דוח פעילות שנתי

דו"ח פעילות שנתי - 2009

13.01.2010

דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשס"ט (מ- 1 ספטמבר 2008 ועד 31 באוגוסט 2009).

                                                                                    ת"א, כסלו תש"ע

                                                                                       דצמבר 2009

שלום רב,

 

אני מתכבדת להציג את עיקרי פעילותה של הלשכה במהלך השנה החולפת.

 

שנה זו, כקודמתה, אופיינה בפעילות ענפה במישור הארגוני, המשפטי והציבורי.

 

גם השנה המשכנו בצעדי התייעלות במישור האדמיניסטרטיבי ע"י הטמעת תהליכים ממוחשבים והכשרת כח אדם.

 

מכח החלטת הועד המרכזי נעשה מאמץ מוגבר ליישום רפורמה בתנאי הכניסה למקצוע. לשמחתנו, המאמץ זכה לאוזן כרויה במשרד המשפטים ובעת הורדת חוברת זו לדפוס נראה כי אנו קרובים מתמיד לפרסום תזכיר חוק שמטרתו הארכת תקופת ההתמחות ושינוי במתכונת ההתמחות והבחינות ברוח המלצות ועדת גרסטל.

 

אנו נערכים לפרסום חוות דעת ושאלות ותשובות בנושאי אתיקה, שכ"ט ופרסומת באתר הלשכה ע"י הכללתם בפדאור אתיקה באינטרנט אשר אליו תינתן גישה חופשית (בחינם) לכל עוה"ד.

 

מוסד הבוררות של הלשכה הוקם והחל בקליטת מאות מועמדים למאגר הבוררים, גיבוש כללים והגברת התודעה ליישוב סכסוכים בבוררויות.

 

אנו עוסקים בגיבוש טיוטות כללים כמתחייב מתיקון מס' 34 לחוק הלשכה המתיר בתנאים ובהגבלות שנקבעו עבודתם של עורכי דין זרים ופירמות זרות בישראל.

 

אנו בדין ודברים עם משרד המשפטים במטרה לאפשר את יישומן של החלטות הועד המרכזי להטלת חובת השתלמות על עורכי דין ולהענקת תארי מומחה.

 

מועדון הצרכנות MEMBERS הושק ואלפי עורכי דין יכולים ליהנות יותר מתמיד משלל מבצעים והטבות בכל תחומי החיים.

 

גם השנה הועמקה והורחבה פעילות למען עורכי הדין הצעירים במגוון סדנאות, השתלמויות ופעילויות תרבות.

 

פעילות מרכז ההשמה הוגברה והורחבה, הן במגזר הערבי והן בכל הנוגע לאיתור משרות לא משפטיות במגזר הציבורי.

 

פרוייקט שכר מצווה ממשיך לפתוח תחנות סיוע ברחבי הארץ והגביר פעילותו בקו 1-700.

 

הלשכה משלימה בימים אלה את השינויים המתחייבים מתיקון מס' 32 לחוק הלשכה, לרבות בחירת הרכבי בתי הדין המשמעתיים, איוש ועדות האתיקה וכן  פרסום פסקי דין משמעתיים, מינוי "פרקליטים" לצד ועדות האתיקה ועוד).

 

ציינתי בקליפת אגוז מעט מהנושאים שבטיפול. לצד כל אלה, מתבצעת עבודה שוטפת של הכנת ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות, ריכוז ועדות וגופים מקצועיים, הקמת מועדון צרכנות, הצעה לתכנית פנסיה, ניהול מאבקים בכנסת וכן עבודה אינטנסיבית מול התקשורת.

 

מספר חברי הלשכה נמצא בעליה מתמדת. למציאות זו השפעה על פעילותה היומיומית של הלשכה, אותה פעילות הסמויה מן העין, הנראית כמובנת מאליה. כמות הפניות בכתב, בטלפון ובהגעה פיזית למשרדים, שמייצר ציבור חברים פעיל המונה לקרוב ל- 43 אלף איש, אינה דומה לזו שייצר ציבור חברים של 20 אלף איש - מספר חברי הלשכה הפעילים בדיוק לפני עשור. כך גם באשר להפקת עשרות אלפי כרטיסי חבר ושוברי תשלום, הפקת טקס הסמכה ל- 1,800 מוסמכים ובני משפחותיהם, עדכון פרטים אישיים וסטטוסים (פעיל/לא פעיל, הגבלות חברות, השעיות, פשיטות רגל וכן הלאה) במאגר המונה עשרות אלפי חברים, הפעלת פרוייקטים לטובת החברים, ובהשתתפותם, כדוגמת מערך ההשמה, פרוייקט שכר מצווה, המוסד לגישור, המוסד לבוררות שהוקם השנה, שתורמים אף הם לתעבורת המידע ולנפח העשייה היומיומית, האפורה לכאורה.

 

כל אלה לא היו מתבצעים אלמלא צוות עובדי הלשכה, כל אחד בתחומו, שמסייע בהוצאתם אל הפועל של החלטות, רעיונות ויוזמות. על כך תודתי לכל אחת ואחד מהעובדים.

 

 

                                                                                 ב ב ר כ ה,

                                                                    

                                                                             לינדה שפיר, עו"ד

                                                                               מנכ''ל הלשכה

 

לדו"ח המלא:

  • פורמט word (כ- 4MB):    
  • פורמט pdf (כ- 1.6MB):    

 

 

קובץ להורדה
annual_activity_report_2009_site.doc annual_activity_report_2009_site.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון