חסימת גישה לאתר האזור האישי לשכת עורכי הדין בישראל
לאור מתקפת הסייבר על שרתי חברת סייברסרב במהלך סוף השבוע, בה מאוחסנים בין השאר שרתי אתר האזור האישי של הלשכה, נמנעת בשלב זה מטעמי זהירות הגישה לאתר ברשת האינטרנט. חברות וחברים המעוניינים לבצע פעולות באזור האישי (עדכון פרטים אישיים, תשלום דמי חבר וכיוצ"ב), מוזמנים לבצע זאת באופן מאובטח באמצעות היישומון (אפליקציה) "לשכת עורכי הדין - האזור האישי" הזמינה להורדה ללא עלות בחנויות האפליקציות.
כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות. את טפסי המועמדות יש להגיש עד ליום חמישי, 03.02.2022.
בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי חבר אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
מכוח סעיף 93 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961, רשאית הלשכה לגבות מחבריה דמי חבר ואגרות למימון פעילותה. עו"ד שאין ביכולתו/ה לשלם את דמי החבר מסיבות המגבילות את עיסוקו ו/או את רמת הכנסתו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי החבר על פי ההנחיות והטופס שלהלן.
משרד המשפטים מזמין משרדי עורכי דין להציע הצעות להיכלל במאגר עורכי דין וברשימת הכשירים, מהם ייבחרו עורכי דין למתן ייצוג משפטי למדינת ישראל (להלן: "המדינה"), בחלק מההליכים האזרחיים המטופלים על-ידי פרקליטות המדינה, בערכאות השיפוטיות בישראל. מאגר עורכי הדין ורשימת הכשירים יסווגו למספר תחומי משפט ולארבעה מחוזות שיפוט. המועד אחרון להגשת הצעות הנו 07.03.2022, עד השעה 12:00.
המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי הלשכה, מתמחים וסטודנטים למשפטים להירשם לקורסי גישור, שאושרו על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט. המועדים הקרובים: ימי ראשון (בוקר), החל מיום 23.1.22; ימי רביעי (אחה"צ), החל מיום 2.2.22; ימי שישי (בוקר), החל מיום 4.2.22. לכל פעילויות המוסד לגישור לחצו כאן
התנגדות לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב - 1962 לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רחוב שופן 1, ירושלים 92190.
על מנת להוציא אל הפועל את הסיוע במהירות האפשרית וללא כל עיכובים, הכנו עבורכם נוהל מיוחד שיאפשר לכל מי שזקוק לקבלת המענק, לממש את הזכות להיעזר בו בשעות קשות אלו.
על סדר היום: 1. בחירות למוסדות הלשכה 2023 – סיכום והמלצות. 2. דו"ח כספי מאוחד לשנת 2020. 3. ועדת חשין – טיוטת החלטה. 4. סקירת מנכ"ל לשנת המשפט תשפ"א. 5. אישור נוהל מבקר פנים. 6. אישור נוהל ועדת ביקורת. 7. מינוי צוות לגיבוש נוהל ישיבות המועצה. 8. עדכון ועדות מקצועיות. 9. שונות.
מתחם עבודה שיתופי לעורכי/ות דין - רישום והזמנות לשכת עורכי הדין בישראל
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון