תלונות והליכים משמעתיים

מידע כללי

28.11.2022

ועדת אתיקה ארצית

הגשת תלונות והליכים משמעתיים

(עדכון פברואר 2018)

 1. עורכי הדין בישראל כפופים לדין המשמעתי, המעוגן בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ובכללים שעוגנו מכוחו  (לחקיקה משלימה, ראה מדור "אתיקה מקצועית - חקיקה").
 2. ככלל, פניה ו/או תלונה נגד עורכי דין תוגש לוועדת האתיקה המחוזית במחוז בו מצוי מענו של עורך הדין. את התלונה יש להגיש על גבי טופס הגשת תלונה, בשלושה עותקים, בדואר או בפקס. ועדות האתיקה רשאיות לבקש מן המתלוננים להגיש עותקים קשיחים (פיזיים), בהתאם לשיקול דעתן.
 3. ועדת האתיקה המחוזית תפעל לקבלת תגובתו של הנילון לתלונה בכתב ולבסוף תחליט אם להגיש קובלנה כנגד עורך הדין, אם לאו. בהתאם לסעיף 63 לחוק לשכת עורכי הדין, במקרים בהם החליטה ועדת האתיקה המחוזית לגנוז התלונה, רשאי המתלונן לפנות לוועדת האתיקה הארצית כקובל נוסף בבקשה לבדיקה מחודשת של התלונה. גם תלונה זו יש להגיש על גבי טופס הגשת תלונה בשלושה עותקים, בדואר או בפקס (ועדת האתיקה הארצית רשאית לבקש מן המתלוננים להגיש עותק קשיח (פיזי), בהתאם לשיקול דעתה). ועדת האתיקה הארצית תבחן את התלונה, וככל שהדבר דרוש תפעל לקבלת תגובתו של הנילון לתלונה בכתב ותחליט אם להגיש קובלנה כנגד עורך הדין, אם לאו.
 4. הדיונים בוועדות האתיקה מתנהלים במתכונת של דיון פנימי וסגור, שתוכנו חסוי. המלצת הוועדה מתקבלת על יסוד התלונה והתגובה שבפניה, ללא נוכחות הצדדים. הודעה בדבר החלטת ועדת האתיקה המחוזית נשלחת אל הצדדים.
 5. אם החליטו ועדת אתיקה מחוזית או ועדת האתיקה הארצית להגיש קובלנה נגד עורך הדין, הקובלנה תוגש בבית הדין המשמעתי המחוזי במחוז אליו משתייך עורך הדין, ותנוהל על-ידי פרקליט מטעם הוועדה שהחליטה על הגשתה.
 6. הדיונים בבית הדין המשמעתי יתנהלו בדלתיים פתוחות, אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת מהטעמים הנקובים בחוק הלשכה.
 7. ערעור על פסיקת בית הדין המשמעתי המחוזי יוגש לבית הדין הארצי; ערעור על פסיקת בית הדין המשמעתי הארצי יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים; ערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי יוגש ברשות לבית המשפט העליון.

נוהל טיפול בתלונות ע"י ועדת האתיקה

(עדכון אוגוסט 2022)

 • נוהל  טיפול בתלונות על ידי ועדות האתיקה - לנוהל המלא בעברית: לפורמט word - לחץ/י כאן  ; פורמט pdf - לחץ/י כאן 
 • Procedure for Handling Complaints by the Ethics Committees
  For English version - press here
 • נוהל טיפול בתלונות אתיקה (ניגוד עניינים) - לנוהל המלא – לחץ/י כאן 
 • Procedure for Handling Ethics Complaints - Conflict of Interest
  For English version - press here

פרטי התקשרות:

 

ועדת האתיקה - מחוז ירושלים

רח' שופן 1, ירושלים 92190

טלפון: 5416300 - 02   פקס: 5610062 - 02 

דוא"ל: Sharon@jer-bar.org.il

 

ועדת האתיקה - מחוז תל אביב

רח' דניאל פריש 10, תל אביב 64731

טלפון: 6905555 - 03   פקס: 6918074 - 03

דוא"ל: etika@tabar.org.il

למדור ועדת האתיקה לחצו כאן

למדור בית הדין המשמעתי לחצו כאן  

 

ועדת האתיקה - מחוז מרכז

רח' תרמ"ב (בית כותר), ראשון לציון 7529019

טלפון: 03-7776470   פקס: 153-36905541

דוא"ל: etika@merkazbar.org.il  

למדור ועדת האתיקה לחצו כאן

למדור בית הדין המשמעתי לחצו כאן   

 

ועדת האתיקה - מחוז חיפה

שד' בן גוריון 6, חיפה 35414

טלפון: 9 - 8537078 - 04   פקס: 8553033 - 04

דוא"ל: etika@haifabar-law.org.il 

לפרטי ועדת האתיקה לחצו כאן

לפרטי בית הדין המשמעתי לחצו כאן

 

ועדת האתיקה - מחוז הצפון

דרך קרית הממשלה, ת.ד. 1561 נצרת

טלפון: 6015111/6 - 04   פקס: 6015112 - 04

דוא"ל: Nazareth@israelbar.org.il

למדור ועדת האתיקה לחצו כאן

לפרטי בית הדין המשמעתי לחצו כאן 

  

ועדת האתיקה - מחוז הדרום

בנין "מגדל שבע", שד' רגר 33, באר שבע

טלפון: 6278815, 6278334 - 08   פקס: 6239369 - 08

מען למכתבים: ת"ד 484, באר שבע 84104

דוא"ל: etika@darombar.org.il

למדור ועדת האתיקה לחצו כאן

למדור בית הדין המשמעתי לחצו כאן 

 

ועדת האתיקה הארצית - המועצה הארצית

בית הפרקליט בת"א - רח' דניאל פריש 10, תל אביב 64731

טלפון: 03-6362204   פקס: 6918696 - 03

דוא"ל: etika@israelbar.org.il  

לפרטי ועדת האתיקה הארצית לחצו כאן

לפרטי בית הדין המשמעתי הארצי לחצו כאן

 

 

 

קובץ להורדה
ethics_committee_complaint_procedure_august_2022_1.pdf ethics_procedure_(conflict_of_interests)_01670210_sighned.pdf archive_cause_november_2018.doc ethics_committee_complaint_form_september_2022.doc ethics_committee_complaint_form_september_2022.pdf ethics_committee_complaint_procedure_august_2022_1.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון