עורך הדין - גיליון 42 - אפריל 2019

2019 אפריל | 42 גליון | עורך הדין | 80 תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, אשר כידוע עומדות להיכנס לתוקף בעוד כשישה חודשים, מעלות על נס את היעילות הדיונית והחיסכון בזמן שיפוטי כ”מטרת-העל” של התקנות וכחוט השני העובר לכאורה בתקנות אלו. די אם נפנה לעקרונות היסוד שבפתח התקנות, המבהירות היטב מה עמד לנגד עיני מנסחיהן. במאמרו החד שפורסם לאחרונה בביטאון ועד מחוז ירושלים של ”), מבהיר היטב כרוניקה של אסון ידוע מראש לשכת עורכי הדין (“ עוה”ד ד”ר אסף פוזנר מדוע - לכל הפחות בתחום נזקי הגוף והרשלנות הרפואית - לא רק שהתקנות החדשות תפגענה בערך הבסיסי של שיטת משפטנו - החיפוש אחר הצדק כמובן - אלא אף תחטאנה למטרתן המקורית של הבטחת יעילות ופישוט ההליכים ואף תבאנה במקרים רבים להפך הגמור של סירבול והארכת הדיונים. ברוב המקרים, כותב עוה”ד פוזנר, מי שיימצא נפגע הוא התובע- האדם הפרטי, שבאופן אינהרנטי בתביעות רשלנות רפואית נמצא בעמדת פתיחה גרועה בהרבה אל מול המוסד הרפואי הנתבע עתיר המשאבים והמבוטח היטב. מתוך הסכמה מלאה לדברים אלה, אבקש להוסיף גם מפיתי שלי בשורות הבאות. ברצוני להראות שבכל הקשור להידיינויות בתחום הרשלנות הרפואית, מקפחות התקנות החדשות את התובע-נפגע הרשלנות הרפואית, שגם כך, כאמור, נמצא תמיד בעמדת נחיתות אל מול המוסד הרפואי מחזיק המידע ובעל יכולת- ואף יש לומר מנגנון - ההסתרה. במקרים רבים, כך למשל בתביעות נגד בתי חולים ממשלתיים, הנתבע הוא המוסד הגדול מכולם - המדינה. (ב) החדשה מעגנת בחוק את מה שידוע בפסיקה כ”הילכת 58 תקנה . לקורא ההדיוט שאינו מכיר הלכה זו, תקנה זו תיראה 1 סוויסה” מוזרה ביותר באי-שוויוניותה הזועק לשמיים (ערכי השוויון וההוגנות לתקנות החדשות, כחלק מעקרונות היסוד שלהן). 2 מוזכרים בתקנה התקנה קובעת כי בית המשפט רשאי לדחות את מועד העיון של התובע במסמכים מסוימים עד לאחר סיום פרשת התביעה, אם עיון מוקדם בהם כדין עלול יהיה להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולפגיעה בגילוי האמת (לדוגמה: צילום של התובע הטוען כי הוא .)1999( 515 )1( פ”ד נה סוויסה נ’ הכשרת היישוב, 4249/98 רע”א ]1 נזקק לכיסא גלגלים, מתהלך חופשי ומאושר ברחובות העיר). אמנם וכאמור, תקנה זו אינה אלא מעגנת את הנהוג ממילא בפסיקת בתי המשפט (אשר מטבעם של דברים עשויים להגמיש ולסייג לפי הנסיבות את השימוש בכלל), אך כתיבתה בלשונו המפורשת של החוק מבהירה היטב לאן נושבת הרוח: התובע הוא בחזקת “נוכל” עד אשר יוכח אחרת, אדם אשר מנסה שלא בצדק להוציא כספים מהמדינה ו/או מהקופה הציבורית/הביטוחית, זאת באמצעות האדרת נזקיו. לא זו אף זו, הוא גם מציף את בתי המשפט בתביעות סרק ובכך פוגע במשאב הציבורי של השירות המשפטי. וכזכור, אחת ממטרות- העל של התקנות החדשות היא שמירה על “האינטרס הציבורי” ), גם אם על חשבון האינטרס הפרטי של בעל הדין. 5 (תקנה אולם מדוע לא שהתובע גם הוא יהיה רשאי שלא להעביר לעיון לשיבוש ראיותיו הנתבע הנתבע מסמך שעלול להביא דווקא את (למשל, הקלטה או צילום של רופא המודה בעובדות ששימשו יסוד לתובענה)? תסריט זה נעדר לחלוטין מלשון התקנות, כאשר עד כה רשלנות רפואית | בעיני עורך הדין שותף במשרד עורכי דין ג. נסים-א.דר העוסק ברשלנות רפואית עו”ד אביחי דר, לא צדק, לא יעילות, לא שיוויון

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz