לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
פינוי דירה מתכולה וניקיון - פינוי עזבונות
תיאור:
שי מפנה דירות מלאות תכולה מפנה פסולת מדירות וניקיון יסודי, הכנה למכירה. פינוי זבל מדירות ופסולת עקב אגירה כפייתית
סוג שירות משפטי מוצע:
שירותי עזר כלליים
שם המציע:
שי שטיקגולד
כתובת דואר אלקטרוני:
shay1gold@gmail.com
כתובת:
הקונגרס10
פתח תקווה
טלפון:
050-7454504
טלפון סלולרי:
0507454504
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון