Background Image
Next Page  1 / 156
Information
Show Menu
Next Page 1 / 156
Page Background

כתב העת

של לשכת

עורכי הדין

בישראל

גליון מספר 03

ינואר 6102

פעם עורך דין מצליח, היום שופט בית משפט עליון מוביל יורם דנציגר בריאיון בלעדי 8 16 זמן ארדן הוא מתכנן מהפכות במשטרה, שולח מסר מגבה לקציניה בעקבות פרשת ריטמן, קורא לשוטרות שהוטרדו להתלונן ומותח ביקורת על שופטים שום דבר לא יעצור את השר לביטחון הפנים בדרך למעלה

נעמה כהן פרידמן

השופטת בדימוס, נורית אחיטוב, לא מתגעגעת לכס השיפוט ומרגישה חופשייה לדבר על הכל 34

האלוף במיל', דני עפרוני,

בריאיון ראשון מאז פרישתו מתפקיד

הפרקליט הצבאי הראשי

26