לוחות מודעות - שירותי עזר לעורכי דין
הצעה:
מרכז מתווה - מרכז לאבחון טיפול ושיקום של אוכלוסיות עוברי חוק ונפגעי עבירה
תיאור:
מרכז מתווה מטפל בנושא אלימות , התמכרויות, חוסר ביכולת לווסת רגשות - הכנת תכנית שיקום לאסירים , חוות דעת לבתי המשפט האזרחי והצבא
סוג שירות משפטי מוצע:
מומחים וחוות דעת
שם המציע:
שמואל ודנה
כתובת דואר אלקטרוני:
vadana100@gmail.com
כתובת:
כל הארץ
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון