לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
חוות דעת ראיות דיגיטליות
תיאור:
פענוח, חקר, מציאת התאמות והבדלים ובחינת אותנטיות של סרטונים, קבצי תמונה, קבצי קול, צילומי מצלמות אבטחה. מתן חוות דעת אודות ראיות דיגיטליות במסגרת הליך פלילי ואזרחי.
סוג שירות משפטי מוצע:
מומחים וחוות דעת
שם המציע:
צבי שוורץ
כתובת דואר אלקטרוני:
zvisadv@gmail.com
כתובת:
פל-ים
חיפה
טלפון:
054-6738759
טלפון סלולרי:
0546738759
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון