמכויות שניתנו לה בחוק, באופן שפוגע בציבור עורכי לשכת עורכי הדין היא הגורם המרכזי המנגיש את הביטחון המשפטי לכל אזרח ואזרח, באמצעות ייצוגו המשפטי בפני רשויות המדינה, בפני גורמי הייעוץ המשפטי לממשלה, ובמידת הצורך – גם בפני ערכאות שיפוטיות

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz