עורך הדין - גיליון 40 - יולי 2018

89 | עורך הדין | 2018 יולי | 40 גליון לרכב אוטונומי כדוגמת בחינת תוכנת הרכב ולא רק בדיקה פיזית של הרכב. נוסף על שינויי החקיקה המתייחסים להיבטים התפעוליים והטכניים בעיקרם הנדרשים כדי לאפשר לרכב אוטונומי לנוע בכבישים, נדרשים שינויים נוספים אשר יצריכו תחילה גיבוש מדיניות חקיקתית וישלבו שאלות של מוסר וכלכלה. בחודש מרץ האחרון נהרגה אישה באריזונה שבארצות הברית בתאונת דרכים שבה היה מעורב רכב ניסוי אוטונומי של חברת אובר. התאונה הקטלנית שהתרחשה כבר בשלב הניסוי אמנם ממחישה את הסכנות שבשימוש ברכב אוטונומי, אך היא ודאי לא האירוע הקטלני היחידי האפשרי שבו יהיה מעורב רכב אוטונומי. תרחיש אפשרי וקשה יותר הוא כאשר רכב אוטונומי יצטרך לבחור אם לפגוע בילד שחצה את הכביש בפתאומיות או לפגוע ברכב שנוסע לצידו כדי להימנע מפגיעה בילד. מעבר לשאלה כיצד תפותח הבינה המלאכותית של הרכב האוטונומי וכיצד יוחלט איך יפעל הרכב באותו תרחיש, עולה השאלה המשפטית: מי יישא באשמה בתאונה. האם יצרנית הרכב או יצרנית התוכנה שמפעילה את הרכב, או אולי מי שעשה שימוש ברכב? , קובע כי 1975- חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה "המשתמש ברכב מנועי (להלן – הנוהג) חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב". כלומר, אם רכב אוטונומי מעורב בתאונת דרכים, על האדם שהשתמש ברכב לפצות את הנפגע. ראשית, מה יקרה אם התאונה התרחשה כאשר ברכב האוטונומי כלל לא היו נוסעים, אפשרות שהיא בהחלט סבירה בהתחשב בעובדה שאין כל צורך שברכב אוטונומי יהיו נוסעים כדי שהרכב האוטונומי ייסע בכביש. האם האשמה תוטל על יצרנית הרכב או על יצרנית התוכנה? שנית, אם בזמן התאונה כן שהו ברכב האוטונומי נוסעים, האם במקרה כזה נכון להטיל עליהם את האשמה לתאונה כאשר לא הייתה להם כל שליטה על הרכב ועל מעורבותו בתאונה? אם המחוקק יגיע למסקנה שלא ניתן להטיל את האשמה על הנוסעים ברכב האוטונומי יהיה עליו לקבוע אם יש להטיל את האשמה על יצרנית הרכב או שמא על יצרנית התוכנה. על פניו נראה כי יהיה על ההסדרה להתייחס לגורם לתאונה, כלומר אם התאונה נגרמה בשל כשל שמקורו בייצור הרכב אז יצרנית הרכב תישא באשמה, ואם הסיבה לתאונה היא כשל בתוכנה שמפעילה את הרכב, הרי שאז יצרנית התוכנה תישא באשמה. הסדרה שכזו תחייב בחינה טכנית של התאונה והיא עלולה להאריך את ההליך, שכן היא תצריך מומחים. בריאיון שהעניק המדען הראשי של משרד התחבורה, ד"ר שי סופר, בסמוך למועד שבו התרחשה התאונה הקטלנית באריזונה, השיב ד"ר סופר כי נושא האחריות לתאונה הוא נושא שיש ללמוד אותו וכי הראייה של משרד התחבורה היא שהחברה שייצרה את הרכב היא האחראית לו, ולכן במקרה של תאונה היא תהיה האחראית. מאחר שייתכנו מקרים שבהם לא ניתן יהיה להכריע בשאלת האשמה או שבסופו של דבר לא יימצא אשם בתאונה, ניתן לחשוב על פתרון המבוסס על העיקרון בבסיס חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, והוא כי בכל מקרה הנפגע יקבל פיצוי מקרן ייעודית שתוקם (כדוגמת קרנית הקיימת כיום) גם בלי שתהיה הכרעה בשאלת האשמה. סוגיית האחריות מהווה, בין היתר, בסיס לחשש של הציבור מן השימוש ברכב אוטונומי. על פי סקר שערכה רויטרס, שני שלישים מהאמריקאים חוששים לנסוע ברכב אוטונומי, ובין הסוגיות שהעלו המשתתפים בסקר עלתה גם שאלת חלוקת האחריות בתאונה בין שני כלי רכב אוטונומיים או בין רכב אוטונומי ורכב "מסורתי". בהתאם לשינויים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יהיה צורך לערוך שינויים והתאמות בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], , שמסדירה אף היא ביטוח לרכב שבו נוהג אדם ולא 1970- תש"ל לרכב אוטונומי. צפויים שינויים גם בחוק העונשין, שיצטרכו לבחון, בין היתר, איזו ענישה יש להטיל אם יימצא שיצרנית הרכב או יצרנית התוכנה היא האשמה בתאונה. אך נראה כי אלו יהיו הדרגתיים ומותאמים לקצב התפתחות הטכנולוגיה והיקף השימוש בכלי רכב אוטונומיים. כאשר נגיע ליום שבו על כבישי ישראל ייסעו רק כלי רכב אוטונומיים, אז איסור נהיגה בשכרות או בהשפעת סמים ועבירות נוספות כדוגמת אלה כבר לא יהיו רלוונטיים, ויהיה על המחוקק להחליפם בעבירות אחרות. תחום נוסף שתידרש בו הסדרה הוא אבטחת מידע ולוחמת סב"ר (סביבת בינה רשתית) שיקבלו תפנית עם תחילת השימוש בכלי רכב אוטונומיים. מדינות שונות בעולם כבר החלו בשינויים חקיקתיים המסדירים את השימוש בכלי רכב אוטונומיים. ניתן לצפות שנמצא הסדרה חקיקתית שונה במדינות שונות בעולם. כך למשל, בעוד שבקליפורניה נקבעה הסדרה מחמירה אשר איננה פוטרת את יצרנית הרכב האוטונומי מאחריות במקרה של תאונה או פגם ברכב האוטונומי, אלא מטילה את האחריות על כל הגופים המעורבים, בפלורידה ובמישיגן נקבעה הסדרה הנותנת חסינות ליצרנית הרכב. סיכומו של דבר, אנו צפויים לשינויים חקיקתיים רבים עם הרחבת השימוש בכלי רכב אוטונומיים. שינויים אלו יושפעו הן מהתפתחות הטכנולוגיה והן ממגוון אינטרסים של הגורמים הרבים המעורבים בעניין ומעמדתם בסוגיות כלכליות, מוסריות ומשפטיות שונות. בהתאם לשינויים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יהיה צורך לערוך שינויים והתאמות בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל- , שמסדירה אף היא ביטוח לרכב שבו נוהג 1970 אדם ולא לרכב אוטונומי. צפויים שינויים גם בחוק העונשין, שיצטרכו לבחון, בין היתר, איזו ענישה יש להטיל אם יימצא שיצרנית הרכב או יצרנית התוכנה היא האשמה בתאונה. אך נראה כי אלו יהיו הדרגתיים ומותאמים לקצב התפתחות הטכנולוגיה והיקף השימוש בכלי רכב אוטונומיים

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz