עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

110 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון מאבקם של פרטים או קבוצות באוכלוסייה שחווים פגיעה בזכויותיהם ומבקשים סעד לתיקון עוולות שנגרמו להם. "שנת הקורונה", לצד יתר האירועים מן התקופה האחרונה, הובילו לכך שכל אחת ואחד מאיתנו קיבל המחשה מאוד ברורה ומובהקת באשר לחשיבות ולמשמעות של אותם ערכים וזכויות יסוד בכל היבט בחיינו... הדוגמאות באשר למגבלות שהוטלו ולזכויות נוספות שנפגעו הן רבות ומגוונות, ובהן: חופש העיסוק, הזכות לחינוך, הזכות להפגין ועוד ועוד. כל אלה הצריכו איזון עדין ומידתי בינן לבין הזכות לחיים והשמירה על בריאות הציבור. במציאות כזו ישנה חשיבות מיוחדת לכך שבתי המשפט יישארו נגישים לציבור, על מנת להוות כתובת שאליה ניתן לפנות לקבלת סעד ועל מנת לוודא כי הפגיעה בזכויות יסוד – אשר בעתות משבר היא בבחינת הכרח בל-יגונה – תהא מידתית ומוצדקת. ואכן, דלתות בתי המשפט ובית המשפט העליון בראשם, נותרו פתוחות גם בתקופות השיא של התפרצות הנגיף, על מנת ליתן מענה לציבור. במהלך שנה זו היינו עדים להליכים נוספים שהם תולדה ישירה של מתחים ומשברים שנוצרו בתקופת הקורונה... במהלך מבצע "שומר החומות" הוכרזו בתי המשפט באשקלון ובאשדוד כבתי משפט המצויים במצב חירום מיוחד, נוכח מטחים כבדים שניחתו על ערים אלה במהלך המבצע. אך גם בעיצומם של ימי הלחימה התקיימו בהם דיונים דחופים, וצוות מצומצם ומסור של שופטים ועובדים הוא שאפשר את הדבר. דברים אלה מתארים על קצה המזלג את העשייה השיפוטית של בתי המשפט בתקופה המאתגרת ורבת-התהפוכות שבה אנו שרויים. על כן, אני מרשה לעצמי לומר כי עד כה עלה בידינו להתמודד בהצלחה לא מבוטלת עם המבחנים שהוצבו בפני הרשות השופטת. מהיכרותי ארוכת-השנים עם שופטות ושופטי ישראל בכל ערכאות השיפוט, ובהכירי את התשתית הערכית והמקצועית האיתנה שמנחה אותם, אין לי ספק כי נתמיד בעשייה השיפוטית הזו במסירות, במקצועיות וללא מורא. . . . אכן הרשות השופטת מהווה אי של יציבות בתקופה רבת-תהפוכות זו, אם כי למרבה הצער יש מי ששמו להם למטרה לפגוע בה ולהחלישה. מגמה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, במתקפות בוטות ושלוחות-רסן הגובלות לעתים בהסתה ממש, והמופנות ברמה האישית כלפי שופטות ושופטים בכל הערכאות בשל החלטות אשר אינן לרוחם של אותם הגורמים. מתקפות אלה אינן רק נחלתם של אנשים פרטיים וצייצני רשתות חברתיות למיניהם. הן נשמעות לדאבוני גם מפי נבחרי ציבור. דומני כי כאשר נבחר ציבור כזה או אחר, מרשה לעצמו לתאר פסק דין של בית המשפט כ"אירוע מטורף" או כ"הפיכה", הדברים מלמדים יותר על אומרם מאשר על בית המשפט שנתן את פסק הדין. אני מצדי אשתדל שלא להיגרר לסגנון המביש הזה, אשר בינו ובין ממלכתיות, שבה אנו מצווים כסמלי שלטון, אין דבר וחצי דבר. ישנם נבחרי ציבור המגדילים לעשות ומרשים לעצמם לקרוא קריאות חסרות ּ ַ לאי-כיבוד ואי-ציות לפסקי דין שאינם לרוחם. ב האחריות הללו טמונה סכנה גדולה אשר חשוב להתריע מפניה ולומר באופן הברור ביותר – החתירה תחת הלגיטימיות של בתי המשפט ושל פסקי הדין הניתנים על ידם, חותרת למעשה תחת עיקרון שלטון החוק, ומכאן ועד אנרכיה וכאוס קצר המרחק. עולם שבו כל מי שהחלטה שיפוטית אינה נושאת חן בעיניו או אינה תואמת את השקפותיו ועמדותיו, יחליט כי אין חובה לקיימה – הוא עולם שבו איש הישר בעיניו יעשה, ובו נשמט הבסיס ליכולתנו להתקיים כאן כחברה מתוקנת. שבריה ִ שבריה ומ ַ לסיכום אומר כי התקופה האחרונה על כל מ ממחישה לנו שוב ושוב עד כמה שברירית היא הדמוקרטיה הישראלית. תקופה זו מעמידה במבחן שכמותו לא ידענו את המסד שעליו בנויים חיינו המשותפים בארץ הזו. אך אני מאמינה בכל לבי כי אף שאנחנו נתונים במשבר מתמשך – עלינו לעשות כל שניתן על מנת שהמשבר לא יהפוך לשבר שאינו ניתן לאיחוי. אני מאחלת לכולנו כנס פורה ומעניין, בריאות איתנה וימים שקטים וטובים יותר.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz