לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
שמאות מקרקעין
תיאור:
שמאי מקרקעין מוסמך, חבר בלשכת שמאי המקרקעין בישראל ובוגר B.A בהצטיינות, בחוג לכלכלה ומנהל עסקים.
שמאי מקרקעין מומחה בירושלים.

משרדי עורך מגוון חוות דעת שמאיות:
- חוות דעת מומחה לבתי המשפט.
- הפחתת היטלי השבחה והשגות לרמ"י.
- בדיקות התאמה להיתר לדירות.
- שומות מקרקעין מלאות.
- הערכות דמי שכירות ראויים.
- חוות דעת לפינוי בינוי.
סוג שירות משפטי מוצע:
שמאות
שם המציע:
ייטב מידן
כתובת דואר אלקטרוני:
ym-shamaim@outlook.co.il
כתובת:
גלבר 16
ירושלים
טלפון:
050-2545678
טלפון סלולרי:
0502545678
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון