עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

14 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון שנים לחוק לשכת עורכי הדין, 60 אנחנו מציינים השנה , במסגרתו הוקמה לשכת עורכי הדין 1961 התשכ"א- לחוק, המעגן בדין הישראלי את הקמתה 1 בישראל. סעיף של לשכת עורכי הדין, מבטא את תפקידה המרכזי של הלשכה בהגנה על "הביטחון המשפטי" במדינת ישראל ובקידומו, כלשון הסעיף: "מוקמת בזה לשכת עורכי הדין (להלן – הלשכה), שתאגד את עורכי הדין בישראל ותשקוד על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת הדין וכן תפעל למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי (ההדגשה נוספה – א.מ.). היסוד של מדינת ישראל" כלומר, האבות המייסדים של לשכת עורכי הדין, וכנסת ישראל שחוקקה את חוק לשכת עורכי הדין, ראו לנגד עיניהם תפקיד כפול של הלשכה – כלפי פנים, אל מול עורכי הדין החברים בלשכה, שמירה על רמת מקצוע עריכת הדין ועל טוהרו; וכלפי חוץ, אל מול הציבור בישראל, הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של המדינה. כפי שביטא זאת השופט מישאל חשין ז"ל בדבריו הידועים כי: "עורך-דין אינו אך טכנאימשפט, אדם שמילא את כרסו חוכמה ודעת ויודע הוא להשיב לעניין על שאלות חוק ומשפט שהוא נשאל. מקצוע עריכת-דין טובל כל-כולו בערכים: בנאמנות, בהגינות, בהוגנות, ביושר, באמירת אמת, בנימוס, בכבוד הסניגורית הציבורית המחוזית נ' 4495/99 לזולת" (בג"ץ לפסק דינו של 9 ), פס' 1999( 625 )5 , פ"ד נג(ועדת הערר השופט חשין). הערכים הללו נמצאים בליבת "הביטחון המשפטי" זהו ומהו אותו ביטחון משפטי? במדינת ישראל. הביטחון של כל אזרח ואזרחית בכך שמערכת המשפט תמלא במדינה את התפקידים המתחייבים בדמוקרטיה לשם הבטחת העליונות של שלטון החוק, כאמצעי ראשון במעלה להבטחת התהליכים הדמוקרטיים, האינטרס הציבורי וזכויות הפרט. באופן פרטני, המדובר בכמה תפקידים מרכזיים, בהם: העמדת הכלים החוקיים לממשלה להגשים את מדיניותה; הגנה על זכויות האדם; שמירת הסדר הציבורי ומניעת פשיעה ושחיתות שלטונית; והכרעה בסכסוכים על בסיס משפטי. לפי תפיסה זו, הביטחון המשפטי הוא החוליה שמקשרת בין אזרחי המדינה לבין שלטון החוק. בלי ביטחון משפטי, המונח "שלטון החוק" הוא כלי ריק, מאחר שלאזרח אין דרך לממש את זכויותיו במקרה הפרטני שלו עצמו. כך, למשל, כאשר קיים ביטחון משפטי, אדם שזכויותיו נפגעו בשל פעולה שלטונית לא חוקית, יודע כי עומדת לרשותו האפשרות לזכות לסעד אפקטיבי מבית המשפט. הביטחון המשפטי במדינה דמוקרטית מוגשם באמצעות מגוון שחקנים ומנגנונים, המשמשים כ"סוכני הביטחון המשפטי". בראש ובראשונה מדובר במערכת בתי המשפט, וביכולתה להעניק סעד אפקטיבי לאזרחים במצבים שונים. גם היועץ המשפטי לממשלה ממלא כמובן תפקיד מרכזי בהקשר הזה, יחד עם מערך הייעוץ המשפטי לממשלה כולו, שתפקידם להבטיח כי רשויות המדינה השונות יפעלו מלכתחילה, ולא רק אחרי התערבות שיפוטית, במסגרת סמכותם החוקית ובהתאם לכללים המשפטיים המחייבים ביחס לעבודתן. לשכת עורכי הדין היא הגורם המרכזי המנגיש את הביטחון המשפטי לכל אזרח ואזרח, באמצעות ייצוגו המשפטי בפני רשויות המדינה, בפני גורמי הייעוץ המשפטי לממשלה, ובמידת הצורך – גם בפני ערכאות שיפוטיות. יתר על כן, התפקיד הכפול שתיארתי, אותו קבעה הכנסת ביחס ללשכת עורכי הדין, מטיל על הלשכה ועל חבריה חובת נאמנות כלפי שלטון החוק בכללותו, ובכך הלשכה משמשת סוכנת של ביטחון משפטי לא רק עבור אלו המיוצגים באופן ישיר על ידי עורכי הדין, אלא גם עבור האינטרס הציבורי הכללי במדינת ישראל. תפקיד זה בא לידי ביטוי בדבריו של שר המשפטים לשעבר, פנחס רוזן לשכת עורכי הדין כסוכנת ביטחון משפטי אביחי מנדלבליט עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz