עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

108 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון אני שמחה להיות כאן איתכם באילת, בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין שהפך כבר למסורת. אני רואה חשיבות בקיומו של הכנס מפני שהוא משמש במה פתוחה לשיח בסוגיות שעל סדר היום המשפטי בישראל ולדיון בממשקים שבין המשפט להתרחשויות במישור הציבורי, וממשקים כאלה, לא חסרו, לצערי, מאז שנפגשנו כאן לאחרונה בכנס השנתי לפני שנתיים. חידוש הכנסים לאחר "שנת קורונה" שכפתה עלינו ריחוק ה אווירה מיוחדת על הכנס השנה. אכן, מרגש ֶ והסתגרות, משר ומשמח מאוד לשוב ולראות כאן אתכם, קהל גדול של עורכי דין ומשפטנים הנוטלים חלק בכנס. ואם מצרפים לכך את העובדה שנה להיווסדה של לשכת עורכי הדין 60 שהשנה אנו מציינים גם – מדובר בכנס חגיגי במיוחד. על כן ראוי להקדיש מילים אחדות למעמדה הייחודי של הלשכה. הלשכה היא גוף מקצועי ועצמאי המאגד את עורכות ועורכי הדין בישראל. היא מופקדת על קידום האינטרסים של חבריה, אך ייחודה לא בא לה בשל היותה איגוד מקצועי. ללשכה ולחבריה ייעוד חשוב שהוטל עליהם בחוק לפעול "למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל", ומאז היא וחבריה אכן נוטלים חלק פעיל 1961 הקמת הלשכה בשנת ומשמעותי בקידום ערכים אלה – ומכאן תרומתה החשובה של הלשכה לביסוס ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית. המחויבות לכך מוטלת בראש ובראשונה עליכם, עורכות ועורכי הדין – יום-יום, שעה-שעה, בעת שאתם מייצגים את לקוחותיכם, ולא פחות מכך כשאתם פועלים כנאמנים, כמפרקים, כמגשרים וככונסי נכסים מטעם בית המשפט. היטיב לבטא זאת המשנה לנשיא מישאל חשין ז"ל באחת העתירות אשר נדונו בבית , באומרו: 1999 המשפט העליון בשנת "עורך-דין אינו אך טכנאי-משפט, אדם שמילא את כרסו חוכמה ודעת ויודע הוא להשיב לעניין על שאלות חוק ומשפט שהוא נשאל. מקצוע עריכת-דין טובל כל-כולו בערכים: בנאמנות, בהגינות, בהוגנות, ביושר, באמירת אמת, בנימוס, בכבוד לזולת." אך ספק אם ערכים אלה, שבהם טובל מקצוע עריכת הדין יכולים היו להיטמע ולקבל ביטוי בחייכם המקצועיים אלמלא היו ראשי הלשכה מחויבים להם ופועלים ללא לאות למען קידומם. הכנס שנה להקמת הלשכה, הוא על 60 החגיגי הזה, שבו אנו מציינים כן הזדמנות להזכיר בהוקרה את האבות המייסדים של הלשכה ואחדים מראשיה המיתולוגיים, ובהם ראש הלשכה הראשון עו"ד יהושע רוטנשטרייך ז"ל; עו"ד יצחק טוניק ז"ל, שכיהן לימים גם כמבקר המדינה; ועו"ד אמנון גולדנברג ז"ל, שהיה מגדולי עורכי הדין שקמו לנו מאז ומעולם. ואם הזכרנו את עו"ד אמנון גולדנברג, ראוי להתעכב על דברים חשובים שאותם אמר לפני שנים להקמתה. וכך אמר: 25 שנה, בעת שהלשכה ציינה 35 כ- "מאז ומתמיד גרסתי שלשכת עורכי-הדין אינה רק גוף מקצועי צר מידות השוקד על האינטרסים של חבריו, אלא גוף ציבורי בעל יעוד מובהק בנושא שלטון החוק. מתפיסה זו נגזרת גם חובתה להשמיע קולה בנושאים ציבוריים בעלי אופי משפטי. [...] הנושאים שבהם הייתי מצפה שהלשכה תדריך את דעת הקהל נוגעים לזכויות האזרח, מעמדו של שלטון החוק, שמירת מעמדה של מערכת המשפט וכיוצא באלה עניינים אשר בהם מוסמכת הלשכה לחוות דעתה, מכוח הכשרתה ונסיונה." דברים נכוחים אלה יפים כאז כן עתה, ואולי עתה ביתר שאת נוכח התקופה רבת-התהפוכות שאותה אנו חווים. לשמחתי התברכה הלשכה בתקופה זו בכך שבראשה עומד אדם – עו"ד אבי חימי – אשר המורשת החשובה הזו היא נר לרגליו. אין ספק, אבי, כי עשייתך ופועלך כראש לשכת עורכי הדין מלמדים על מחויבות עמוקה לשלטון החוק ולזכויות אדם, וזוהי הזדמנות טובה להודות לך על כך ועל שהנך מתווה את דרכה של הלשכה ומוביל אותה, באומץ וביושר, בנתיב ערכי ללא פשרות. כל אלה ראויים להערכה ולהוקרה תמיד, גם בימים כתיקונם, ועוד יותר בימינו אלה שלמרבה הצער רחוקים מלהיות ימים כתיקונם. אם בוחנים את כל ההתרחשויות שאותן אנו חווים כמדינה וכחברה בעת האחרונה, ההתכנסות שלנו כאן השנה היא בעצם נס לא קטן...למגפת הקורונה נוספו, למרבה הצער, אסונות קשים אי של יציבות בתקופה רבת תהפוכות אסתר חיות נשיאת בית המשפט העליון, השופטת קטעים נבחרים מדברי נשיאת בית המשפט העליון במושב הפתיחה של הכנס

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz