לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
מקרקעין
תיאור:
רישום זכויות בטאבו ותיקון/ רישום בתים משותפים.
סוג שירות משפטי מוצע:
רישום מקרקעין
שם המציע:
מורן בן שיה
כתובת דואר אלקטרוני:
benshayalaw@gmail.com
טלפון סלולרי:
050-9333646
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון