לוחות מודעות - משרות - משרות פנויות
משרה מבוקשת / מוצעת:
שם המציע:
משרד עורכי דין רוני בוקעי
היקף משרה:
חצי משרה
כתובת דואר אלקטרוני:
mail@boukai.co.il
כתובת:
תל אביב - יפו
דרישות / פירוט:
עו"ד למשרד העוסק בתחום אזרחי/מסחרי
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון