עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

131 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון ״שני דברים מאוד מטרידים אותי בתיק על פרשת זדורוב: הזה: ׳תזת המחלץ האלמוני׳ שאין לה תימוכין, כי חקרו את כולם, ולא ראו מישהו שעשה מסלול כזה, והתזה הזו קיבלה ערעור מאוד משמעותי בהליך הבקשה למשפט חוזר כשהובהר שטביעת הנעל הזו הוטבעה בסמוך לרצח, ולכן זה לא יכול להיות מחלץ. הדבר השני שמטריד אותי זה חוות הדעת של יצחק אילן ז״ל, אדם עם ניסיון עשיר בחקירות שב״כ, שיש להם מומחיות להבדיל בין הודאת אמת להודאת שווא, והוא מנתח שורה של דברים שהם אינדיקציות בעיניו לכך שמדובר בהודאת שווא. אני חושב ששני הדברים האלה יחד מעוררים ספק סביר באשמתו". ״בחלק גדול מהמקרים, בתי המשפט על הרף למשפט חוזר: הציבו רף הרבה יותר מידי גבוה למשפטים חוזרים. מנגד, כאשר מתעורר חשש שמדובר בהרשעת שווא, אכן יש מקום לבחון את עצמנו שוב". ״כמות המעצרים במדינת על יחידת התביעות של המשטרה: ישראל מאוד גדולה, ויש עשרות מעצרים שלא מדווחים. במדינה דמוקרטית - ומבקר המדינה התייחס לנושא וממשלת ישראל קיבלה החלטה בנושא – אין מקום לתביעה משטרתית. יש רשות חוקרת, יש רשות תובעת, ויש הפרדה ביניהן". מלקוחותינו הם 95%״ לגבי אופי לקוחות הסנגוריה הציבורית: עניים מרודים, ברמה של נזקקות לסעד. מי שייכנס לאולם המעצרים של בית המשפט יראה אנשים בשולי החברה, אנשים עם התמכרויות, אנשים עם מחלות נפש וגוף. אם אנחנו מייצגים אלף מקרים בשנה אז המקרים הספציפיים זה בבחינת אדם 100 נשך כלב. האינטרס שלי ושל הסניגוריה הציבורית הוא שכולם יהיו מיוצגים. אני שמח מאוד שיהיה ייצוג פרטי, ואנחנו לא רוצים לחזור למצב שבו לא היה ייצוג לנאשם״. במהלך כנס לשכת עורכי הדין באילת הרצה כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ׳ יורם דנצינגר, על פעילות הוועדה בראשותו למניעת הרשעות שווא ותיקונן. ״אחד הנושאים בסמכות הוועדה הוא נושא של משפטים חוזרים והמנגנון הראוי לבירור הרשאות שווא. הייתה החלטה מאוד אמיצה ונכונה של השופט מלצר להורות על משפט חוזר לרומן משפטים חוזרים במשך השנים הרבות שחלפו 35 זדורוב. "אושרו מאז דוח ועדת גולדברג. הסיבה היא שהשופטים והנשיאים בבית המשפט העליון נתנו משפטים חוזרים רק במקרים בהם הם השתכנעו שהראיות צריכות לזכות את המבקש, אבל זה לא הכלל וזה לא מה שצריך להיות, אלא כמו שמלצר עשה עכשיו - מספיק שיש ראיות שמעוררות סוג של שאלה, סוג של דאגה לגבי הנכונות של ההרשאה, זה מצדיק משפט חוזר". "פסקי דין רבים חשבו שאין שום סיבה שלא להרשיע אדם על סמך עדות ראייה אחת, ולא צריך שום חיזוק ראייתי. כיוון ממסדרי 12%- שלדעתי שגוי. מנתוני משטרת ישראל עולה שב הזיהוי זוהה אדם שהוא בכלל ניצב ולא קשור לפרשה הנחקרת, ממסדרי הזיהוי הצביע עד הראייה על מישהו, 57%- אבל רק ב מהמקרים העד הצביע על מישהו שאינו 24%- ולכן בעצם ב קשור לפרשה. אנחנו בוועדה המלצנו לבחון בזהירות רבה את הזיהויים שמתבססים על עדות ראייה". "בעשורים האחרונים התפרסמו עשרות מחקרים על פגמים שנפלו בראיות פורנזיות שהן אחת הסיבות המרכזיות בהרשאות שווא. מחקר אנגלי, שבחן את כל המקרים שבהם בית המשפט מהם ההרשעה 32%- באנגליה ביטל הרשאות חלוטות מצא שב התבססה על הרשעות פורנזיות. יש גם ראיות פורנזיות שבעבר נתפסו בעיני רבים, כולל בית המשפט, כראיות אמינות, אבל מהמחקרים עולה שהן לא אמינות". במדינה דמוקרטית אין מקום לתביעה משטרתית משפט חוזר לזדורוב: החלטה מאוד אמיצה ונכונה , שופט בית המשפט העליון (בדימוס)יורם דנציגר פרופ' , הסניגור הציבורי הארצי היוצאיואב ספיר עו"ד שלטון החוק וזכויות האדם

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz