לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
חוו"ד סכסוכים עסקיים, מחלוקות כספיות ואיזון משאבים
תיאור:
חוות דעת ויעוץ כלכלי בתחום התאגידים, סכסוכים עסקיים ואיזון משאבים במערך כלכלי מורכב, לרבות ביקורת חקירתית. בעל השכלה משפטית וניסיון רב כמומחה מטעם בימ"ש
סוג שירות משפטי מוצע:
מומחים וחוות דעת
שם המציע:
ברק טובי רו"ח (אקטואר)
כתובת דואר אלקטרוני:
barak.tovi@gmail.com
כתובת:
בויאר אברהם
תל אביב - יפו
טלפון:
050-4960004
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון