עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

106 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון ולעשות משפט צדק. ראינו זאת בפסק הדין האחרון של בג"ץ, כאשר בין שיקוליהם של שלושת שופטי המיעוט הוזכר גם החשש מפני פגיעה באמון בבית המשפט העליון, אם יהינו בדעתם להתערב בסוגיה, לכאורה, נפיצה. אני לא מתייחס לגופה של ההחלטה - אני מאלה שמברכים על דעות מיעוט, כי יש המון אומץ ויושרה להיות בדעת מיעוט - אבל אני בהחלט מודאג ממקור החשש שהביעו שופטי המיעוט. שהרי מהיכן החשש הזה נובע? בדיוק מאותן התופעות שראינו לאחר מתן פסק הדין, ומאותן התבטאויות שעליהן כבר עמדתי. אל מול התופעות הללו והתבטאויות הללו אסור לנו לשתוק. . . . אנחנו בלשכת עורכי הדין נמשיך ונהיה ממלכתיים ועצמאיים, ונמשיך לעמוד איתנים אל מול כל ניסיון להחליש את מערכות אכיפת החוק, את מוסד היועץ המשפטי לממשלה ואת מערכת בתי המשפט. לא ניתן יד להתלהמות, לא ניגרר לפופוליזם, לא נתפשר על עקרון שלטון החוק ולא נוותר על הדמוקרטיה. עצמאותן של מערכות אכיפת החוק ושל השופטים היא הענף שעליו נשענת הדמוקרטיה הישראלית, והיא גם הערובה להבטחת זכויות האדם במדינה. אנחנו לא נאפשר לגדוע את הענף הזה. מערכת אכיפת החוק והמשפט בישראל היא מערכת מקצועית, אמינה וישרה, ומשרתים בה אנשים ישרי דרך שמבצעים את מלאכתם נאמנה. בזכותם – בזכותכם - אנחנו חיים במדינה שיש בה חוק וסדר ושיש בה זכויות אדם. זה לא שאין מה לתקן - המערכת אינה מושלמת ובהחלט יש מה לתקן ולשפר אנחנו, בלשכת עורכי הדין, נאיר בזרקור גם על הליקויים – כפי שאנחנו עושים, בין היתר, בכנס זה - ונחתור ונפעל לתיקונים ולשיפוריםהנדרשים.נתקןונשפר,אךלאניתןידינולהרוסולהחריב. נתקן ונשפר, אך נשמור על מערכת אכיפת החוק ועל מערכת בתי משפט כשהן חזקות, עצמאיות ובלתי תלויות. לצד כל אלה נמשיך בלשכת עורכי הדין להיאבק גם על זכויות עורכי הדין, על זכויות המתדיינים ועל זכויות האדם במדינת ישראל. לא ניתן לפגוע בזכויות אדם - לא בחקיקה, לא בהתקנת תקנות ולא בנהלים. ניתן לא לפגוע בזכויות מתדיינים על מזבח היעילות, או על כל מזבח אחר - וגם לא ניתן לפגוע במעמדם, שלומם, זכויותיהם וחופש העיסוק של עורכות ועורכי הדין. ננהל מלחמת חורמה בתופעת האלימות והאיומים נגד עורכי דין, ובכללם: שופט, פרקליט, עורך דין, עיתונאי, וכל אדם אחר במדינה שאינו צריך לחשוש לחייו רק כי הוא מבצע את תפקידו. לפני סיום אבקש להודות לכל אותם חברות וחברים שאפשרו של הלשכה. למנכ"ל הלשכה, אורי 20 לנו לקיים את הכנס האלפרסי, לכל צוות המדרשה המסור בראשותה של עורכת דין דניאל ביטון, לנשיאי הכנס המשותפים, עורכי הדין ענת (כהן) קאופמן, ואיל חלאילה, יוסף ויצמן ואורית סער, וכן ליקרים ביותר, אתם ואתן באי הכנס, על שבחרתם גם בשנה זו ואולי במיוחד בשנה זו, לכבד אותנו בנוכחותכם. בלעדיכם, הכנס הזה לא היה יכול להתקיים. תודה רבה.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz