מבזק
בהתאם להודעת ועדת הבחירות המרכזית, בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי הדין לעבודה יפעלו ביום הבחירות במתכונת מצומצמת כמפורט להלן.
ניתן להמשיך להשתמש בטפסים הישנים עד ל 31.12.2019. בסיום תקופת ההערכות לא ניתן יהיה להשתמש בטפסים הישנים.
ארועים
מאת: ועדת משפט עברי
קריאה מחודשת לעורכות ועורכי דין לשמש כמפקחים על טוהר הבחירות עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין בישראל
עדת הבחירות המרכזית פנתה אלי ביום ו’ ה-13.9.19 בבקשה להוציא קול קורא מעודכן בפניה לעורכי דין לשמש כמפקחים על טוהר הבחירות. אני פונה אליכם ומבקש כי עורכי ועורכות הדין המצטרפים ליוזמה יעשו ככל יכולתם על מנת להיענות לבקשות הועדה ולהתייצב בקלפיות שלהן שובצו, גם אם אלה אינן קלפיות אשר תואמות את שיקולי הנוחות.
על סדר היום: 1. דברי פתיחה ראש הלשכה. 2. דברי שר המשפטים ח"כ אמיר אוחנה. 3. פרידה מחברי המועצה היוצאת. 4. מינוי ועדת התמחות. 5. מינוי ועדת ביקורת. 6. הסמכת ועדת ההתמחות כוועדת חברות בלשכה (דיון בבקשות לחידוש חברות). 7. מינוי ועדת כספים. 8. הצעת מינוי חברי צוות לקביעת כללי מינוי ועדות סטטוטוריות. 9. הצעת תיקון כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשנ"ט-1999 . 10. הצעת תיקון כללי לשכת עורכי הדין (המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה), התש"ע-2009. 11. בוררים אישור -נוהל מינוי. 12. בקשת אישור נקיטת הליכים משפטיים בתיק הסגת גבול המקצוע - שחם הישגים בע"מ. 13. אישור מינוי ד"ר שרון שקרג’י לוועדה הבוחנת. 14. שונות.
כמנהגנו, גם השנה, לקראת ראש השנה, אנו יוצאים במבצע הנחות לרכישת תווי קנייה של שופרסל (תו הזהב), המכובדים ברשתות שיווק שונות, בכפוף למגבלות ותנאים שונים, שחלקם מפורט להלן.
מכרזי אוגוסט-ספטמבר 2019 לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין פונה לציבור לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת המכרזים הבאים: מכרז פומבי מס’ 5/2019 - שירותי כוח אדם וניקיון; מכרז פומבי מס’ 6/2019 - הנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה; מכרז פומבי מס’ 7/2019 - למתן שירותי הגברה ותאורה; מכרז פומבי מס’ 8/2019 - מתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב ו- מכרז פומבי מס’ 9/2019 - למתן שירותי דפוס. ביחס למכרזים שלהלן אשר פורסמו על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד לפרסום התשובות לשאלות ההבהרה ליום שני, ה- 16.9.2019 לכל המאוחר. מלבד האמור, אין בהודעה זו כדי לשנות מהאמור במסמכי מכרזים אילו לרבות לעניין המועד האחרון להגשת הצעות.
ללשכת עורכי הדין דרוש/ה מנכ"ל/ית לשכת עורכי הדין בישראל
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה אל הוועדה לאיתור מועמדים למשרת מנכ"ל, לשכת עורכי הדין, רח’ דניאל פריש 10, תל אביב (קומה 2, לידי גב’ אפרת לויט-איבגי) לא יאוחר מיום 3.10.19 בשעה 12:00. להצעה יש לצרף קורות חיים, תעודות ואישורים המעידים על הכישורים הנדרשים ושמות ממליצים אליהם ניתן לפנות לבירורים.
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי ומטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
למי שטרם שילם את דמי החבר: האזור האישי מספק שירות לתשלום דמי חבר ולשליחת עדכון לפרטים האישיים. לבירורים בנושא דמי החבר, ניתן להתקשר למספר 1-599-500-606 או לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת: servicetashloom@israelbar.org.il.
קורס גישור בתל אביב - ההרשמה בעיצומה! עו"ד ענת מנדלסון, מנהלת המוסד הארצי לגישור
המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי הלשכה, מתמחים וסטודנטים למשפטים להירשם לקורס גישור, שאושר על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט, ומוכר לצורך גמול השתלמות. המועדים הקרובים: ימי ראשון בוקר - החל מ: 27.10.19. ימי רביעי אחה"צ - החל מ: 30.10.19. ימי חמישי אחה"צ - החל מ: 31.10.19. ימי שישי בוקר - החל מ: 15.11.19.
איך משלמים דמי חבר? איני מצליח/ה לשלם באתר; איך משלמים עורכי דין שלא קיבלו שוברים? איך מקבלים קבלה בגין תשלום דמי החבר? האם עורכי דין שהגיעו לגיל 67 זכאים להנחה? איך מעדכנים פרטים? ועוד.
בעקבות פנייה ממנהלת אגף ועדות רפואיות בביטוח הלאומי על ביטול מסיבי של זימונים לוועדות רפואיות מצד עורכי דין, מבקשת ועדת ביטוח לאומי מעורכי הדין המייצגים בביטוח הלאומי, להימנע ככל הניתן מביטול ועדות רפואיות, וככל שאין מנוס מביטול הוועדה, להודיע על כך מבעוד מועד.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון