Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 148 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 148 Previous Page
Page Background

בלעדי!

בריאיון ראשון מאז כניסתו לתפקיד מתייחס הפצ"ר, תא"ל שרון אפק, לפרשת אלאור אזריה ולאירועים שהסעירו את צה"ל נעמה כהן פרידמן, עו"ד שמעון לפיד, עמוד 61 מבחן האומץ הציבורי של מנהל המכון לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל עו"ד שירית בכר, עמוד 62

שקד עכשיו

לא מחוייבת לשיטת הסניוריטי, מותחת ביקורת על התערבות היתר של שופטי בג"ץ ומרוצה משיתוף הפעולה עם לשכת עורכי הדין שרת המשפטים איילת שקד סוגרת שנתיים לכהונתה ומדברת על הכל עמ' 6 שחר שחר

כתב העת

של לשכת

עורכי הדין

בישראל

גליון מספר 53

מאי 7102